Source: Presentació a Tortosa d’una antologia desideriana » Temps de Franja