La Franja

Fraga tindrà proves de B2 i C1 de català

CONVOCATÒRIA DE PROVES PER A L’OBTENCIÓ DELS CERTIFICATS DE CATALÀ 2015
 
A FRAGA HI HAURÀ PROVES DEL B2 i C1

El Departament de Cultura de la Generalitat de Cultura ha efectuat la  convocatòria de proves per a l’obtenció dels certificats de català 2015.  A l’igual que l’anterior convocatòria, Fraga serà localitat d’examen per al  Certificat de nivell intermedi de català B2 (anterior nivell B) i per al Certificat  de nivell de suficiència de català C1 (anterior nivell C). Aquestes proves es   realitzaran a l’IES “R. J. Sender” els dies 9 i 30 de maig, respectivament. El  termini de presentació de sol·licituds comença el 30 de gener i finalitza el  18 de febrer. Es poden fer servir diferents canals d’inscripció: presencialment  (oficines de la Direcció General de Política Lingüística a Barcelona o dels  Serveis Territorials del Departament de Cultura a Girona, Lleida, Tarragona  i Terres de l’Ebre) o per internet (Oficina Virtual de Tràmits http://wwwgencat.cat/ovt) amb un 10% de bonificació.  Per ampliar informació: http://www.gencat.cat/llengua/certificats.

Exit mobile version