Source: Saidí, la muralla com a símptoma » Temps de Franja