Source: “Sílverti”, de Merxe Llop, premi Guillem Nicolau 2020 » Temps de Franja