Source: “Per a mi, estimar, relacionar-se, viure, és una manera d’estar vinculada al món”* » Temps de Franja