Exàmens de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Alcanyís de català. Es pot accedir amb prova de classificació al C1-2 directament. La prova de classificació és el 16 de setembre a les 18:00h
Font: Dra. Maria Teresa Moret Oliver. Universidad de Zaragoza. Lingüística General e Hispánica.