Skip to content

Archive

Category: Normalització del català

Source: 30a convocatòria de les Beques Amanda Llebot » Temps de Franja

CONVOCATÒRIA GENERAL

L’Institut d’Estudis del Baix Cinca – IEA, col·laborador de l’Instituto de Estudios Altoaragoneses, convoca aquest concurs amb l’objectiu de fomentar la investigació sobre temes locals i comarcals i amb les bases següents:

B A S E S

1a El treball haurà de ser inèdit i pot tractar sobre qualsevol tema que tinga com a marc de referència el Baix Cinca (llengua, història, geografia, economia, etnologia, ciències, etc.).

2a La dotació econòmica de la beca és de 1.000 euros.

3a El projecte del treball a realitzar es podrà presentar fins al 31 d’octubre de 2019 i tindrà una extensió màxima de 12.000 caràcters. Aquest projecte servirà de base al jurat per assignar la beca. El projecte seleccionat s’anunciarà durant la gala anual de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca – IEA.

4a Una vegada presentat el treball, que haurà de ser abans del 30 de novembre de 2020, es lliuraran els 1.000 euros de la beca. Part d’aquesta quantitat podrà rebre’s abans si se’n justifica la necessitat, sempre que la investigació estigui en procés de realització. La no presentació del treball dins de l’esmentat termini donarà per anul·lada la beca, almenys que se sol·liciti i sigui concedida una pròrroga. L’autor es compromet a realitzar una presentació pública del seu treball en un acte organitzat per l’IEBC-IEA.

5a L’extensió del treball serà de un minim de 100 pàgines, i es presentarà en suport paper, acompanyat de les fotografies i il.lustracions que es crega convenient, i en suport digital. Es podrà presentar també en format audiovisual o altres sempre que les característiques del treball ho demanen.

6a Tant el projecte com el treball podran redactar-se en català o en castellà.

7a  El projecte i el treball aniran identificats amb el nom, adreça i el telèfon dels seus autors i s’enviaran a:

XXX CONVOCATÒRIA DE LES «BEQUES D’INVESTIGACIÓ AMANDA LLEBOT»

Institut d’Estudis del Baix Cinca – IEA       Apartat 116        22520 Fraga

8a El Jurat estarà format per un membre de la Junta de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca – IEA i aquells professionals que es crega oportú, segons el tema dels projectes presentats, el nom dels quals es donarà a conèixer en el lliurament dels premis. El premi es pot declarar desert. El jurat completarà al seu criteri les omissions que hi puga haver en la redacció d’aquestes bases, així com els possibles dubtes d’interpretació.

9a La participació implica la lliure acceptació d’aquestes bases.

10a L’Institut d’Estudis del Baix Cinca – IEA tindrà el dret de publicació del treball en qualsevol soport i idioma. L’autor podrà publicar-lo per la seua part amb el permís de l’Institut i sempre indicant que es tracta d’un treball becat en la convocatòria de les beques Amanda Llebot de l’IEBC-IEA.

Institut d’Estudis del baix Cinca – IEA  /  Fundació Jordi Cases i Llebot, 31 de maig de 2019

 


MODALITAT ESCOLAR

Altoaragoneses, convoca est concurs amb l’objectiu de fomentar la investigació entre els escolars d’ensenyament secundari, sobre temes locals i comarcals, amb les bases següents:

BASES

1a El treball o estudi haurà de ser inèdit i tractar sobre qualsevol tema que tinga com a marc de referència el Baix Cinca: llengua, història, geografia, economia, etnologia, ciències, etc.

2a Es convoca una beca de 300 euros.

3a Hi podran participar, de forma individual o en grup, els alumnes matriculats el curs 2019/2020 a segon cicle d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius als centres educatius de la comarca. Els treballs es realitzaran sota la direcció d’un professor del centre.

4a El projecte de treball es podran presentar fins al 15 de novembre de 2019 i servirà de base al jurat per a assignar la beca. El projecte seleccionat s’anunciarà durant la gala anual de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca – IEA. El termini de presentació del treball serà fins al 30 de juny de l’any 2020, al lliurament del qual es farà entrega dels 300 euros del premi. Esta quantitat podrà rebre’s abans, si se’n justifica la necessitat. La no presentació del treball dins de l’esmentat termini donarà per anul·lada la beca, almenys que se sol·liciti i sigui concedida una pròrroga.

5a L’extensió del treball serà flexible, sent a criteri del jurat la valoració de la seua qualitat i extensió suficients. Haurà de presentar-se, per una part, mecanografiat a doble espai, per una sola cara, acompanyat de les fotografies i il·lustracions que es crega convenient i, per una altra, en suport digital. Es podrà presentar també en format audiovisual o altres sempre que les característiques del treball ho demanen.

6a Tant el treball com el projecte podran redactar-se en català o en castellà.

7a El treball i el projecte aniran identificats amb el nom, l’adreça i el telèfon dels seus autors i del professor que els dirigeixi i s’enviaran a:

XXX CONVOCATÒRIA DE BEQUES D’INVESTIGACIÓ “AMANDA LLEBOT”

Institut d’Estudis del Baix Cinca – IEA

Apartat 116   22520 Fraga

8a El jurat estarà format per un membre de la Junta de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca-IEA i aquells professionals que es crega oportú, segons el contingut dels projectes presentats. Els premis es poden declarar deserts. El jurat completarà al seu criteri les omissions que hi pugui haver en la redacció d’estes bases, així com els possibles dubtes d’interpretació.

9a La participació implica l’acceptació d’estes bases.

10a L’Institut d’Estudis del Baix Cina – IEA tindrà el dret de publicació del treball en qualsevol soport i idioma. L’autor podrà publicar-lo per la seua part amb el permís de l’Institut i sempre indicant que es tracta d’un treball becat en la convocatòria de les beques Amanda Llebot de l’IEBC-IEA.

Institut d’Estudis del baix Cinca – IEA  /  Fundació Jordi Cases i Llebot, 31 de maig de 2019

 

MAGAZIN 15 de juny de 2019.
LA VEU DEL BAIX MATARRANYA. 107.6 FM.FAVARA (Saragossa)
Pots escoltar-nos per internet anant a (google/la veu del baix
matarranya).
Tel. 976 635 263
11- 11:40.- Efemèrides / Santoral/ Aemet (agència estatal de meteorologia), el temps atmosfèric / El cabals dels rius Matarranya i Algars/ Aigua als embassaments/ Les frases del dia/ Notícies de la setmana.
11:40-11:55.- Paraules per a la música. Mari Conchi Balaguer.
11:55- 12:30.- Àgora:”Jo prefereixo l’estiu; i tu?”. Eduardo Satué, Joaquín Meseguer, Luis Valén, Ramón Arbona i Elías Satué.
12:30-12:40.- Cunicultura. Michel Campanales
12:40- 12:50.- Constitució Ajuntament de Favara. Miguel Ángel Ruiz.
12:50- 13:10.- Esports. José Manuel Pelegrín, Juan Carlos Valén, Ramón Oliver, Richi entrenador del Mediterráneo Innova Fabara Futbol Sala, i jugadors de l’equip.
13:10- 13:25.- El cine. Lifo Ros
13:25- 13: 30.- Corresponsal a Casp Néstor Fontoba.Constitució Ajuntament de Casp.
13:30 – 13:50.- Entrevista a… Ernesto Pastor, que ha diseñado un circuito de más de 600 km por la “Laponia española”, para “bicicletas con alforjas”, llamado “Montañas vacías”; con salida en Teruel, recorre los Montes Universales, S. de Javalambre, S. de Gudar, S. de Albarracín…
Un auténtico festín para los amantes de la tranquilidad, la bici, los paisajes…, y la solidaridad ya que se puede colaborar con los niños con problemas de autismo.
13:50- 14.- Últim magazine de la temporada 2018-2019.
Participants: Mari Conchi Balaguer, Luis Valén, Joaquín Meseguer, Eduardo Satué, Michel Campanales, José Manuel Pelegrín, Juan Carlos Valén, Ramón Oliver, Néstor Fontoba, Lifo Ros, Miguel Ángel Ruiz, Marcos Calleja i Elías Satué.

Desde el CEJM recordem que el 25 de setembre es tancarà el termini de presentació per a participar en el II Premi d’Investigació Jesús Moncada dotat amb 3000 euros.
L’objectiu és premiar un treball de recerca sobre l’obra de l’escriptor mequinensà Jesús Moncada lligada a la història i costums de Mequinensa i al seu entorn més pròxim.

Source: El Ball dels Totxets, Fiesta de Interés Turístico de Aragón

Se baila cada 30 de julio en Camporrélls. Su origen se remonta al siglo XII, aunque se perdió y se recuperó a finales de los años 70.

El baile se celebra por las fiestas patronales. En la imagen, en primer plano a la derecha, el periodista Manuel Campo Vidal, natural de Camporrélls, que baila habitualmente con el grupo.
Concha Silván

El Gobierno de Aragón ha declarado el Ball dels Totxets, que tiene lugar cada 30 de julio en Camporrélls, como Fiesta de Interés Turístico de Aragón. La resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Aragón, tiene su origen en la petición del Ayuntamiento de Camporrells y la Asociación Cultural Recreativa Els Totxets.

La administración ha valorado que se trata de una celebración original y un elemento fundamental de la tradición popular de la localidad. Su origen se remonta al siglo XII, aunque se perdió y se recuperó a finales de los años 70. Consistente en un baile en el que se hacen chocar pequeños palos tallados o ‘totxets’ siguiendo el compás de melodías tradicionales que, junto con la procesión, integran los actos centrales de las fiestas patronales de la localidad. No suele faltar a la cita como un danzante más, el conocido periodista Manuel Campo Vidal, nacido en la localidad.También se destaca en la resolución aprobada por el departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, que ejerce las competencias de turismo, “la activa participación de la población en la representación del baile y en el desarrollo de los actos”, y el apoyo e impulso de colectivos como la Asociación Cultural Recreativa Els Totxets o la Asociación Camporrells Renaix. Asimismo se toma en consideración el adecuado cuidado de los entornos urbanos donde se desarrollan los actos, la calidad de la celebración y su contribución a la desestacionalización de las corrientes turísticas.

MAGAZIN 8 de juny de 2019.
LA VEU DEL BAIX MATARRANYA. 107.6 FM.FAVARA (Saragossa)
Pots escoltar-nos per internet anant a (google/la veu del baix
matarranya).
Tel. 976 635 263
11- 11:40.- Efemèrides / Santoral/ Aemet (agència estatal de meteorologia), el temps atmosfèric / El cabals dels rius Matarranya i Algars/ Aigua als embassaments/ Les frases del dia/ Notícies de la setmana.
11:40-11:55.- Paraules per a la música. Mari Conchi Balaguer.
11:55- 12:30.- Àgora:”ONGs”. Eduardo Satué, Joaquín Meseguer, Luis Valén, Ramón Arbona i Elías Satué.
12:30-12:40.- El xef favarol, al restaurant “Casa y Tinelo” de Movera, Rubén Martín.
12:40- 12:55.-Corresponsal a Maella, Yolanda Abad
12:55- 13:10.- Esports. José Manuel Pelegrín, Juan Carlos Valén i Ramón Oliver
13:10- 13:25.- Els vegans. Laura Gandul; dietista- nutricionista.
13:25- 13: 40.- Actualitat agrària. Alberto Balaguer.
13:40 – 14.- Entrevista a… Ernesto Pastor, que ha diseñado un circuito de más de 600 km por la “Laponia española”, para “bicicletas con alforjas”, llamado “Montañas vacías”; con salida en Teruel, recorre los Montes Universales, S. de Javalambre, S. de Gudar, S. de Albarracín…
Un auténtico festín para los amantes de la tranquilidad, la bici, los paisajes…, y la solidaridad ya que se puede colaborar con los niños con problemas de autismo.
Participants: Mari Conchi Balaguer, Luis Valén, Joaquín Meseguer, Eduardo Satué, Ramón Arbona, José Manuel Pelegrín, Juan Carlos Valén, Ramón Oliver, Yolanda Abad, Rubén Martín, Laura Gandul , Alberto Balaguer, Marcos Calleja i Elías Satué.

el MHP Carles Puigdemont amb els consellers Clara Ponsatí i Toni Comin, la nit del 26M. Font: twitter @JuntsXCat

Les Eleccions Europees, gràcies a la circumscripció única que representen els Estats, permeten un tipus d’anàlisi electoral que resulta impossible de fer en unes eleccions autonòmiques o estatals. En el cas de la Franja de Ponent, podem saber el nombre de vots i el percentatge que representen candidatures independentistes com Junts per Catalunya, encapçalada per Carles Puigdemont, o Ara Repúbliques, amb Oriol Junqueras al capdavant.

En total, dels 22.756 vots recomptats a la Franja, Junts per Catalunya en va aconseguir-ne 339 (1,49%), mentre que Ara Repúbliques va comptar-ne amb 177 (0,78%). Amb aquests resultats, la Franja segueix la tendència de Catalunya, única comunitat autònoma de l’Estat on la candidatura de Puigdemont va superar Ara Repúbliques. De fet, Junts per Catalunya va ser la força sobiranista més votada a les quatre comarques franjolines. Això desentona amb la tònica general a la Comunitat Autònoma d’Aragó, on Ara Repúbliques va aconseguir 1.805 vots, superant els 1.131 de Junts per Catalunya. Els percentatges també són notòriament inferiors al conjunt d’Aragó: Ara Repúbliques va aconseguir un 0,27%, pel 0,78% de la Franja; d’altra banda, més gran és encara el salt que dóna Junts per Catalunya, que passa del 0,17% al conjunt de l’Aragó a gairebé l’1,5% a la Franja.

Continuar llegint… 516 franjolins aposten per candidatures independentistes a les Eleccions Europees – Lo Reguer

Poema del pena-rogí Desideri Lombarte (Pena-roja, Matarranya, 7 de febrer de 1937 – Barcelona, 3 d’octubre de 1989) musicat i interpretat pel calaceità Miquel Blanc, inclòs en el CD “Una roella al cor. Homenatge a Desideri Lombarte”, enregistrat a l’estudi ALEATORIA de Queretes (Matarranya) per Jean-Pierre Guitard el 1998, i editat per l’Associació Cultural del Matarraya ASCUMA. El disseny i les fotos de la caràtula són de la Montse i la Nuria Lombarte, filles del poeta.

MAGAZIN 1 de juny de 2019.
LA VEU DEL BAIX MATARRANYA. 107.6 FM.FAVARA (Saragossa)
Pots escoltar-nos per internet anant a (google/la veu del baix
matarranya).
Tel. 976 635 263
11- 11:40.- Efemèrides / Santoral/ Aemet (agència estatal de meteorologia), el temps atmosfèric / El cabals dels rius Matarranya i Algars/ Aigua als embassaments/ Les frases del dia/ Notícies de la setmana.
11:40-11:55.- Paraules per a la música. Mari Conchi Balaguer.
11:55- 12:30.- Àgora:”Anàlisi electoral”. Luis Valén, Ramón Arbona i Elías Satué.
12:30-12:40.- Corresponsal a Maella. Yolanda Abad
12:40- 12:55.- Natxo Sorolla. Sociòleg
12:55- 13:10.- Esports. José Manuel Pelegrín i Juan Carlos Valén
13:10- 13:25.- Campament d’estiu de Sarabastall. Mª Carmen Albiac, presidenta de l’associació.
13:25- 13: 40.- IX Jornada Tècnica del Porcí a Favara. Josep Mª Valén Llop, president de l’ADS del Porcí.
13:40 – 14.- Entrevista a… Jesús Susín Navarro dels Amics del ferrocarril de Saragossa, que juntament amb els Amics de Nonasp i la compañía d’assegurances MGS Seguros, fleten el “TREN BLAU” , tren històric amb vagons de l’any 26. Exprés Saragossa – Nonasp, amb molta gent i moltes sorpreses…
Participants: Mari Conchi Balaguer, Luis Valén, Ramón Arbona, José Manuel Pelegrín, Juan Carlos Valén, Yolanda Abad, Natxo Sorolla, Mari Carmen Albiac, José Mª Valén, Jesús Susín i Elías Satué.

Source: El Museu del meu poble » Temps de Franja

Source: Enraonam la mateixa llengua* » Temps de Franja

Source: “Llengua de vida” » Temps de Franja

https://twitter.com/AC_Nogara/status/1130739864587198464

Source: Charla de Mario Sasot sobre el Aragón Oriental en Zaragoza | Mas de Bringuè

Diapositiva Aragón Oriental Vall-de-roures

Foto de Valderrobres

Ciclo de  actividades “ANDALÁN en abierto”.
Charla de: Mario Sasot Escuer
Ex profesor del IES Andalán y periodista.
“EL ARAGÓN ORIENTAL, ESE DESCONOCIDO”
Día:  23 de mayo de 2019
Hora: 19:00
Lugar:  Biblioteca del IES Andalán, C/a Parín s/n Barrio de la Almozara. Zaragoza

 

Los distintos trabajos lingüísticos realizados en colaboración con distintas asociaciones culturales de la zona y los reportajes escritos para La Vanguardia sobre la
Franja en otoño de 1983 me obligaron a recorrer, casi palmo a palmo, las tierras
de la Ribagorza Oriental, la Alta y Baja Litera, el Bajo Cinca, y las para mí hasta
entonces desconocidas cuencas del río Matarraña, el Mezquín y el Bergantes. Un
descubrimiento que me ha marcado para siempre.
La charla que ofrecemos en el IES “Andalán” es el fruto y resultado de esa dedicación y tiene como objetivo dar a conocer a las gentes del resto de Aragón esta
parte tan bella, interesante y desconocida de nuestro territorio, donde hay vida,
arte, pueblos y parajes raros y hermosos como los monasterios de Obarra y Alaón
y el barranco de Montrebei, en la Ribagorza; la casa romana de Villa Fortunatus
y las ermitas de Chalamera y San Valero de Velilla, en el Bajo Cinca; el mausoleo
romano de Favara o los hermosos pueblos de Calaceite, Cretas, Valderrobres y
los magníficos parajes del Parrissal de Beceite o las rocas del Mas Mut en Perrarroya de Tastavins, en la comarca del Matarraña.

Primera diapositiva Vall-de-roures

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: