Source: Una residència de Fraga aïlla els usuaris i deu empleats