Skip to content

Archive

Archive for Abril, 2010

CONVOCATÒRIA PER A L’EDICIÓ D’UN RECULL DE RELATS BREUS

Amb motiu de la V Trobada d’autors ebrencs al Matarranya

Tema: ARBRES EBRENCS

Textos amb un arbre ebrenc com a protagonista, preferentment arbres monumentals o llegendaris, però també d’altres existents en la realitat o en la imaginació de la llibertat creativa de cada autor i en qualsevol estil literari: conte, poesia, teatre…

Extensió màxima: 1000 paraules.

Termini: 6 de juny de 2010 (els textos seleccionats es presentaran a la Fira del llibre Ebrenc, a Móra d’Ebre)

Enviar els textos a: info@serretllibres.com Adjunteu una imatge de l’arbre, si s’escau i és possible.

Els textos seleccionats es publicaran en un llibre que es presentarà a la V Trobada d’autors ebrencs al Matarranya.

Edició a cura de March editor i Llibreria Serret, amb la participació de l’Associació Cultural del Matarranya.

Més informació…..

La Trobada d’autors ebrencs al Matarranya

La Trobada pretén ser l’activitat complementària al Matarranya dels actes literaris que tenen lloc al llarg de l’any a les Terres de l’Ebre: la fira del llibre Ebrenc (al Juny a Móra d’Ebre, La Ribera d’Ebre), la fira literària Joan Cid i Mulet (a l’abril a l’EMD Jesús, El Baix Ebre), la Trobada de Lletres Ebrenques (al novembre a Amposta, El Montsià)… Dintre d’aquesta efervescència literària ebrenca, la trobada al Matarranya busca la seua especificitat en la data de l’organització (a l’estiu) i en el fet de donar especial protagonisme i participació als autors, per la qual cosa l’edició de la monografia amb el recull de textos resultant es considera molt important.

L’experiència de realitzar la Trobada al voltant d’un tema i de fer una crida perquè els autors hi participin amb els seus textos, els quals podran tenir després lectors a través de la publicació d’un monogràfic, s’ha valorat de forma molt positiva tant per part de l’organització, com dels autors i els lectors; segons es deriva per l’alta participació en les passades edicions de la Trobada en el dinar literari i els actes de la Trobada i les presentacions posteriors del llibre, com pel gran nombre d’exemplars que es solen vendre.

El recull de relats amb motiu de la Trobada d’autors ebrencs al Matarranya

Des dels seus inicis, la Trobada ha estat vinculada amb el recull de relats. Així, en l’edició del 2007 ja es presentava un recull de relats (Estius a l’Ebre, editat per Aeditors) i en la del 2008 es va fer un pas endavant amb la publicació d’un recull de textos organitzada expressament amb motiu de la Trobada i dedicats al tema sobre el qual versava aquella edició, el paisatge ebrenc i publicats sota el títol: El riu que parla, a càrrec d’Aeditors i Llibreria Serret. En la trobada del 2009 es va repetir l’experiència, aquesta vegada amb un recull de relats dedicats a personatges ebrencs que va ser publicat pels responsables de l’edició anterior. A més, durant els actes de la Trobada s’ha anat ampliant el protagonisme donat al recull de relats: a la presentació i signatura del llibre habituals s’hi van sumar una lectura de textos del recull per part dels mateixos autors i una presentació al llarg d’un dinar literari. A tot això, cal afegir la presentació posterior del llibre en diverses poblacions.

Objectius del recull de relats i de la seua publicació en format llibre

-Difondre el recull de relats seleccionats recollits com a resultat d’una activitat literària i ajudar així també a consolidar-la.

-Ajudar a l’edició i difusió de textos sobre el patrimoni ebrenc i d’autors vinculats al territori.

-Fomentar la literatura ebrenca a dintre i fora del territori

-Ajudar a la normalització de la llengua catalana a l’Aragó catalanoparlant on la llengua materna encara no és llengua oficial.


DADES DELS RESPONSABLES DE L’EDICIÓ

Editors: Serretblog i March editor

Col·laboradors: Associaciació Cultural del Matarranya

Consell Assessor: Format per representants del Consell Organitzador de la V Trobada d’Autors Ebrencs al Matarranya:

* Aeditors

* LLibreria Serret: Ocatvio Serret

* Associació Cultural del Matarranya i Iniciativa Cultural de la Franja

* Representants de la població acollidora de la Trobada

* Col·laboradors del Serret-blog i assessors per l’organització de la Trobada

FORMA DE DISTRIBUCIÓ:

-March editor

-Llibreria Serret i punts de venda col·laboradors arreu de Catalunya

Associació Cultural del Matarranya (socis, fires, activitats i internet)

-Xarxa de llibreries col·laboradores de l’Associació Cultural del Matarranya, amb les quals l’Associació treballa habitualment (Franja d’Aragó, Catalunya, València i Saragossa)

-Venta directa: a través de la presentació del llibre durant la Trobada d’autors ebrencs al Matarranya i posteriorment en diverses localitats i actes.

A rasmia d’as nuestras luengas.

8 de mayo 2010
20.00 horas
Devizio (C/ Lozano Monzon, Zaragoza)

Los Draps
http://www.myspace.com/losdrapsfranja

Prau
http://www.myspace.com/enoprau

Atland
http://www.myspace.com/atlandmetal

Pre unico 7€

Organiza: A.C. Nogara (con l’aduya de Magofermin)

El tribunal va concedir la qualificació “Cum Laude”

La facultat de Filosofia i lletres de la Universitat de Saragossa va ser escenari el passat mes de març, de la lectura de la primera tesi doctoral llegida en català en els més de 4 segles de historia de la institució.

La Mequinensana, Mayte Moret va llegir el seu treball d’investigació “Documentació notarial aragonesa del segle XIV escrita en català”. Per a la seva elaboració Moret escodrinyo prop d’un centenar de documents procedents de Roda de Isábena, Peralta de la Sal, Fraga i de Mequinensa, on va néixer la doctorada.

El tribunal va concedir la qualificació “Cum Laude” per unanimitat. Javier Giralt, director del Departament en el qual Moret és docent, va destacar la importància de l’acte en un moment en el qual s’acaba de reconèixer el català a Aragó per Llei. Giralt va afegir que “amb aquesta tesi s’omple una llacuna dels estudis de llengua catalana” perquè fins a ara no es contava amb un corpus documental tan extens produït a la Franja de Ponent.

María Teresa Moret Oliver és Llicenciada DEA (2001) en Filologia Hispànica per la Universitat de Saragossa. Ha estat Becària FPI d’Investigació pel ministeri de Ciència i Tecnologia durant els anys 2001-2005. És, des de setembre de 2005, Professora Ajudant de l’Àrea de Filologia Catalana en el Departament de Lingüística General i Hispànica. La seva investigació se centra en l’estudi de la llengua catalana a Aragó, línia en la qual publica: “Contribució a l’estudi del lèxic de la navegació fluvial en Mequinensa”, Llengües en contacte en una Europa multilingüe, 2004 (en premsa); “Notes sobre onomàstica medieval de Mequinensa i Favara del Matarranya”,XXXI Col·loqui de la Societat d’Onomàstica., 2004 (en premsa); “Dues protests de Fraga del segle XIV”, Batec a batec. Miscel·lània de treballs oferts en honor de Josep Galan i Castany, Calaceit, Institució Cultural de la Franja, 2006, 91-103; “Locucions i expressions codificades en documents notarials aragonesos del segle XIV escrits en català”, XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalans, Budapest 2006(en premsa); “Contribució a l’estudi dels clítics pronominals en documentació del segle XIV”, Llengües i Fets, Actituds i Franges. Miscel·lània de treballs etnològics, filològics i lingüístics oferts al doctor Artur Quintana i Font, Calaceit, Iniciativa Cultural de la Franja, 2008, pàg. 319-338; “A propòsit d’alguns antropònims en fonts documentals medievals ribagorçanes”, XXXVIè Col·loqui de la Societat D’Onomàstica , 2009 (en premsa); “Sobre un plet del monestir de Roda d’Isàvena. A propòsit del contacte de llengües a la Ribagorça del segle XIV : oralitat i discurs reproduït”, XVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura catalans”, Lleida 2009 (en premsa). Així mateix, col·labora amb articles d’opinió i entrevistes en la revista Temps de Franja.

És membre del Grup d’Investigació del Català a Aragó (GRICAR),

INVESTIGACIÓ

Grup d’investigació Grup d’Investigació del Català a Aragó (GRICAR) Projectes d’Investigació La llengua catalana en el Baix Aragó. Diacronia i variació lingüística en documentació medieval i moderna. Ministeri de Ciència i Tecnologia (BFF2000-1269). IP: Dra. María Rosa Fort Cañellas. Projectes d’Innovació Docent Accions de millora de la qualitat de les assignatures de Llengua Catalana I i II, de la titulació de Maestro, a través del ADD. Convocatòries d’Innovació Docent de la Universitat de Saragossa, PESUZ 2008. 2008-2009.

Una Mequinensana, Maite Moret Oliver va llegir la primera tesi en català a la Universitat de Saragossa. – VilaWeb.

LEY DE LENGUAS

El Consejo Superior de las Lenguas sigue sin formarse a un día de que acabe el plazo

N. ASÍN. Zaragoza 29/04/2010 a las 06:00

Ni las Cortes ni la Universidad han recibido la solicitud oficial del Gobierno para designar a sus candidatos a este órgano consultivo.

El plazo concluye mañana, pero los quince miembros del Consejo Superior de Lenguas aún no tienen ni cara ni nombre. Y, de momento, dos de las tres instituciones que deben designar a cinco personas cada una ni siquiera han recibido la solicitud oficial del Gobierno de Aragón para hacerlo, según confirmaron fuentes parlamentarias y universitarias. Por su parte, desde el Gobierno de Aragón se asegura que se está trabajando en ello y que se está esperando a que decidan las Cortes -auguran que sus candidatos tendrán un perfil más político-, para equilibrar este órgano consultivo. Además, se pretende que del Parlamento surja una propuesta de consenso. Habrá que ver cómo se materializa esta idea teniendo en cuenta que solo CHA apoyó esta norma.

Este órgano consultivo -integrado por expertos- es la piedra angular para iniciar todo el desarrollo de la ley. Tendrá como primera labor emitir un informe previo a la declaración de las zonas de utilización del catalán y aragonés, algo que hará la DGA. Según documentos de anteriores proyectos de ley habría unas 150 entidades locales en las que se habla aragonés y 60, catalán. No obstante, el volumen de parlantes es más elevado en el caso del catalán (unas 40.000 personas). Habrá que delimitar las zonas mixtas de utilización histórica y modalidades lingüísticas.

Asimismo se le han asignado otras funciones: proponer líneas de actuación en la política lingüística del Gobierno de Aragón, ser oído previamente al establecimiento de los topónimos en la comunidad y efectuar propuestas a las administraciones públicas aragonesas sobre actuaciones de fomento y garantía del uso, enseñanza y conocimiento de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, entre otras.

Este Consejo lo deberán integrar filólogos, juristas, sociólogos, destacadas personalidades de las letras, la enseñanza o la investigación lingüística o de los ámbitos social o cultural. Su mandato se prolongará durante seis años y se renovará por terceras partes cada dos. Sin embargo, hasta ahora todavía no ha salido a la luz pública ningún nombre. Fuentes del Ejecutivo autonómico explicaron que quizá se produzca algún retraso, pero aseguraron que se va a impulsar la ley esta legislatura.

Las mismas fuentes restaron importancia a la posibilidad de que su desarrollo pueda provocar alguna discrepancia con su socio, el PAR, que rechazó la norma. De hecho, fuentes aragonesistas achacaron precisamente esta ralentización a evitar airear estas diferencias a un año de las elecciones. Fuentes socialistas, sin embargo, recordaron que el PSOE tiene mayoría en el Consejo de Gobierno, por donde deben pasar todos los trámites de la nueva norma.

Tras el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, tocará crear las dos academias, la del aragonés y la del catalán. El plazo concluye el 30 de diciembre. Este trámite posiblemente será el último paso que se dé en el desarrollo de esta ley antes de las elecciones de mayo de 2011. Y según el resultado electoral, podría ser el último. El PP ya ha anunciado que la cambiará si llega a gobernar.

El Consejo Superior de las Lenguas sigue sin formarse a un día de que acabe el plazo | Heraldo.es.Us convidem a tots a la inauguració de “lo Trull de les raboses”, aquest divendres i com a continuació a participar de la Firma de llibres d’il.lusions i Incerteses per part dels autors dins del marc de la fira d’aquest cap de setmana a Vall-de-roures per gaudir d’un altre dia literari al Matarranya.

La importància del llibre és elevada per dos factors; el primer és perquè aquesta és la primera novel·la col·lectiva en la nostra llengua, i el segon perquè, segons ens consta, no hi ha cap altra més editada i impresa amb la qualitat d’aquesta. A més, en aquest cas es dona la paradoxa que els escriptors no es coneixen entre ells, la qual cosa li dona un plus de dificultat a la feina de posar-se d’acord en el fil de 8 històries que s’acaben convertint en una sola. Cal destacar que hi ha hagut altres iniciatives de donar realitat al que divendres presentarem, però que mai han donat bons resultats. El mateix Stephen King ho va intentar, però mai va arribar a poder publicar cap resultat.
El llibre ha sorgit de la iniciativa d’un emprenedor nat, l’empresari Octavi Serret, valedor del Premi Nacional de Cultura de la Generalitat 2009. Des de la seva llibreria a la població de Vall-de-roures, està considerat com la persona que actualment més està treballant per promoure la literatura a l’Aragó que parla català.
L’escriptor barcelonès afincat a la comarca del Matarranya, Silvestre Hernàndez, també ha participat en la iniciativa, assessorant de manera activa en el desenvolupament final d’una història que ja ha estat qualificada com “d’alta qualitat narrativa”. Finalment, han estat els editors tarragonins March Editor, qui han apostat perquè la novel·la veiés la llum en paper i pogués arribar a les llibreries. Per a més informació sobre el llibre podeu accedir al blog d’Octavi Serret, a l’apartat novel·la col·lectiva, on trobareu més noticies sobre la repercussió que aquesta innovadora publicació està tenint als mitjans de comunicació i en la literatura catalana

www.serretllibres.com/autorsebrencs/categoria/novel.la-col.lectiva

J. Carlos Gil, Vall-de-roures juliol 2009
Aquesta novel·la va néixer el gener de 2009 quan vaig proposar la idea a l’Octavi Serret, llibreter de Vall-de-roures i la persona més preocupada per les lletres a la nostra comarca. La temàtica era lliure, però se suggeria que estigués relacionada amb les terres del Matarranya. No va caler buscar autors, ràpidament, després de la convocatòria en el SerretBlog, els oferiments a participar van ser nombrosos. Al febrer ens vam posar en marxa, i en quatre mesos vam tenir la novel·la a les nostres mans. No puc parlar d’ella, seria com parlar d’una filla, o millor, d’una néta.Es conta que a l’antiga Xina, les ciutats estaven envoltades d’altes muralles on s’obrien grans i magnífiques portes, aquestes tenien un important significat. Es creia que allà era on vivien els esperits de la ciutat, o on havien de viure. Per construir-les es dirigien als antics camps de batalla, allà recollien tots els ossos escampats o enterrats que podien trobar. Després, incrustaven els ossos a cada porta d’entrada a la ciutat. Esperaven que, honrant d’aquesta manera les seves ànimes, els guerrers morts protegissin la ciutat. Però no n’hi havia prou amb això. Quan la porta estava acabada, portaven fins allà uns quants gossos vius, els degollaven i després regaven la porta amb la sang encara calenta. D’aquesta forma, els ossos ressecs s’amaraven de sang fresca i les velles ànimes adquirien un poder màgic. Almenys això és el que creien. En certa manera aquesta novel·la és una d’aquestes portes. Els ossos els han reunit la Regina, la Montse, la Lluïsa, el Juanma, el Jaume, l’Elisabeth, la Carme i el Carles. La porta construïda ha estat magnífica. El toc màgic, la vida, l’ha donat el Silvestre Hernàndez, cèlebre escriptor de la nostra comarca, però sobretot amic, que des del principi es va mostrar disposat a col·laborar en el projecte. Gràcies al talent i esforç d’aquestes nou persones crec que s’ha ampliat, modestament, un mil·límetre l’horitzó de les lletres catalanes.

Serret Bloc.

Consell Superior de les Llengües d’Aragó

Demà  s’acaba el termini legal per al nomenament dels membres del Consell de les Llengües i la notícia és que, segons la premsa, ni tan sols les Corts ni la Universitat han rebut la sol·licitud oficial del Govern per designar candidats. Del quinze membres del Consell, cinc han de ser designats per les Corts, cinc per la Universitat i els altres cinc pel Govern.
No cal dir que per tirar endavant la Llei de Llengües són vitals els treballs, informes i recomanacions del Consell, el qual, recordem, ha d’estar integrat per filòlegs, juristes, sociòlegs, destacades personalitats de les lletres, de l’ensenyament o la recerca lingüística o dels àmbits social o cultural.
De ben cert que no es compliran els terminis legals. Mal començament.

Consell Superior de les Llengües d’Aragó « Lo finestró del Gràcia.

Propuesto por la organización de las III Jornadas de Lenguas del Pirineo tras la celebración de la mesa redonda en torno a la nueva Ley de Lenguas de Aragón

La mesa estuvo compuesta por Juan José Vázquez, Viceconsejero de Cultura del Gobierno de Aragón, y los lingüistas Artur Quintana (Academia de l´Aragonés, Consello d´a Fabla Aragonesa), Mª Luisa Arnal (Universidad de Zaragoza) y Xavier Tomás (Sociedat de Llingüistica Aragonesa), y moderada por Raúl Usón (editorial Xórdica).

Mesa de la Ley de lenguas de Aragón.

Mesa de la Ley de lenguas de Aragón.

En el debate también participaron otras personas muy vinculadas a la lengua aragonesa desde el ámbito de la política, la enseñanza, la investigación y la literatura, como Ramón Miranda (Director General de Cultura del Gobierno de Aragón), Mª Victoria Celaya (alcaldesa de Graus), Elena Chazal (escritora), Nuri Sesé (maestra e investigadora), Tomás Castillón (maestro y escritor), Chuan Carlos Bueno (maestro y escritor), Mercé Carbonell (animadora e investigadora), Carlos Barrull (investigador y secretario del Centro de Estudios Ribagorzanos), Conchi Girón (secretaria de la SLA) y otros más.

Desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Graus hemos elaborado un decálogo de conclusiones acerca de la situación actual y las propuestas de futuro más interesantes que pudieron escucharse durante el debate respecto a la lengua aragonesa. No se valoran, estrictamente, la nueva Ley de Lenguas del Gobierno de Aragón, ya que todos los intervinientes constataron que únicamente la aplicación reglamentaria posterior iba a dar la verdadera medida de una ley intencionadamente vaga, ni tampoco la situación del catalán, que se encuentra en una tesitura diferente, menos comprometida y más alejada de la realidad cotidiana en la que nos desenvolvemos.

Entrega de los premios del Condau de Ribagorza.

Entrega de los premios del Condau de Ribagorza.

Las 10 conclusiones principales surgidas de esa mesa de debate son, a nuestro entender, las siguientes:

1. De las en torno a 6.000 lenguas del mundo, aproximadamente la mitad de ellas están en peligro de desaparición en 2, o a lo sumo, 3 generaciones (según la tercera edición del Atlas de las Lenguas en Peligro en el Mundo elaborado por la UNESCO). El aragonés es una de ellas.

2. El principal detonante para la desaparición de una lengua es la interrupción de la transmisión generacional. No hay futuro para ninguna lengua que no asegure su transmisión de padres a hijos. En el caso del aragonés, y en función de los distintos territorios, ésta se encuentra rota o en proceso de ruptura.

3. Con la mirada puesta en otros modelos de éxito relativo, el aragonés debe ser introducido en el curriculum escolar en aquellos territorios donde es una lengua patrimonial. Paradójicamente, en algunos centros escolares de estos territorios ya está incorporada la educación bilingüe con lengua extranjera, como el propio caso de Graus. En este sentido, cabrían destacarse las habilidades cognitivas mejoradas desde el conocimiento de una lengua materna como el aragonés, lengua romance emparentada con el castellano, el francés y el catalán, lo que puede permitir a los niños que hablen aragonés un mejor aprendizaje de esas y otras lenguas.

Actuación de Pink Forest.

Actuación de Pink Forest.

4. Hasta la fecha, ninguna ley ha conseguido aumentar el uso social de una lengua minorizada, por conservadora que haya sido aquélla. En ocasiones se han constatado incluso respuestas negativas a la promulgación de las leyes, que han gestionado inadecuadamente la realidad diglósica correspondiente.

5. Tanto el aragonés como la nueva Ley de Lenguas necesitan de una campaña pública de comunicación, que sirva también para separar la filiación existente en algunos círculos entre lengua e identidad nacional y/o política. Esta asimilación ha sido, en todos los casos analizados (también en el aragonés), perniciosa para la salud y el uso social de las lenguas.

6. El aragonés requiere de estímulos, de medidas que primen la funcionalidad de su uso. Ningún padre aragonés discutirá que es imprescindible que sus hijos aprendan inglés, pero sí, todo lo contrario, con el aragonés. El conocimiento del aragonés puede premiarse, entre otras medidas, mediante la consecución de méritos académicos y/o profesionales.

7. El aragonés debe hacerse mucho más visible para la sociedad, tanto en la literatura como en los medios de información o la publicidad, desde la señalización urbana hasta la documentación institucional.

8. Para el desarrollo del capítulo anterior, y por el bien general de la lengua y su uso social, es imprescindible y urgente la normativización lingüística, en primer lugar la ortográfica.

9. Todas las lenguas tienen un componente emocional, afectivo, sentimental e identitario que las sustentan. Los aragoneses necesitan reforzar el vínculo con su lengua, muy dañado durante el siglo XX, un tiempo histórico que ha supuesto la subyugación del aragonés a favor de la lengua dominante. Debe enfatizarse, desde las nuevas generaciones de aragoneses, el apego colectivo hacia un patrimonio colectivo en riesgo de desaparición absoluta. La lengua aragonesa necesita adquirir un prestigio social que nunca ha tenido. Los aragoneses deben crear una conciencia identitaria más fuerte, también en el ámbito lingüístico.

10. En resumen, una lengua no se sostiene sin el compromiso de sus hablantes y defensores, detentores de un patrimonio secular que les define y les hace especiales. La realidad grausina es paradigmática. Después de 9 ediciones de unas Jornadas que también persiguen la revitalización de la lengua local, y convocada una mesa orientada a exponer y debatir la primera Ley que va a proteger y regular el uso del aragonés (también el ribagorzano), tan sólo una cuarentena de personas asistieron a ella el pásado sábado 24, muchas de ellas venidas desde otras localidades. El dato es suficiente para poner, también en cuarentena, cualquier mensaje de optimismo. Sólo otra cuarentena, la de niños y niñas que se acercaron a la lengua desde lo lúdico, participando esa misma tarde del pasado sábado en el Chugaybaila, nos anima a pensar que existe otro futuro no imaginado, que nada es previsible ni inmutable y, por qué no, que una revolución cultural es posible.

Como proclama la UNESCO, es necesario salvaguardar y promover la diversidad cultural. Un territorio y un pueblo avanzado como el aragonés no puede permanecer inmóvil ante la desaparición de uno de sus principales tesoros, su propia lengua.

Graus arroja un decálogo de conclusiones sobre la situación de la lengua aragonesa.

“Vivo en Benidorm desde hace muchos años, aprendí valenciano en la escuela y, hoy, en mi papel de Senadora por Valencia puedo hablar valenciano y puedo entenderme con mis compañeros de Cataluña, de Valencia, de las Islas Baleares, incluso con algunos compañeros de Aragón. Hoy puedo hablar en la lengua de mis ciudadanos valencianos y valencianas.”

mitjançantPajín: “El Senado es la cámara territorial y debería expresarse en todas las lenguas en las que se expresan los ciudadanos” – PSOE.

O   OFERTA DE EMPLEO

Se necesitan CAMAREROS CON EXPERIENCIA Y BUEN NIVEL DE INGLÉS

Para los días 17, 18 y 19 de septiembre:

GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE ALCAÑIZ

Interesados enviar mensaje a: marcgarciaruiz@gmail.com


http://empleobajoaragon.blogspot.com/search/label/ofertas%20de%20empleo

Font:

DPTO. DE JUVENTUD

TELF: 978.850.677

COMARCA DEL MATARRAÑA/MATARRANYA

AV. CORTES DE ARAGON, 7

44580 VALDERROBRES

Las zonas afectadas por los incendios de Valdeltormo y Mazaléon recibirán 770.000 euros

Foto de la Noticia

Foto: Gobierno de Aragón

TERUEL, 27 Abr. (EUROPA PRESS) –

El director general de Gestión Forestal, Alberto Contreras, y el director del Servicio Provincial de Medio Ambiente en Teruel, José Antonio Gómez, se han reunido hoy con los alcaldes de Valdeltormo, Mazaleón, La Fresneda, Monroyo y con el presidente de la Comarca de Matarraña, para anunciar que invertirán unos 770.000 euros.

En el incendio de Valdeltormo se quemaron 251 hectáreas y en el Mazaleón 76 hectáreas. Durante la reunión explicaron las actuaciones ejecutadas por el Departamento de Medio Ambiente en las áreas calcinadas por incendios del pasado verano.

La inversión anunciada se centrará en trabajos de limpieza de montes, extracción de madera quemada, construcción de fajinas en curvas de nivel y tratamientos silvícolas encaminados a la limpieza de los montes y a favorecer la regeneración natural. En estos dos primeros años, la inversión ascenderá a unos 300.000 euros.

Las cuadrillas ya comenzaron los primeros trabajos en el marco del Plan de Choque de 2009, y continúan a lo largo de este año. En el caso concreto de Mazaleón la zona calcinada quedará totalmente limpia en los próximos meses.

ACTUACIONES DE PREVENCIÓN EN LA COMARCA

El departamento de Medio Ambiente y la comarca de Matarraña mantienen un convenio en materia de prevención de incendios forestales desde 2003.

En el marco de este convenio, entre otras actuaciones, en la comarca se han construido 27 puntos de agua; se ha ejecutado un estudio de cobertura visual de los bosques para ver las necesidades de puntos de vigilancia; se ha instalado una hidratante para el abastecimiento de autobombas en cada uno de los 18 municipios de la comarca; se han recuperado vales como infraestructuras contra incendios, además de la compra de maquinaria y material de extinción.

“Matarraña es una de las comarcas con un mayor índice de riesgo de incendio forestal, pero también es una comarca ejemplo, ya que ha destinado recursos para reforzar la prevención y cuenta con un Plan de Prevención de incendios forestales aprobado y en vigencia”, ha subrayado Alberto Contreras.

En 2003, el Departamento de Medio Ambiente, la Comarca de Matarraña y la Diputación Provincial de Teruel firmaron un primer convenio en materia de prevención de incendios forestales. El convenio fue renovado en 2009 por parte de la comarca y el Departamento de Medio Ambiente, merced al cual se invierten 900.000 euros hasta 2011 aportados al 50 por ciento entre ambas administraciones.

Las zonas afectadas por los incendios de Valdeltormo y Mazaléon recibirán 770.000 euros. europapress.es.

La lupa.

El caracol leridano se luce en Aragón

27/04/2010 Adriana Oliveros

Los responsables de la fiesta del Aplec del Cargol, ayer, con los de Casa Pedro.
FOTO: CHUS MARCHADOR

Edición impresa en PDF

Página 22 edición papelEsta noticia pertenece a la edición en papel.

Ver archivo (pdf)

Algunos de los representantes de bodegas que asistieron a la comida de presentación de la fiesta.
FOTO: CHUS MARCHADOR

Es una estrella de la cazuela y, en su gira de promoción, nunca se olvida de Zaragoza. Todo para que el ilustre gasterópodo leridano invite a los aragoneses a su Aplec, una popularísima fiesta popular catalana a la que miles de personas se unirán de nuevo del 21 al 23 de mayo… Por si gustan. Ayer, el aplec volvió a hacer buenas migas en su prólogo con el restaurante zaragozano Casa Pedro, que inauguraba a la par sus jornadas del caracol. Otro aliciente para catar. El resultado fue un pedazo almuerzo de recetas a la antigua, con conejo, con bonito, con foie alcachofas… Cuánta versatilidad la de este animal. Javier y Lucas Carcas, chefs de este establecimiento familiar (que encabezan Antonio Carcas y Marisa Armingol) se encargaron de tenerlo todo a punto para esta puesta de largo. Cita que no quisieron perderse ni el presidente de la Federación de Peñas del Aplec del Caracol, Xavier Pérez, ni su responsable de Comunicación, Rafael Gimena, además del presidente de la Academia de Gastronomía, Ángel de Uña, y algunos bodegueros y distribuidores de la tierra. Precisamente, la novedad venía de su mano. Y es que el rey gasterópodo tuvo esta vez un maridaje de lujo con cavas, vinos y hasta cervezas aragonesas. Borsao, Ámbar, Bordejes, un Absum rico-rico… Y que viva el caracol que lleva la fiesta a cuestas.

El caracol leridano se luce en Aragón – Aragón – www.elperiodicodearagon.com.

EL NOSTRE JOVE LOCAL VA SER INAGURAT L’ABRIL DE 2.010

TRES “RABOSES

MARTA “rabosa de bressol”

NEUSrabosa d’adopció”

CARMENrabosa de bressol”

I UNA IDEA, UNA IL·LUSIÓ FETA REALITAT  ….

UN LLOC ON POSEM A LA TEVA DISPOSICIÓ LES NOSTRES INSTAL·LACIONS, AMB LA
CERTESA QUE NO ET DEFRAUDAREM

T’OFERIM :

CAFETERIA

PASTES  

ENTREPANS  

BAR

TAPES

COMBINATS “CARIBENYOS”

IBÉRICS

SUCS NATURALS

GELATS

mitjançantLO TRULL DE LES RABOSES-Presentació.

El Pena-roja supera a l’Albalate per la mínima aconseguint una nova i treballada victòria | Comarques Nord.

:: Visita guiada al Jardín Botánico de Ráfales

:: Feria de Mayo de Valderrobres

:: Romería a Sant Pol en Arens de Lledó

:: Concentración de Citroën en Calaceite

:: Romería de San Pedro Mártir en Fuentespalda

:: Romería a la Virgen de Gracia de La Fresneda

:: San Pedro Mártir y otras actividades La Portellada

:: Subv. en materia de juventud para el año 2010.

:: Visita guiada al Jardín Botánico de Ráfales

:: Feria de Mayo de Valderrobres

:: Romería a Sant Pol en Arens de Lledó

:: Concentración de Citroën en Calaceite

:: Romería de San Pedro Mártir en Fuentespalda

:: Romería a la Virgen de Gracia de La Fresneda

:: San Pedro Mártir y otras actividades La Portellada

:: Subv. en materia de juventud para el año 2010.

:: Ayudas Turismo

:: Ayudas Autónomos 2010

:: Programa Apertura de Centros 2ºT 2010

:: Exposición ‘Anónimos’ en el Museo Juan Cabré

:: Matarraña Cultural-Primavera 2010

:: Exposición en el Castillo de Valderrobres

:: Maletas Viajeras (préstamo de libros)

mitjançantWeb Oficial de la Comarca del Matarraña :: home.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: