Origen: Lo Cinca es vestí de colors i piragües en el seu vintè Descens Internacional | Mas de Bringuè