.

Delimitació territorial de la Franja

.

Toponímia de la Franja

.

Demografia

L’evolució demogràfica de la Franja – Dades de població – Natxo Sorolla

Mapes

Mapes de les àrees lingüístiques

Dialectologia

Textos en diferents dialectes del català i aragonès

Altres documents