La Franja

Una cansó contra les retallades en l’Educació de l’escola de Vall-de-roures

▶ No recortes no – YouTube.

Exit mobile version