La Franja

A. Bengochea: Franquisme i transició

(Publicat al Diario de Teruel, el dissabte 25 de novembre del 2017) Franco ha estat un governant  molt especial. Pràcticament l’únic dictador europeu dels darrers anys que s’en ha sortit amb la sev…

Source: Franquisme i transició

Exit mobile version