Source: El català, llengua de la Franja i d’Aragó: Guillem Nicolau – El Temps