Skip to content

Archive

Archive for Setembre, 2009

Víctor Sorribes, de TV3, entreviste a Octavi Serret, pel PREMI NACIONAL DE CULTURA, dema dijous al TN comarques de Tarragona (de 14.00 a 14.20)

Dema dijous al TN comarques de Tarragona (de 14.00 a 14.20)

Víctor Sorribes, de TV3, entreviste a Octavi Serret, pel PREMI NACIONAL DE CULTURA:
ho podeu vore a l’enllaç: www.tv3.cat/programa/136948116/Telenoticies/TN-comarques

El “Telenotícies comarques” va néixer l’any 89 amb l’objectiu d’omplir un buit molt important en la informació més pròxima a l’espectador, la de les diferents comarques de Catalunya, que en aquell moment únicament cobria la desconnexió de Televisió Espanyola. Amb aquesta intenció de descentralitzar els informatius es van obrir les primeres delegacions de TVC a Tarragona, Lleida i Girona i es va crear un equip propi a la redacció de Sant Joan Despí per donar una cobertura específica a l’àrea de Barcelona.

Des d’aleshores, els Serveis Informatius de TVC han fet una clara aposta per la informació pròpia del país en totes les edicions del TN i, sobretot, en el seu espai de referència, el “TN comarques”.

A aquestes edicions se suma el “TN comarques” en aranès que cada divendres presenta Jovita Ané per a la Vall d’Aran. En els continguts, els telenotícies prioritzen la informació de proximitat, aquella que afecta més directament el ciutadà, sigui de l’àmbit social, econòmic, polític, cultural o esportiu. Per fer-ho possible, a l’esforç de la redacció d’informatius s’hi afegeix el dels equips de les diferents delegacions de TV3 a Tarragona, Lleida, Girona, Balears, el Pais Valencià, Vall d’Aran i la Catalunya Nord.

29/9/2009
Los peajes de la AP-2 y la AP-68 estarán liberalizados al público a partir del 1 de enero de 2010
Últimas noticias AragonDigital.es
La ansiada liberalización de los peajes de la AP-2 y la AP-68 se hará efectivo el próximo 1 de enero. Así lo ha anunciado este martes el ministro de Fomento, José Blanco en Zaragoza. El Consejo de Ministros aprobará el pliego este viernes. Blanco asegura que con esta medida “cumple su palabra con las familias de Aragón”.
Los peajes de la AP-68 y la AP-2 serán liberalizados al tráfico que circula por estas vías
Los peajes de la AP-68 y la AP-2 serán liberalizados al tráfico que circula por estas vías

Zaragoza.- Los peajes de la AP-68 y la AP-2 serán liberalizados al tráfico que circula por estas vías, tanto a la ida como a la vuelta en una misma jornada, de manera efectiva a partir del 1 de enero de 2010.

El ministro de Fomento, José Blanco, ha anunciado este martes en Zaragoza que “atendiendo a la demanda ciudadana” suscitada en Aragón, este miércoles, “la Comisión de Subsecretarios aprobará la supresión de los peajes en los tramos aragoneses, medida que será refrendada en el Consejo de Ministros del próximo viernes, dos de octubre”.

Blanco, que ha participado en la capital aragonesa en la décima reunión estatal de la federación del transporte de UGT, ha indicado que con esta medida “cumple su palabra” con la ciudadanía aragonesa y con los afectados por la tardanza en la liberalización de estos peajes.

Los tramos liberalizados corresponden en la AP-68, Alagón hasta Tudela mientras que en la AP-2, van desde Alfajarín – Pina de Ebro a Fraga.

Los peajes de la AP-2 y la AP-68 estarán liberalizados al público a partir del 1 de enero de 2010.

dimarts, 29 / setembre / 2009

Soy aragonés o sóc aragonès

Una anàlisi de la construcció de la identitat i el sentiment de pertinença a la comarca del Baix Cinca.

Avui dia, mentre espero treure’m el carnet de cotxe, em deixo caure per la biblioteca de Fraga onte he trobat diversa informació sobre la localitat, com vaig poder publicar per exemple en el meu anterior post. Regirant llibres vai topar amb un aspecte que considero capdal en el procés de l’ elavoració d’ aquest estudi i és el ser o no ésser de la “Franja de ponent” o “Franja oriental”; aquesta dicotomia sempre m’ ha cridat l’ atenció des de ben petit i es què ja ho deia el meu avi “Sempre ham tirat cap a Catalunya i sic del Barça pero som aragonesos” exposo les conclusions extretes de la lectura del present estudi monogràfic del sociòleg Cecilio Lapresta Rey i espero en un futur poder analitzar diversos punts de vista. Un llibre molt recomanable però força dens sobretot d’ inici, de caire científic és un estudi monogràfic.

(FL 39 LAP) Bibliotèca de Fraga – Montcada.

A tall de conclusió: Sóc aragonès.

Al llarg d’ aquest treball s’ ha intentat analitzar com s’ ha dut a terme el procés de construcció de la identitat del sentiment de pertinença en una zona fronterera entre dos comunitats autònomes amb diferents estructures culturals i socials. El que ha interessat en tot moment és investigar quins elements de l’ estructura social són els que intervenen en el procés dialèctic que suposa la construcció de la identitat. Alguns d’ aquets elements ja havien aparegut entre les hipòtesis de partida s’ aquest treball, però altres han sorgit nous, gràcies al propi procés de la investigació, i a la consideració que el tema no té límits clars i està relacionat amb un terreny sempre delicat com és l’ emotivitat.

Darrera la descripció de la zona d’ estudi, una part important a causa del gran desconeixement que se’n té, s’ ha intentat definir els factors que són significatius a l’ hora de construir el sentiment de pertinença i de la identitat, i arran d’ això arribar a detectar quina és la postura que prenen les persones envers eix tema, és a dir, arribar a saber quina és la identitat que és dona entre els individus partitn dels elements sobre els que es construeix.

La importància de la situació geogràfica fronterera, la llengua, l’ estatus, la història i les tradicions, la relació objectiva de les persones i el conflicte, s’ han anat explicant en els capítols del treball. Com a resultat d’ aquest anàlisis, ens hem trobat que una part significativa de les persones de la zona se senten aragoneses. Aquest resultat no està fonamentat en una treball quantitatiu, però si existeixen elements de percepció suficientment evidents per acceptar-lo com un fet cert. També hi existeix un rellevant nombre de persones que s’ identifiquen culturalment en gran mesura amb la Comunitat Catalana, però tampoc hi existeix un desig fort i estès d’ un canvi territorial. El conflicte, relativament petit, que es dona a la zona d’ estudi se situa a nivell de la identificació de les persones, i no tant al nivell del seu sentiment de pertinença, és a dir, que se situa més en allò que es considera ser aragonès, que en si se n’ és o no, aragonès.

Aquesta absència de conflicte és el que realment fa que la zona que hem estudiat sigui peculiar, estranya i realment atractiva. El territori estudia té molts elements per ser considerat, quan altre no a priori, com un territori altament conflictiu, però la realitat és que entre les persones de la zona no existeix aquest conflicte permanent, i la gent es dedica més a anar vivint que a entrar en conflictes d’ aquesta naturalesa.

La major par dels elements que s’ han assenyalat en les hipòtesis- la llengua, la ubicavió geogràfica, la relació objectiva i l’ estatus- haurien d’ apropar, quan altre no en principi, les persones de la zona cap a l’ lternativa de sentir-se català, ja que derrera l’ anàlisi, i tenint en compte les teories sobre la identitat i el sentiment de pertinença basades en la idea que tendim a identificar-nos amb allò que considerem més atractiu, o amb allò que desitgem, semblaria el més racional, el més positiu per a les persones, així i tot, però, els individus se senten pertanyents a la Comunitat Aragonesa, llençant per terra totes aquestes teories. A més, aquest sentiment de pertinença a Aragó es basa fonamentalment en l’ element més artificial i polític, i menys cultural i sociològic, que és la pertininça administrativa a Aragó ( no hem d’ oblidar en aquest punt la importància de la història de la zona, però entre les persones es recorre més a la justificació de tipus territorial per fonamenta el sentiment de pertinença, com hem vist al llarg de les entrevistes). Ja s’ ha comentat l’ artificialitat que suposa la divisió provincial i regional a l’ hora de considerar-la des de la perspectiva del que són les comarques naturals, culturals i sociològiques, i en principi a nivell de les persones aquest element hauria de ser menys rellevant que altres, precisament per la seua artificialitat, però a la nostra zona d’ estudi no és així, llançant novament per terra totes les teorie clàssiques sobre el tema de la formació del sentiment de pertinença.

L’ absència de conflicte significatiu i aquestes contraciccions que acabem d’ assenyalar, fa que ens hàgim de plantejar la idea que la problemàtica que estem tractant no està interioritzada ni té la seua arrel a nivell de la població ” d’ a peu”, sino que més aviat és un problema que s’ ha desenvolupat de d’ altres nivells, i sobre tot des de fora del territori.

Així doncs, ens trobem en una zona realment contradictòria, peculiar, estranya i conflictiva a l’ hora de tractar-la a la llum de les teories de la identificació i del sentiment de pertinença tradicionals en sociologia, precisament per la manca de conflictes, perquè té tots els elements per ser conflictiva i, en canvi, no ho és.

També s’ ha vist que les diferències entre les persones de distints grups generacionals es basen principalement a que les persones de més edat tenen una tendència major a justificar la seua identificació en elements de tradició, com ara “de tota la vida”. Existeix una similar postura entre els tres grups d’ edat ací analitzats, és a dir, un substrat comú bastant semblant, i les dife´`encies rauen principalment en la justificació d’ eixa postura.

Pel que fa a les institucions políticques de la zona cal destacar-ne que estan bastant en concordança amb el que pensen els individu (1998).

Com a resultat d’ aquesta part de l’ anàlisi cal destacar-ne la lluita que s’ està desenvolupant a nivell polític per tal de reconèixer la pluralitat del territori aragonès, de forma que no es consideri més aragonès un individu de Saragossa que un habitant de l’ àrea del territori estudiada. Aquesta concepció política del tema de la identitat dins d’ Aragó és important perquè també entra a formar part d’ una manera significativa en el procés de construcció del sentiment de pertinença i de la identitat del jo.

Finalment, cal tornar a assenyalar la urgència que la concepció d’ Aragó com un territori plural, amb diferents maneres de sentir-se, pensar i parlar, es prengui com una realitat que existeix. Aquesta pluralitat s’ ha de concebre com quelcom constructiu i enriquidor, de forma que s’ acabin els prejudicis, recels, i concepcions disgregadores heretades d’ una visió parcial i excloent del que significa dir “soy aragonés”, de tal manera que sigui exactament igual que dir “sóc aragonès”.

Ye Alto Aragón: Soy aragonés o sóc aragonès.

Vist per Purnas en o zierzo

12:38 h.

TRAVESÍA CENTRAL

La oposición lamenta que se de prioridad al corredor mediterráneo frente a la Travesía

29/09/2009 EFE

Los grupos de la oposición en las Cortes de Aragón, Partido Popular (PP), Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU), han lamentado que el Gobierno central de prioridad al corredor mediterráneo frente a la Travesía Central por los Pirineos que beneficia a la Comunidad aragonesa. A petición de CHA, el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Velasco, ha comparecido en el pleno de las Cortes, en representación del presidente aragonés, Marcelino Iglesias, para informar sobre las conexiones transfronterizas ferroviarias. Velasco ha afirmado que la Travesía Central es un “tema difícil”, pero, pese a ello, se han hecho “avances importantes” para aunar apoyos, a la vez que ha asegurado que se trata de un proyecto “prioritario” para España y para la Unión Europea (UE), en respuesta a los grupos parlamentarios. El corredor del Mediterráneo y la Travesía Central son dos proyectos diferentes, que se encuentran en “fases distintas”, y por ello, deben abordarse desde “la perspectiva de la complementariedad”, es decir, “uno no excluye a otro”, ha explicado. Francia debe ahora dar un “paso definitivo” e indicar el trazado del corredor, ha señalado Velasco, quien ha hecho hincapié en que la presidencia española de la UE servirá para “relanzar el proyecto para el que se han tenido que “solventar muchos problemas”. El diputado del Partido Popular (PP), Antonio Torres, ha destacado que la Travesía Central no tiene plazos de ejecución y ha recordado que el corredor mediterráneo es una “prioridad” para el ministro de Fomento, José Blanco. A su juicio, el Gobierno de Aragón está “solo” y no cuenta con “ningún apoyo” para llevar a cabo esta infraestructura cuyo impedimento es “el gobierno socialista”. El diputado de Chunta Aragonesista (CHA), Bizén Fuster, ha criticado la ausencia del presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, a quien ha responsabilizado de “vender” que los dos proyectos, la travesía central y el corredor mediterráneo, son “compatibles” cuando “ya se ha dicho que son alternativos”. Fuster ha afirmado que el Gobierno español está dando prioridad el corredor mediterráneo, frente a los proyectos que benefician a Aragón: la Travesía Central y el Canfranc. El portavoz de Izquierda Unida (IU), Adolfo Barrena, ha dudado de que la presidencia española de la Unión Europea sirva para avanzar en la Travesía Central, como ha dicho Velasco, y ha comentado que los primeros estudios no estarán acabados hasta el 2013, un tiempo en el que el corredor mediterráneo será ya una “apuesta consolidada”. Por su parte, el diputado del Partido Aragonés (PAR), Miguel Ferrer, ha emplazado al Gobierno de España a aprovechar la presidencia de la Unión Europea para conseguir el apoyo total de Francia al proyecto, a la vez que ha lamentado que los plazos de ejecución sean “demasiado largos”. El diputado del PSOE, Ricardo Berdié, ha indicado que el proyecto es una “prioridad” para la Unión Europea y para el Gobierno español, a la vez que ha pedido a los grupos que “no tergiversen” las postura del Ejecutivo Central.

La oposición lamenta que se de prioridad al corredor mediterráneo frente a la Travesía – Aragón – www.elperiodicodearagon.com.

El Instituto de Valderrobres vuelve a ofertar catalán, pero por la tarde

Los 21 alumnos recibirán el nivel B si terminan los 4 cursos de la ESO

El Instituto de Valderrobres vuelve a ofertar catalán, pero por la tardeEl Instituto de Valderrobres vuelve a ofertar catalán, pero por la tarde

M.S.TIMONEDA /DIARIO DE TERUEL/Valderrobres
El catalán vuelve a ofertarse en el Instituto Matarraña de Valderrobres, aunque esta vez con carácter más oficial que nunca, puesto que los alumnos que cursen esta lengua y la superen durante los cuatro cursos de la ESO recibirán al final un certificado oficial con el reconocimiento del nivel B.

Ayer, 19 de los 21 alumnos matriculados en la asignatura comenzaron las clases, aunque en horario de tarde, dado que el centro no ha programado en horario matinal esta asignatura. Si se hiciera “habría que ampliar el horario y buscar alternativas para los 380 alumnos que no la cursan ”, explicó el director del centro, Ángel Aranda.

Es por ello que los alumnos de catalán que no residen en Valderrobres se quedarán los lunes a comer (a partir del cinco de octubre en la escuela infantil municipal, situada a escasos metros del centro de secundaria), recibirán dos horas de clase y después regresarán a sus domicilios. Para facilitar su vuelta a casa se ha establecido una ruta de autobús y varios servicios de taxi.

La enseñanza de catalán quedó fuera de la oferta del Instituto de Valderrobres el año pasado, según la directora general de Política Educativa del Gobierno de Aragón, Carmen Martínez, “no por boicot o mala intención, sino por una dificultad en la interpretación de la norma, ya que el curriculum de Aragón establece el francés como segunda lengua extranjera. No obstante, en otros centros sí se ofertó el catalán”, dijo.

Por su parte, el director del centro explicó que en la Ley Orgánica de Educación (Loe) “el catalán no figura como optativa, cuando sí estaba en la Logse”. En este sentido, subrayó que “ofrecer catalán por la mañana supondría aumentar el horario por 20 alumnos y pensar qué hacer con los 380 restantes”. También instó a “preguntarles a los padres si quieren un bilingüismo en inglés o en catalán”.

El director del centro educativo se defendió de quienes le acusaron el año pasado de suprimir por decreto la asignatura de catalán: “He estado luchando para que se imparta, pero los padres de los alumnos deben de ponerse de acuerdo”, insistió.

El director recordó que cuando el centro de secundaria impartió catalán “no se conseguía a cambio el certificado del nivel B”. No obstante, los alumnos que el año pasado no lo cursaron en 4º de ESO podrían haberlo conseguido. Según la directora general de Política Educativa sigue sin definirse si estos estudiantes conseguirán el nivel, ya que, por el momento “está todo aún cerrándose”.

Según dijo, “el centro está investigando si hay alumnos interesados en continuar las clases, aunque, como dominan el catalán, se pueden presentar al examen con el que se puede conseguir el nivel B”, añadió Martínez.

Más información en la edición impresa
FUENTE: Diario de Teruel, www.diariodeteruel.net

El Instituto de Valderrobres vuelve a ofertar catalán, pero por la tarde.

JOSÉ BLANCO HA VISITADO ZARAGOZA
El 20 de octubre se constituirá el grupo europeo que impulsará la Travesía Central
El ministro de Fomento, José Blanco, anunció que este miércoles se aprobará la supresión de los peajes de los tramos Alfajarín-Pina-Fraga de la AP-2 y Zaragoza-Alagón de la AP-68.
EFE. Zaragoza
El ministro de Fomento, José Blanco, ha anunciado que el próximo 20 de octubre se firmará la constitución de la Agrupación Europea de interés económico para el desarrollo de la Travesía Central del Pirineo.

Además, ha avanzado que este otoño se firmará un protocolo para la realización de los estudios complementarios para la reapertura del túnel del Canfranc.

José Blanco ha informado de que el miércoles la Comisión de Subsecretarios aprobará la supresión de los peajes para los tramos Alfajarín-Pina-Fraga de la AP-2, y Zaragoza-Alagón de la AP-68, atendiendo a la demanda ciudadana y cumpliendo con el plazo previsto.

Blanco ha hecho estos anuncios durante su intervención en la apertura del Congreso Federal de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT.

mitjançantEl 20 de octubre se constituirá el grupo europeo que impulsará la Travesía Central | Heraldo.es.

El PAR expulsa del pacto de gobierno al PSOE

EN VIGENCIA DESDE 2001

LCCFC/PRESS. Vicente de Paul.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, decidió en la tarde del lunes expulsar de su gabinete a los ocho consejeros del Partido Socialista (PSOE) y su presidente, Marcelino Iglesias, por las discrepancias generadas entre PAR y la formación socialista en relación con la ley de lenguas.

De esta forma, José Ángel Biel ha dado por roto el pacto de Gobierno que PAR y PSOE suscribieron tras las elecciones de 2001. A partir de ahora, el Ejecutivo foral estará integrado exclusivamente por consejeros de PAR.

No obstante, el cese se hará efectivo cuando José Ángel Biel encuentre a las personas que se hagan cargo con las vacantes que dejan los consejeros socialistas. Además, Sanz aseguró que su intención es que el número de consejerías se reduzca de trece a cuatro, es decir, que las nueve consejerías que deja el PSOE pasarán a manos de otros miembros regionalistas del actual gabinete.

El jefe del Ejecutivo explicó que presentará los cambios “cuando tenga claro quiénes van a sustituir en las responsabilidades a los consejeros que actualmente las desempañaban”, aunque adelantó que “no van a ser personas nuevas”. “Serán consejeros que actualmente tienen otras responsabilidades en otros departamentos y que acumularán éstas”, dijo.

La ruptura del pacto de Gobierno tiene su origen en la proposición que presentó PSOE para importar el catalán a Aragón. El PAR votó en contra aduciendo que “el catalán lo hablan los catalanes, de toda la vida. Y a veces ni ellos. Carod-Rovira, por ejemplo, es aragonés. Como los bienes de la Franja. O Lita Claver.”

José Ángel Biel reiteró este lunes la condición que ya había planteado en los últimos días a Iglesias para mantenerse en el Gobierno y que consistía en que debía votar lo mismo que el PAR en la ley de lenguas. “Esta es la petición que se ha formulado, la petición de votar en el mismo sentido al final no ha sido aceptada, se pretendía ganar tiempo, y esto es una cuestión de decir si se está de acuerdo o no, y por consiguiente tengo que anunciar que el pacto de Gobierno queda roto y el socio mayoritario queda expupulsado”, dijo.

En cualquier caso, el vicepresidente señaló que él no ha buscado esta crisis y explicó que ha apreciado “un cambio de estrategia en el PSOE, que ahora ha considerado oportuno seguir otra estrategia diferente, que es desmarcarse en las posiciones de voto en temas sustanciales del partido minoritario del Gobierno”.

“Labor magnífica” de los consejeros
José Ángel añadió, no obstante, que los ocho consejeros del PSOE e Iglesias “han hecho una labor magnífica”. “Desde el punto de vista personal yo valoro su valía y sus cualidades para el desempeño de la política. Su partido les ha llevado a una situación que, para ellos, me consta, no es agradable y no es satisfactoria”, dijo. “Es culpa de Carod-Rovira”, añadió. Biel aseguró que esta ruptura “no va a afectar en absoluto al funcionamiento del Gobierno, va a seguir funcionando exactamente igual y con la misma responsabilidad que hasta ahora”.

Además, subrayó que la salida del PSOE del Gobierno no afectará tampoco a los respaldos parlamentarios del Ejecutivo, puesto que los nueve votos de los socialistas no daban la mayoría absoluta, cuya clave está en esta legislatura en manos del socio minoritario.

Igualmente, Biel afirmó que no contempla la posibilidad de un adelanto electoral. “Nunca se puede decir de este agua no beberé, pero no veo por qué debería adelantar las elecciones”, dijo.

Preguntado sobre lo acontecido en lo político en el último año, con el apoyo incondicional de Iglesias al proyecto de Biel en Gran Scalala , éste último señaló que no ve “ninguna relación en absoluto”.

Avís per a paracaigudistes: la notícia original i real és aquesta.

El PAR expulsa del pacto de gobierno al PSOE «.

RIBAGORZA – JORNADAS

Un curso de “Photoshop” abre la I Semana del Comercio en Ribagorza

Cargando…

Asistentes al curso de Photoshop, en la jornada de ayer.

Asistentes al curso de Photoshop, en la jornada de ayer. | E. FORTUÑO

Compra esta foto en alta resolucion

Se han organizado jornadas y talleres hasta el próximo jueves

E. FORTUÑO

29/09/2009

Vota

Cargando…

Vota 1 de 5 Vota 2 de 5 Vota 3 de 5 Vota 4 de 5 Vota 5 de 5

| Resultado

1 de 52 de 53 de 54 de 55 de 5 0 votos

GRAUS.- Un curso de Photoshop, gratuito para trabajadores del sector comercial, abrió ayer la I Semana del Comercio en Ribagorza que, bajo el lema “Ribagorza en verde, un comercio con el Medio Ambiente, ofrecerá jornadas y talleres hasta el próximo jueves 1 de octubre. La Asociación de Empresarios de Ribagorza pretende, con estas jornadas, dar el protagonismo a los comerciantes ribagorzanos brindándoles cursos, charlas formativas y foros de encuentro para compartir sus experiencias e inquietudes.

El curso “Photoshop”, gratuito para trabajadores del sector comercio y organizado conjuntamente con Fecos (Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Provincia de Huesca), fue la primera de las actividades previstas en esta I Semana del Comercio en Ribagorza. El curso, impartido en la sede la asociación, cuenta con un total de 14 alumnos. La inauguración oficial, sin embargo, tuvo lugar anoche en el salón de plenos de la comarca de la Ribagorza con el director general de Comercio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Juan Carlos Trillo, y el secretario general técnico de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Roque Vicente. A continuación, hubo una jornada sobre “Arbitraje de Consumo”, impartida por Pablo Martínez Royo, presidente de la Junta Arbitral de Aragón y organizada conjuntamente por la Oficina Comarcal de Información al Consumidor de Graus. En ella, explicó qué es el Arbitraje de Consumo, su origen, características, tramitaciones, exclusiones, de la importancia del distintivo y de las ventajas que suponen para los empresarios el estar adheridos a dicho arbitraje.

La I Semana del Comercio en Ribagorza se traslada hoy a la Casa de la Cultura de Benabarre, donde tendrá lugar, a las 20 horas, un Taller de Risoterapia a cargo de María Cruz García Rodera, directora y fundadora de la primera Escuela Nacional e Internacional de Dinámica y Terapia de la Risa. Los interesados deberán llevar una

RIBAGORZA – JORNADAS

Un curso de “Photoshop” abre la I Semana del Comercio en Ribagorza

Asistentes al curso de Photoshop, en la jornada de ayer.

Asistentes al curso de Photoshop, en la jornada de ayer. | E. FORTUÑO
Compra esta foto en alta resolucion

.n-adjunto1 { background-image: url(‘/imagenes/descarga_adjunto_cabecera.jpg’); background-repeat:repeat-x; font-weight:bold; height: 21px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: white; font-size: 100%; letter-spacing: 0px; padding-top: 5px; padding-left: 40px; text-transform: uppercase; } .n-adjuntoelmt, a.n-adjuntoelmt { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; font-weight:bold; color:gray !important; line-height:1px; } .n-adjuntoelmt:before{ content: url(‘/imagenes/flecha_documento.jpg’); }

Se han organizado jornadas y talleres hasta el próximo jueves
E. FORTUÑO

29/09/2009


Vota
Vota 1 de 5 Vota 2 de 5 Vota 3 de 5 Vota 4 de 5 Vota 5 de 5
| Resultado
1 de 52 de 53 de 54 de 55 de 5 0 votos

GRAUS.- Un curso de Photoshop, gratuito para trabajadores del sector comercial, abrió ayer la I Semana del Comercio en Ribagorza que, bajo el lema “Ribagorza en verde, un comercio con el Medio Ambiente, ofrecerá jornadas y talleres hasta el próximo jueves 1 de octubre. La Asociación de Empresarios de Ribagorza pretende, con estas jornadas, dar el protagonismo a los comerciantes ribagorzanos brindándoles cursos, charlas formativas y foros de encuentro para compartir sus experiencias e inquietudes.

El curso “Photoshop”, gratuito para trabajadores del sector comercio y organizado conjuntamente con Fecos (Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Provincia de Huesca), fue la primera de las actividades previstas en esta I Semana del Comercio en Ribagorza. El curso, impartido en la sede la asociación, cuenta con un total de 14 alumnos. La inauguración oficial, sin embargo, tuvo lugar anoche en el salón de plenos de la comarca de la Ribagorza con el director general de Comercio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Juan Carlos Trillo, y el secretario general técnico de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Roque Vicente. A continuación, hubo una jornada sobre “Arbitraje de Consumo”, impartida por Pablo Martínez Royo, presidente de la Junta Arbitral de Aragón y organizada conjuntamente por la Oficina Comarcal de Información al Consumidor de Graus. En ella, explicó qué es el Arbitraje de Consumo, su origen, características, tramitaciones, exclusiones, de la importancia del distintivo y de las ventajas que suponen para los empresarios el estar adheridos a dicho arbitraje.

La I Semana del Comercio en Ribagorza se traslada hoy a la Casa de la Cultura de Benabarre, donde tendrá lugar, a las 20 horas, un Taller de Risoterapia a cargo de María Cruz García Rodera, directora y fundadora de la primera Escuela Nacional e Internacional de Dinámica y Terapia de la Risa. Los interesados deberán llevar una mantita y un cojín, apuntaron desde la organización.

La sede de la Asociación de Empresario de Ribagorza, acogerá mañana miércoles a las 18 horas la siguiente actividad, la presentación de su nueva página Web, en su clara apuesta por las nuevas tecnologías. El colectivo pretende facilitar a sus asociados el contacto de una manera cómoda y sencilla mediante la constante actualización de noticias, cursos de formación y demás contenidos que sirvan para el aprovechamiento pleno de su labor. También para mañana, a las 19,30 horas, en el aula del Espacio Pirineos, se ha organizado una charla y posterior mesa redonda con el título “Seguridad en los establecimientos”, impartida por personal del Cuerpo de la Guardia Civil y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Graus y Huesca. A continuación, sobre las 20,30 horas, también en el aula del Espacio Pirineos, dará comienzo otro Taller de Risoterapia similar al de Benabarre.

El jueves, último día de la I Semana del Comercio en Ribagorza, el salón de plenos de la Comarca de la Ribagorza acogerá, a las 20 horas, la charla “Obligaciones Ambientales de las Pequeñas y Medianas Empresas en el Altoaragón”, organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Huesca, e impartida por Avelina Bellostas Ara, de la empresa HdosO Consultores SL. El presidente ribagorzano, José Franch, clausurará la I Semana del Comercio, patrocinada por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, en colaboración con la Comarca de la Ribagorza, los ayuntamientos de Graus y Secastilla y la CAI.

Un curso de “Photoshop” abre la I Semana del Comercio en Ribagorza.

RIBAGOZA – POLÍTICA

Fallece Navidad Cereza, primer edil de Montanuy durante dieciséis años

Navidad Cereza.

Navidad Cereza. | D.A.
Compra esta foto en alta resolucion

.n-adjunto1 { background-image: url(‘/imagenes/descarga_adjunto_cabecera.jpg’); background-repeat:repeat-x; font-weight:bold; height: 21px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: white; font-size: 100%; letter-spacing: 0px; padding-top: 5px; padding-left: 40px; text-transform: uppercase; } .n-adjuntoelmt, a.n-adjuntoelmt { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; font-weight:bold; color:gray !important; line-height:1px; } .n-adjuntoelmt:before{ content: url(‘/imagenes/flecha_documento.jpg’); }

Gran pesar por la muerte repentina del actual teniente de alcalde
Elena FORTUÑO

29/09/2009


Vota
Vota 1 de 5 Vota 2 de 5 Vota 3 de 5 Vota 4 de 5 Vota 5 de 5
| Resultado
1 de 52 de 53 de 54 de 55 de 5 2 votos

GRAUS.- El fallecimiento repentino de Navidad Cereza ha conmocionado a los vecinos del municipio de Montanuy y a buena parte del resto de Ribagorza. Además de por su excelente calidad humana, Cereza destacó por su compromiso con el territorio y sus gentes, ya que fue alcalde de Montanuy durante 16 años y teniente de alcalde desde hace una década. Como profesional del sector primario, también representó a los ganaderos de la zona en distintas instituciones.

Navidad Cereza falleció de forma repentina el pasado domingo a causa de infarto de miocardio con sesenta años de edad. Su tan doloroso como inesperado fallecimiento conmocionó a los vecinos de Montanuy, donde había vivido y trabajado durante toda su vida, pero también al resto de la comarca, ya que había representado tanto al municipio como al sector ganadero de la comarca en distintos foros.

Siguiendo los pasos de su padre, que también fue alcalde de Montanuy, Navidad Cereza fue elegido en las elecciones municipales del año 1983. Desde entonces y durante dieciséis años consecutivos, ejerció la Alcaldía del municipio, compuesto por varios núcleos rurales, con grandes dosis de pasión y entrega. En 1999, siguió presentándose en la lista socialista, aunque no como primer candidato, y fue ocupando el cargo de teniente de alcalde en los sucesivos mandatos hasta la actualidad. Como representante del Ayuntamiento de Montanuy, formaba parte de la Mancomunidad de la Ribagorza Oriental y también de la Junta Directiva de Adelpa (Asociación de Entidades Locales del Pirineo aragonés).

Pero Navidad Cereza era, sobre todo, un ganadero comprometido con su territorio, donde la ganadería continúa teniendo un peso importante. Así pues, era también el presidente de la Asociación de Ganaderos Montanuy-Bonansa y formaba parte del patronato del Parque Natural Posets-Maladeta, como representante del sector, y del Centro para el Desarrollo de Sobrarbe y Ribagorza (Cedesor).

El alcalde de Montanuy, José María Agullana, muy afectado por la pérdida, lo definió como “una persona muy trabajadora en todos los ámbitos, sobre todo, para los demás, porque siempre ha trabajado por la gente”. El edil ribagorzano aseguró que “era muy buena persona, tenía muy buen carácter y trabajaba desinteresadamente por los demás”.

Muy querido y valorado entre quienes le conocían, Navidad Cereza será enterrado hoy en Montanuy, tras la misa funeral por su alma, prevista también en la localidad ribagorzana a las 11 horas.

Fallece Navidad Cereza, primer edil de Montanuy durante dieciséis años.

Trobada Cultural 2009 d’ASCUMA

Cartell Trobada 2009

Díptic de la Trobada 2009 d’ASCUMA a Pena-roja amb tots els actes :

Diptic Trobada 2009

Trobada Cultural 2009 d’ASCUMA « Lo finestró del Gràcia.

Entrevsita a Eva Almunia. ZTV
POLÍTICA
Almunia: “Hasta verano de 2010 no se sabrá el candidato que va a sustituir a Iglesias”
Vota:VotaVotaVotaVotaVota Resultado:VotaVotaVotaVotaVota 6 votos
Imprimir Enviar a un amigo 1 Comentario

La secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, asegura que el nombre del sucesor de Marcelino Iglesias como candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón se comunicará tras la presidencia española de la Unión Europea, cuando llegue el verano de 2010.

Además afirma que se encuentra cómoda en su puesto en el Ministerio de Educación en Madrid, sobre todo tras la toma de posesión del nuevo ministro, Ángel Gabilondo.

Almunia: Hasta verano de 2010 no se sabrá el candidato que va a sustituir a Iglesias | Heraldo.es.

Javier Velasco (Consejero DGA) serà l’interlocutor del Govern

La Mancomunitat de la Taula del Sénia va celebrar a Vall de Roures este cap de setmana la 6ª Mostra, després de les celebrades a Vinaròs, Sant Carles de la Ràpita, Benicarló, Ulldecona i Alcanar.

Per delegació del President Marcelino Iglesias va assistir el Conseller de Presidència Excm. Sr. Javier Velasco. També van estar el Delegat de la Generalitat a les Terres de l’Ebre Lluís Salvadó, el Diputat de Teruel Rafael Martí, la Diputada a Corts Yolanda Casaus, el President del Consell del Montsià Castor Gonell i la Vicepresidenta del Matarranya Rosa Domènech. I per la Mancomunitat, a més del President Jordi Romeu i l’Alcalde de Vall de Roures Carlos Boné, van estar Alcaldes i Regidors d’Alcanar, Càlig, Freginals, la Galera, Godall, la Jana, Mas de Barberans, Morella, Pena-roja de Tastavins, Rossell, Sant Carles de la Ràpita, Santa Bàrbara, la Sénia, Traiguera, Ulldecona, Vall de Roures, Vallibona i Vinaròs. Tots ells van estar reunits al Saló de Plens, parlant com a amfitrions l’Alcalde i el President i presentant un informe el Gerent. El Conseller Javier Velasco va contestar a la petició d’un interlocutor del Govern d’Aragó per a la M-TdS que seria ell mateix i que ja es coordinaria amb els altres Departaments.

La Mostra, amb carpes dels pobles va estar a la plaça Comunidad Autónoma de Aragón (a la vora del pont de pedra sobre el riu Matarranya) amb artesania, productes tradicionals, informació, turisme…

També van haver degustacions de productes salats i dolços. A més als porxos de l’ajuntament va haver durant tot el dia una Exposició sobre el riu Matarranya.

Matí i tarda van haver desfilades de Bandes de música, grallers i rondalla. I al acabar, actuació del Grup de Jota de Vall de Roures.

Dissabte, actes a Beseit i a Pena-roja de Tastavins

Donat que hi ha 3 pobles a la part aragonesa, els actes preliminars del dissabte 26/09 es van fer allí. Concretament a:

BESEIT a les 20h a l’Església de Sant Bartolomé, Concert del Grup de corda “MoMa, Orquestra de cambra” i de la Coral de Beseit.

PENA-ROJA DE TASTAVINS a les 22:30, actuació de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries.

Els 2 actes van tindre gran acceptació, assistint moltíssima gent.

Mancomunitat.

Fitxer:Isoglosses i límits lingüístics del català ribagorçà (Sistac).svg

De Viquipèdia

Dreceres ràpides:navegació, cerca

Isoglosses_i_límits_lingüístics_del_català_ribagorçà_(Sistac).svg(fitxer SVG, nominalment 1.127 × 1.568 píxels, mida del fitxer: 339 KB)

Aquest fitxer prové de Wikimedia Commons i pot ser usat per altres projectes. La descripció de la seva pàgina de descripció es mostra a continuació.

Català: .Isoglosses i límits lingüístics del català ribagorçà (Sistac)

Fitxer:Isoglosses i límits lingüístics del català ribagorçà (Sistac).svg – Viquipèdia.

Notícies

CiU demana iniciar les negociacions amb el museu “The Cloisters” de Nova York pe aconseguir el retorn dels sepulcres dels Comtes d’Urgell
28.09.2009
recomanar recomanar | imprimir imprimir

Agustí López assenyala que “la recuperació d’aquests importants exemples de l’escultura gòtica catalana podria tenir un paper cabdal per a la promoció del turisme cultural a la comarca de la Noguera”

Agustí López, diputat de CiU i alcalde de Sort, ha presentat al Parlament de Catalunya una proposta de resolució en la qual s’insta el Govern de la Generalitat ainiciar contactes amb The Cloisters Museum and Gardens de Nova York, als Estats Units, amb l’objectiu de conèixer la seva disposició a què els quatre sepulcres gòtics dels comtes d’Urgell que posseeixen siguin adquirits per la Generalitat de Catalunya i reposats al seu lloc d’origen”.

Al segle XII Ermengol VII, comte d’Urgell, va fundar el Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, per tal que fos habitat per la comunitat de monjos Premostratencs, i va deixar disposat al seu testament que la seva esposa Dolça de Foix i ell hi fossin enterrats. Anys després, el comte Ermengol X va fer importants reformes al monestir i decidí d’erigir-hi el panteó dinàstic dels Comtes de la seva nissaga, fent construir uns sepulcres d’un destacat i meravellós estil gòtic. Allí va ser enterrat el seu germà, el Comte d’Àger, i ell mateix va deixar constància de voler ser-hi enterrat.

El 1906 el Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes va ser adquirit pel banquer lleidatà Agustí Santesmasses i Pujol. Poc després de comprar el monestir va vendre els quatre sepulcres dels Comtes d’Urgell pel preu de 15.000 pessetes a un antiquari de Vitoria-Gasteiz, en contra de la voluntat del Bisbe d’Urgell que se’n considerava el legítim propietari. No tan sols es va queixar el Bisbat d’Urgell, també se sentiren veus contràries entre diversos mitjans de comunicació i també de Francesc Macià, llavors Diputat al Parlament de Catalunya per les Borges Blanques i que arribaria a presidir el Govern de la Generalitat. Tots ells varen sol·licitar la devolució dels sepulcres sense èxit.

Finalment, The Cloisters, branca del Metropolitan Museum of Art de Nova York dedicada a l’art i l’arquitectura de l’Europa medieval, va comprar els magnífics sepulcres gòtics a l’antiquari basc, i avui és on es poden visitar.

Una recuperació que fomentaria el turisme a la Noguera

Cal tenir en compte que des del 1994 el monestir deixà de funcionar com a seminari, i actualment dóna servei d’allotjament rural i s’ha convertit en un “important centre d’atracció turística d’aquesta part de la Noguera”. Aquest conjunt de sepulcres han esdevingut una de les obres emblemàtiques de la història de l’art de Catalunya i “la recuperació d’aquests importants exemples de l’escultura gòtica catalana podria tenir un paper cabdal per a la promoció del turisme cultural a la comarca de la Noguera”.

A més, López ha destacat que “darrerament alguns museus americans han facilitat la venda d’alguna obra d’orígens catalans, com és el cas d’una escultura del segle XIV de l’Escola de Lleida que ha estat adquirida pel Museu diocesà i comarcal de Lleida precisament al Metropolitan Museum of Art de Nova York”.

CDC.
Vist pel Casal Jaume I de Fraga

Antonio Espino López publica ´Don Juan Bayarte Calasanz de Ávalos (1622-1689). Un gobernador de la Ribagorza en el Mediterráneo de Carlos II´,

El catedrático Espino analiza la figura del gobernador de Ibiza en el siglo XVII, Juan Bayarte – Pitiusas y Baleares – Diario de Ibiza.

<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”,”serif”; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;} a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:purple; mso-themecolor:followedhyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2009/09/28/catedratico-espino-analiza-figura-gobernador-ibiza-siglo-xvii-juan-bayarte/362367.html

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=122490&titulo=Investigan+figura+de+Juan+Bayarte%2C+gobernador+de+Menorca+e+Ibiza+en+el+XVII

http://www.adn.es/local/zaragoza/20090927/NWS-0872-XVII-Investigan-Menorca-Bayarte-Ibiza.html

http://www.menorca.info/menorca_info/v4_1_2/index.php?tsx=noticia&idnx=1128302

http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/anexos/Espino_Menorca.pdf

http://www.ultimahora.es/ibiza/segunda-ib.dba?-1+1010+488319

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: