Source: La construcció naval, la navegació i la pesa, fluvials i marítimes, a les Terres de l’Ebre. – Etnologia.cat