▶ Conferència Aragó pel Català a Albelda, 9/08/2013 part 1/3 – YouTube.