Source: El català dels testaments del segle XV al Matarranya* » Temps de Franja