Crònica legislativa de l’Aragó. Primer semestre de 2018

Source: Crònica legislativa de l’Aragó. Primer semestre de 2018 | García Fernández | Revista de Llengua i Dret

Crònica legislativa de l’Aragó. Primer semestre de 2018

Fernando Javier García Fernández

 

Resum

El text recull les novetats normatives que afecten els usos, els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua a l’Aragó, aprovades el primer semestre de 2018.

Paraules clau

Aragó; Estatuts Acadèmia de la Llengua; promoció llengües; protocols generals d’actuació; premis, ajudes i subvencions