Source: «Fins i tot els arbres escoltaven»* » Temps de Franja