Reunits a Mequinensa, representants dels Ajuntaments aragonesos de Areny, Benabarri, Bonansa, Montanui, Pont de Montanyana, Tolba, Saidí, Fraga, Torrent de Cinca, Mequinensa, Faió, Nonasp, Fabara, Calaceit, Vall-deroures, La Codonyera i Valljunquera, baix la presidència del Conseller de Cultura de la Diputació General d’Aragó, D. José Bada Panillo.

SOM CONSCIENTS de la importància històrica de té aquesta primera trobada d’Alcaldes i Consellers de la zona catalanoparlant d’Aragó.

RECONEIXEM que dintre de la nostra Comunitat Aragonesa es parlen diferents llengües i que la llengua catalana que se parla a la Franja Oriental perteneix al patrimoni cultural d’Aragó.

REBUTJEM les denominacions despectives de “chapurreau” i d’altres paregudes que encara s’apliquen a la nostra llengua materna.

DECLAREM:
1.°. Que es urgent desenvolupar l’Estatut d’Autonomia d’Aragó pel que respecta a la conservació i estudi de les nostres modalitats lingüístiques.
2.°. Que es urgent desenvolupar mides concretes per a-conseguir la nor-malizació llingüística d’Aragó, i que, en el cas de la llengua catalana, significa aceptar com a norma la gramàtica catalana, sense manyspreu de les peculiaritats llinguístiques de cada poble o comarca.

PROPOSEM:
1.°. Acelerar les gestions devant del Ministeri d’Educació i Ciència per a que el català pugui ser ensenyat com asignatua optativa, i per ara en fase experimental, a les escoles i centres d’ensenyament dels municipies de la Franja Oriental d’Aragó que ho demanin.
2.º Que la diputació General d’Aragó done suport i foment a la producció literària autóctona i a tots aquells estudis i tesis que tracten de la problemàtica sociollinguísfica de la Franja Oriental d’Aragó.
3.°. Que la Universitat de Saragossa, dins dels seus Plans d’Estudis i d’investigació es faci càrreg de les necesitats culturals i llinguístiques d’Aragó.

Per la nostra part, ENS COMPROMETEM a fomentar l’ús públic del català als nostres pobles, rotullació bilingüe de carrers i plaçes, edictes, mitjans de comunicació, etc…

SOM PLENAMENT CONSCIENTS de que l’integració cultural i política d’Aragó no es posible sense que tots els aragonesos reconeixin com a pròpia la riquessa cultural i llinguistica de la Franja Oriental d’Aragó.

MEQUINENSA, 1 de febrer de 1984

[Lo Català a la Franja]

1 Comment

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Comments are closed