La Franja

“Aragón en Abierto” s’inventa una nova llengua a Fonz per l’aragonès, el “foncés”

Una de les mesures indispensables per a la supervivència d’una llengua minoritzada és tenir programes on s’empri aquesta llengua en la Televisió pública, una altra és el seu reconeixement i visibilitat. A Aragón TV no es compleix ni una cosa ni l’altra. Programes com “Aragón en Abierto”, d’emissió diària des de totes bandes d’Aragó, hauria de ser reflex de la realitat lingüística d’Aragó, amb sensibilitat i reforçant la consciència dels parlants d’aragonès i català a Aragó. No obstant això vídeos com aquest ensenyen la realitat diària de la nostra televisió pública, desconeixent l’existència de la varietat “foncense” de l’aragonès, evitant cridar la llengua amb el seu nom “aragonès” o “aragonès foncense” i reforçant la diglòssia entre els seus parlants patrimonials.

Exit mobile version