Crònica totxetaire

Els totxets a Gurrea de Gállego (dissabte, 17 d’abril de 2010).

Si voleu conèixer detalls de l’actuació, haureu d’anar a …

http://balldelstotxets.blogspot.com/2010/04/els-totxets-gurrea-de-gallego.html

mitjançantCamporrells: Crònica totxetaire.