Source: Onomàstica i literatura popular | Viles i Gents