Source: Espills trencats, presentat al Centre Aragonès de Barcelona » Temps de Franja