Source: Llengües d’Aragó: pressupost participatiu » Temps de Franja

// Redacció

Pròximament s’aprovarà el pressupost de la Comunitat Autònoma per a 2021. Ens agradaria poder compartir amb vosaltres l’esforç i el treball per l’aragonès i el català d’Aragó i en aquest sentit destinar una part dels recursos a aquelles accions que sigui possible dur a terme, tant per la situació sanitària com pressupostària, i que us interessin especialment, fent en la mesura que sigui possible un pressupost participatiu.

Si la idea us sembla interessant us demanarem que ens feu arribar abans del 15 de desembre, en el formulari enllaçat a sota, les dos accions que considereu prioritàries. Tractarem de destinar recursos a aquelles que encaixin en les nostres possibilitats pressupostàries, que administrativament es puguin tramitar i que hagin estat més proposades.

Formulari:

Llengües d’Aragó: Pressupost participatiu