Source: Presentació al Centre Aragonès de Barcelona del llibre ‘Àngel Villalba. Cançons i poemes’ » Temps de Franja