(cat) Montse Castán (PSOE), alcaldessa d’Ansó i presidenta de Jacetania, cedeix a la supervivència de l’aragonès després de només 3 anys d’1 hora extraescolar

El passat 9 d’abril l’alcaldessa d’Ansó i presidenta de la comarca de la Jacetania ens sorprenia amb unes declaracions en una entrevista a “elperiodidodearagon”. S’hi lamentava de la situació de la varietat de l’aragonès parlada a Ansó tot i que les “esforç que fan les institucions per preservar la llengua vernacla” !!. En ella deia que “els nens ja aprenen aragonès ansotano a l’escola i es promou de molt diferents formes, des d’obres de teatre a contes infantils, passant per l’elaboració de diccionaris que recopilen expressions i modismes“. Acabava dient que “es fan moltes coses, s’investiga, però l’ús quotidià va a menys“.

Des de “Esfendemos as Luengas” volem fer-li veure a la Montse Castán que:

-Un munt d’experts en llengües minoritzades coincideixen a subratllar que l’ensenyament a les escoles en aragonès com a llengua vehicular és fonamental i imprescindible per garantir la seva supervivència. A Aragó no es compleix.

-En el Protocol de Donostia’16 per a la garantia dels drets lingüístics signat per bona quantitat d’associacions que treballen amb les llengües minoritzades a Europa, només apareixen 4 punts, dels 185, que són complerts a Aragó.

-Que l’únic esforç que han fet les institucions a Aragó en aquests últims anys, ha estat la inclusió de la llengua aragonesa com a assignatura “Extraescolar” (voluntària) d’1 hora a la setmana. Des del curs 2013-14 a Ansó.

-Activitats com Teatre, Contes i Diccionaris de modismes, moltes vegades de manera voluntària, i altres vegades empeses pel programa “Luzía Dueso” no són prou per revitalitzar una llengua. I moltes vegades no compten amb recursos suficients, com el cas del programa “Luzía Dueso” que aquest any ha deixat 80 centres sense accés per falta de pressupost.

-Encara que el seu “Diccionari del dialecte Ansotano” és un gran treball de recull modismes o lèxic, fet amb un gran esforç voluntari. Institutciones com la que vostè presideix (Comarca Jacetania) o la que el seu partit PSOE presideix a Aragó, haurien de fer un esforç per crear materials en aragonès.

Perquè l’aragonès ja no és només una llengua de pastors, ni quatre paraules que fan gràcia. Sinó que ha de ser una llengua d’ocupació al carrer, per les institucions i en les noves tecnologies.

Per acabar, ens preguntem quina seria la situació del castellà si hi hagués un lloc on, després de segles de minorització, només s’ensenyés 1 hora a la setmana de manera extraescolar.

Esfendemos as Luengas

Web: http://esfendemosasluengas.wordpress.com

Twitter: @esfende_las

Facebook: https://facebook.com/esfendemos.asluengas