Source: Romanços en temps difícils | Viles i Gents