Skip to content

Archive

Category: Franja

Source: Jornada Cinga Fòrum: “Pagesia i temporalitat: un altre camí” » Temps de Franja

Source: Acudits sobre l’arrel castellà «chapu»* » Temps de Franja

Source: Fons de llibreria* » Temps de Franja

// María Dolores Gimeno

L’invent antiu del llibre ha mostrat la seua força en estos temps confinats. Llibreries i editorials los han venut per correu, i el format digital ha continuat escampant-se, inalterable i més fort en les circumstàncies, també accessible en préstec bibliotecari. Dos formats i una mateixa necessitat lectora. Imprès, però, té una presència incontestable i fascinant, que aguanta bé la competència digital. Mos agrada passar pàgines, tocar les tapes, agarrar volums…, una companyia tangible de l’ànima i del cos. Ham vist així —i encara ara— uns quants fons de llibres de molts personatges que, des de la videocàmera dels seus ordinadors, amb la taula davant i la llibreria darrera, apareixien als programes de televisió, connectant-se al plató distant. Polítics, científics, professors, escriptors…, s’han presentat als ulls de tots, des del seu espai personal, com a lectors de llarga durada, acompanyats pels seus llibres, protegits per ells i el seu saber. Alguns han heretat la llibreria familiar, part d’una elit lletrada que han continuat amb convicció, i d’altres, primera generació dels seus amb estudis, los han anat atresorant a poc a poc durant la seua vida, per raons professionals o per interès cultural. Així, arrenglerats en un moble llibreria, tapissant tota una paret de colors variats i combinats amb fotografies o figuretes entranyables, los llibres constituïssen tota una definició dels seus posseïdors. Los trobarem arrenglerats amb més o menys ordre i espai, notarem algunes edicions de bibliòfil o de col·leccionista, i endevinarem continguts: informacions precises, temes especialitzats, mons de ficció variats, paraules poètiques, llengües diverses… Dis-me quina llibreria tens i et diré qui eres. O dis-me si no en tens. Perquè, mira per a on, la biblioteca personal ha esdevingut un signe de prestigi i distinció en los temps de la pandèmia, tant que s’han posat a la venta fons de llibreria d’atrezzo (240×180 cm, “para videollamadas”, diu la publicitat, i afegís: “Perfecto para actores, periodistas y cómicos”), al preu de 150€, quantitat que donaria per a més de 10 llibres i així poder tapar la buidor d’una casa sense la companyia lectora.


*Publicat al Diario de Teruel dissabte 25 de juliol del 2020

Source: Un llibre que cal llegir | Lo Finestró

(Publicat al Diario de Teruel)

Un llibre que cal llegir i divulgar:  El aragonès medieval. Lengua y Estado en el reino de Aragón d’en Guillermo Tomás Faci publicat enguany a Saragossa. I per què cal fer-ho? Doncs  perquè d’una vegada i per sempre –on sempre vol dir mentre visquem en democràcia, encara que siga prou aigualida–  s’hi acaba amb la lingüística ficció del Lapapyp i Lapao, i amb els abusos d’autoritat dels qui declaren que El aragonès es un idioma universal que se llama espanyol o que En Aragón no se ha hablado catalàn, ni se habla ni se hablará, enviant totes aqueixes rampoines a l’infern de la història, d’on mai no haurien d’haver eixit. En Tomás, doctor en Història i funcionari del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado, tot just acabada la carrera ja es devia adonar de la urgència d’escriure aquest llibre, reclamat per l’aragonesística i catalanística des de la dècada dels seixanta del segle XX, i es va posar al tall el 2009 per a acabar-lo el 31 de juliol de l’any passat. L’autor mostra amb tot detall, basant-se sempre en una amplíssima documentació, sobretot dels segles XIII a XV, i puntualment fins al XVII –que n’anuncia la propera edició in extenso–, com al Regne d’Aragó es va crear una llengua romànica comuna: l´aragonès, que va persistir plenament durant dos segles, i que va començar a decaure a partir del Desastre de Casp –i no espereu que faça servir l’eufemisme Compromís– del 1412, i més encara quan l’escapada del Magnànim a Nàpols el 1432 fins quasi desaparèixer com a llengua escrita. No oblida pas de descriure, per més que no amb tant de detall, la situació d’aquells anys a la Franja, i és de plànyer que per raons evidents no ho haja pogut fer als territoris aragonesòfons del Regne de València del mateix temps –hi hauria altres desiderates, però no se li pot demanar la lluna en un cove. En Tomás té ben poques esperances en el futur de l’aragonès, si bé declara al final del llibre que: pase el que pase la lluita hará valeu la pena, que subscric plenament.                    

Artur Quintana i Font

Con motivo de la celebración del Día Europeo de las Lenguas 2020, instituido por el Consejo de Europa, se hace partícipe a la sociedad aragonesa de la importancia estratégica de la colaboración entre la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón y las asociaciones del ámbito del aragonés y el catalán de Aragón, mediante la firma de un documento de compromiso de trabajo conjunto para hacer posible la dignificación y difusión de nuestras dos lenguas propias. Acudirán al acto, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Edificio Caja Rural de Aragón, representantes de las más de 50 asociaciones firmantes.

A continuación, se contará con la presentación del disco Cantán l’aragonés, de Trío Lakme, editado por el Ayuntamiento de Zaragoza, con la colaboración de la Dirección General de Política Lingüística, en el que dos voces aragonesas, Alba Mur y Ana Corellano, junto con el pianista y compositor Enrique Lleida, recopilan canciones y crean nuevas partituras basadas en poemas escritos en aragonés por escritores como Ana Tena, Juan Carlos Marco o Maria José Girón, introduciendo la música y la lengua en el mundo lírico.

Fecha: 28 de septiembre.

Lugar: Edificio Caja Rural de Aragón, en C/ Coso, 29 (Zaragoza).

Apertura de puertas: 19:00 h. Se ruega a los invitados que acudan con antelación suficiente para poder llevar a cabo el control de entradas y acomodo en los asientos cumpliendo los protocolos de seguridad.

Horario del acto: 19:30 – 21 h.

 

Aforo limitado. Reserva de invitaciones a través del siguiente formulario:

Us comuniquem que hem completat l’aforament per la jornada Cinga Fòrum del dissabte 26 de setembre, es podrà seguir per la pàgina de facebook de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca: facebook.com/BaixCinca

Institut d’Estudis del Baix Cinca – IEA

Pdf: Jornada Cinga 2020

Un any més us convidem a la Jornada Cinga Fòrum, aquest any amb el títol “Pagesia i temporalitat: un altre camí”, que es celebrarà el dissabte 26 de setembre a la seu de la Comarca del Baix Cinca.

La pandèmia del COVID-19 en què ens veiem immersos ha tornat a posar en primera plana una problemàtica latent, que es reprodueix recurrentment des que les explotacions agràries de les nostres comarques han anat evolucionant en un món cada vegada més globalitzat.

Ens trobem a la zona 0 de la situació, en la cruïlla entre comarques on la crisi sanitària s’ha afegit a la crisi humanitària de les migracions a gran escala i a un àmbit agrari i ramader que lluita per sobreviure a les transformacions econòmiques mundials.

En realitat, el binomi pagesia-immigració és el nus de confluència de problemàtiques pròpies i complexes que superen l’àmbit d’acció local o comarcal. Tanmateix, com a comunitat que ens toca viure aquesta situació de manera recurrent, no podem tancar un altre camí l’episodi en fals.

Des de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca – IEA pensem que tenim davant nostre una oportunitat per conèixer i analitzar el problema escoltant les veus de les persones que el viuen de més a prop i, sobretot, per abordar-lo i formular propostes, perquè estem convençuts que entre tots podem trobar-hi un altre camí.

Institut d’Estudis del Baix Cinca – IEA

Source: L’Aragó i Catalunya recorre al bombatge d’aigua des de Lleida per acabar la campanya

Títol: La cruïlla benasquesa: una mirada geolingüística a través de l’ALC, l’ALG, l’ALEANR i l’ALDC
Autor: Corredó i Brullet, Bernat
Director/Tutor: Gargallo Gil, José Enrique
Matèria: Geografia lingüística
Atles lingüístics
Benasc (Aragó)
Treballs de fi de grau
Linguistic geography
Linguistic atlases
Benasque (Aragon)
Bachelor’s thesis
Data de publicació: 14-jun-2019
Resum: [cat] En aquest treball s’investiga la frontera lingüística catalanoaragonesa (o aragonesocatalana) a la Vall de Benasc, zona de difícil i polèmica adscripció lingüística, a través de la mirada que en fan l’Atlas lingüístic de Catalunya (ALC), de Mn. Antoni Griera; l’Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne (ALG), de Jean Séguy; l’Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja (ALEANR), de Manuel Alvar i, en darrer lloc, l’Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC), de Joan Veny i Lídia Pons. Per fer-ho, en primer lloc, s’ha constituït un corpus amb totes les veus recollides a cadascun dels punts benasquesos dels atles; en segon lloc, s’han sistematitzat les dades obtingudes d’acord amb cinc geotipus característics del parlar benasquès, l’atles i el volum de procedència; en tercer lloc, s’ha efectuat una anàlisi horiomètrica ajustada a les característiques de l’estudi per mostrar l’adscripció proporcional occidental, oriental o axial de les cinc geovariants a cadascun dels atles. Finalment, els resultats posen sobre la taula el pes dels cinc geotipus als quatre atles i la seva adscripció a un dels tres blocs; a més a més, deixen entreveure les línies d’estudi de cara a futures investigacions sobre el benasquès.
[ita] In questo lavoro si investiga la frontiera linguistica catalano-aragonese (oppure aragonese-catalana) nella valle di Benasque, zona di difficile e polemica ascrizione linguistica, attraverso lo sguardo che ne danno l’Atlas lingüístic de Catalunya (ALC), di Mn. Antoni Griera; l’Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne (ALG), di Jean Séguy; l’Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja, di Manuel Alvar (ALEANR) e, per ultimo, l’Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC), di Joan Veny e Lídia Pons. Per farlo, in primo luogo, si è costituito un corpus linguistico con tutte le parole raccolte in ogni punto di indagine benasquese degli atlanti; in secondo luogo, si sono sistematizzati i dati ottenuti secondo cinque geotipi caratteristici della parlata benasquese, l’atlante e il volume di pertinenza; in terzo luogo, è stata effettuata un’analisi oriometrica adeguata alla ricerca per mostrare l’ascrizione proporzionale occidentale, orientale oppure assiale delle cinque geovarianti a ciascuno degli atlanti. Infine, i resultati prendono in considerazione i cinque geotipi e la loro ascrizione in uno dei tre blocchi; inoltre lasciano intravedere le linee di studio per le investigazioni future sul benasquese.
Nota: Treballs Finals de Grau de Llengües romaniques i les seves Literatures. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: José Enrique Gargallo Gil
URI: http://hdl.handle.net/2445/138542
Apareix en les col·leccions: Treballs Finals de Grau (TFG) – Llengües Romàniques i les seves Literatures

 

Fitxers d’aquest document:
Fitxer Descripció Dimensions Format
TFG_Corredó_Brullet_Bernat.pdf 1.6 MB Adobe PDF

Source: Walter Katz, el vigilante de la noche

Renato Simoni publica la biografía de un piloto alemán encargado de repeler los ataques nocturnos contra Barcelona durante la Guerra Civil

2017-02-05 14:33:21Walter Katz, segundo por la izquierda, con otros pilotos republicanos. Del libro ‘Mitos y verdades. La aviación de caza en la guerra española’, de G. Lacalle.Archivo G. Lacalle.

Aunque la principal implicación alemana en la Guerra Civil llegó de la mano de la temida Legión Condor y de los suministros de materiales del régimen nazi al ejército franquista, también hubo una significativa implicación de antifascitas germanos con el lado republicano. Entre estos, destaca Walter Katz, doctor en derecho, deportista e hijo de una acomodada familia judía, que terminó sus días en noviembre de 1938 combatiendo como jefe de una unidad aérea especializada en vuelos nocturnos en Serós, localidad leridana limítrofe con Aragón.

Entre las acciones en las que participó el joven piloto -tenía 25 años cuando fue derribado-, destaca la sangrienta batalla de Belchite, librada en el verano de 1937. El historiador Renato Simoni, estrechamente vinculado a Cretas (Teruel) y especialista en el anarquismo bajoaragonés, recoge la apasionante, pero breve, vida de Katz en ‘Aviador al servicio de la República (1936-1938)’, un libro recién publicado por la Universitat Rovira i Virgili dentro de su colección ‘Estudis sobre Conflictes Socials’, dirigida por Alberto Reig Tapia y Josép Sánchez Cervelló.

El libro relata como el hijo de un prestigioso abogado judío socialdemócrata amante de la buena vida y estudiante ejemplar termina sus días implicado a fondo en la lucha por defender la II República. El origen judío es clave en una evolución personal e ideológica que va desde un progresismo impreciso hasta conseguir la nacionalidad española y un férreo compromiso antifascista que le lleva a morir en defensa del Gobierno legítimo del país de adopción. La familia de Walter sufre el creciente acoso de las leyes nazis a partir de la proclamación de Hítler como canciller de Alemania en 1933. El brillante estudiante es apartado de la facultad de derecho por su origen racial, el padre fallece en el Reino Unido cuando buscaba una salida para su familia lejos de Alemania y la madre y el hermano menor, Willi, tienen que exiliarse. Con el ascenso nazi, la vida, para los judíos alemanes, “se está degradando rápidamente”, cuenta Simoni.

El historiador Renato Simoni, estrechamente vinculado a Cretas (Teruel) y especialista en el anarquismo bajoaragonés, recoge la apasionante, pero breve, vida de Katz en ‘Aviador al servicio de la República (1936-1938)’

Las ansias de aprender y el enrarecido clima que se apodera de la sociedad alemana empujan al frustrado estudiante de derecho a partir en dirección a España, donde, además de completar sus estudios y doctorarse, ejerce como periodista y ofrece clases de idiomas en el periodo prebélico. Kutz domina el inglés y el francés, además del alemán. Su siguiente meta es aprender el castellano y, llevado por su simpatía hacia la cultura hispana, adquiere la nacionalidad española poco antes del estallido de la Guerra Civil. En 1936, se incorpora a la fuerza aérea republicana como piloto de los Polikarpov I-15 de fabricación rusa, popularmente conocidos como ‘chatos’ por su achatada silueta. Asume el mando de una escuadrilla de estos aparatos pero, más adelante, recibe el encargo de liderar una unidad más especifica: una escuadrilla de vuelo nocturno dedicada a impedir o minimizar los efectos de los ataques de la aviación franquista en las costas de Cataluña y Levante.

Sin embargo, es lejos de la vigilancia costera donde el caza de Katz es derribado y el aviador pierde la vida. El libro cuenta que “la escasez de aviones obligaba a las fuerzas aéreas de la República a emplear todos los medios disponibles en la ofensiva que debía aligerar el peso de la terrible batalla del Ebro”. Así, un piloto adiestrado para repeler los ataques nocturnos sobre las ciudades del litoral y un avión adaptado a esta función son empleados para atacar las posiciones franquistas a pleno día en el frente del Segre el 11 de noviembre de 1938.

El cadáver de Walter Katz fue inhumado inicialmente en Igualada y luego, definitivamente, en el cementerio judío de Les Corts, en Barcelona. Simoni cuenta que la investigación de la vida de este singular combatiente republicano nació de un vínculo personal, al entablar amistad con una sobrina de Walter, Sylvie Katz, hija de Willi. Eran los años setenta del siglo XX, y entonces se puso en marcha el proyecto biográfico que cincuenta años después ha visto la luz.

LA FICHA

‘Walter Katz. Aviador al servicio de la república (1936-1938)’. Renato Simoni. Universitat Rovira i Virgili: Estudis sobre Conflictes Socials. Tarragona, 2020. 152 páginas.

Source: Bielorússia | Lo Finestró

Source: Xapurriam u parlam?

Si busco en cualquier dizionario lo senificau d’a parabra “Chapurrear” leigo que ye “hablar imperfectamente un idioma ajeno

Xapurriam u parlam?

Si busco en cualquier dizionario lo senificau d’a parabra «Chapurrear» leigo que ye «hablar imperfectamente un idioma ajeno», u siga, parlar malamén una fabla forana. No entiendo, ni en comparto, que una presona de difuera d’as redoladas orientals d’Aragon, digan que chapurrean os lugarencos d’ixos lugars por charrar en una luenga «forana», ta los que asinas opinan. Ni ye forana ni lo fan malamén. No entiendo, ni en comparto, que as presonas, no todas pero sí muitas, abitáns d’istas redoladas clamen a la suya luenga «chapurriau» u «xapurriat». Dende chicos a viellos fablan a variedat lingüistica d’o suyo lugar. Con cualo, no chapurrean pas.

Fa una treintena d’añadas ya esistiba la conzorzia respeutibe a qué charran. Unas esfendeban, y esfienden, que ye catalán. Otris, sin de reblar, esfienden que ye «chapurriau», tamién os que prefieren clamar-lo aragonés oriental e, mesmamén, os que dizen lo fragatí, lo maellá, ezt. Uey agún no se meten d’alcuerdo ni os diferéns partius puliticos ni, e isto ye lo pior, os ziudadáns d’istos lugars.

CHA, igual como yo, esfiende la denominazión de catalán d’Aragón porque anque tienga una radiz común con o catalán, o vocabulario aragonés ye bien amplo y que fa que un fablán d’a Ribagorza u de Bielsa, goso dezir que tamien d’as vals pirinencas más ozidentals, s’entiendan perfeutamén con un abitán de Belmonte de San José (Bellmunt), La Codoñera u de Torrevelilla por poner bels exemplos.

Ye agora inte de prinzipiar a conzorziar, debatir, entre todas as opinanzas, ascuitar-se todas as partis, ziudadanía, responsables puliticos d’istas redoladas, Direuzión Cheneral de Politica Lingüistica, lingüistas, ezt, con l’ochetivo d’aconseguir alcuerdos. Sólo que asinas ye posible una futura, por o menos soniada, Coofizialidat d’as luengas minorizatas d’Aragón.
Ye tiempo de trobar soluzións. Ye tiempo de conzorzia. Ye tiempo de determinar, dezidir u escair, entre toz, si xapurriam u parlam.

Marco Negredo – CHA Andorra

Source: Les notícies de Temps de Franja 116

Temps de Franja

Revista aragonesa en català d’actualitat i reflexió

N. 116 • 8 de setembre de 2020

Convocat el 7è Certamen de microrelats «Javier Tomeo»

// Redacció

L’Associació Literària Poiesis i la revista Compromiso y cultura, convoquen el VII Certamen de Microrelats «Javier Tomeo» per tal de promoure la creativitat literària i abordar la reflexió sobre el compromís de la literatura amb la realitat social. Una de les categories és per a narracions en llengua catalana, adreçada a autors nascuts abans de 2005, originaris o residents a les comarques aragoneses del Baix Aragó, Matarranya, Maestrazgo, Baix Aragó-Casp, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín i Cuencas Mineras.

Llegir-ne més.

El Govern d’Aragó convoca els premis ‘Arnal Cavero’ i ‘Guillem Nicolau’ i el concurs ‘Antonio Artero’

// Redacció

El Butlletí Oficial d’Aragó publica avui la convocatòria i bases de el Premi ‘Arnal Cavero 2020’, el ‘Premi Guillem Nicolau’ i el II Concurs ‘Antonio Artero’. Tots ells van destinats a reconèixer la tasca en foment de la difusió de l’aragonès i el català d’Aragó.
El ‘Premi Guillem Nicolau’, dotat amb 3.000 euros, ha de reconèixer una obra de creació literària en qualsevol gènere (narrativa, poesia, teatre, assaig) escrita en català.

Llegir-ne més.

Krabat*

// Artur Quintana

Aquests dies s’ha projectat als cinemes la pel·lícula Krabat, en la línia de El senyor dels anells i més de Harry Potter, vist però amb ulls alemanys que, encara que això no corresponga al clixé que en tenim, són més dolços i tendres —Rússia i la seua melangia abans feien frontera amb Alemanya.

Llegir-ne més.

Festes i festejamentes*

// Mar Puchol

Estos dies pensava en les festes, enrecordant-me de quan era menuda. Tot l’any esperant les festes d’agost. Anàvem pels pobles, tant del Matarranya com dels pobles veïns de les Terres de l’Ebre, fent un recorregut que repetíem pràcticament igual cada estiu. Quin és lo significat d’eixos dies tant senyalats? Significats i vivències cada u ne tindrem los nostres, però veem com en lo pas del temps i les generacions han anat canviant, encara que se mantenen les més tradicionals.

Llegir-ne més.

Tot no és responsabilitat*

// José Miguel Gràcia

Surts al carrer i tothom –no diré l’expressió carrinclona “tots i totes”– llueix obligatòriament, però responsablement les corresponents mascaretes multicolors. Entres a un supermercat o a una botiga del tipus que sigui i igualment tants caps tants barrets, vull dir, tantes cares tantes mascaretes. Ablució de mans abundant amb un gel alcohòlic i tots els avisos legals a la vista o per megafonia. La gent es comporta força bé i guarda les distàncies. Res a dir.

Llegir-ne més.

*Publicat al Diario de Teruel disabte 1 d’agost del 2020

Surts al carrer i tothom –no diré l’expressió carrinclona “tots i totes”– llueix obligatòriament, però responsablement les corresponents mascaretes multicolors. Entres a un supermercat o a una botiga del tipus que sigui i igualment tants caps tants barrets, vull dir, tantes cares tantes mascaretes. Ablució de mans abundant amb un gel alcohòlic i tots els avisos legals a la vista o per megafonia. La gent es comporta força bé i guarda les distàncies. Res a dir. Tot i que… Continuar llegint… Tot no és responsabilitat* » Temps de Franja

*Publicat al Diario de Teruel diumenge 9 d’agost

Estos dies pensava en les festes, enrecordant-me de quan era menuda. Tot l’any esperant les festes d’agost. Anàvem pels pobles, tant del Matarranya com dels pobles veïns de les Terres de l’Ebre, fent un recorregut que repetíem pràcticament igual cada estiu. Quin és lo significat d’eixos dies tant senyalats? Significats i vivències cada u ne tindrem los nostres, però… Continuar llegint…Festes i festejamentes* » Temps de Franja

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.