Source: La literatura popular catalana dins d’un projecte internacional* » Temps de Franja