Source: Presentació de dos llibres a Alcanyís » Temps de Franja