La Franja

La Plataforma No Hablamos Catalán vol cartells només en castellà a la Franja i a Catalunya «

La Plataforma No Hablamos Catalán vol cartells només en castellà a la Franja i a Catalunya «.

Els suposats defensors de la Ribagorça, la Llitera, el Baix Cinca i el Matarranya volen suprimir els cartells en català de Catalunya. Los rótulos en Aragón los escriba en español en letras grandes y en catalán en letras minúsculas”. Segons la Plataforma hauria de ser en castellà perquè els ciutadans de la Franja, “los aragoneses que están limítrofes” els han de llegir en castellà, i no en català.

Segons aquesta associació aficionada a la filologia, “el Ayuntamiento de Almacellas no tiene ningún problema en traducir su topónimo al latín como ‘Almacello’”. Segons aquests aficionats, el llatí mai s’ha parlat a Almacelles, i per tant, cal “traduir” el nom de la població al llatí. Com és sabut, el català d’Almacelles, com el català de la Franja, és l’evolució vernacla del llatí, i el nom original de la població es va llatinitzar del seu origen àrab.

A més, la Plataforma amb seu a Saragossa converteix el seu discurs radical en popular, inventant-se “sol·licituds” del poble aragonès: “los vecinos aragoneses habían solicitado los nombres de los rótulos en español para evitar confusiones”. Evidentment, d’”Almacellas” a Almacelles hi ha tota una confusió.

Exit mobile version