Skip to content

Dissertation Writers

Do you discover for which you can B pay back to keep in writing essay? As you can imagine, our authors will create an essay to suit your needs within your least amount of the right time to match up with your work deadlines. Primarily, invariably there are certainly a good deal of different types of newspapers our writers can be able to craft. These would be essays, investigation records, dissertations, term paperwork for example. When you repay to set in creating essay you be anticipating the correct nice. All newspapers our expertise can provide are because of the optimal high quality which you can obtain! 1000 of scholars use our company and they’re wholly convinced

Do My Paper For Cheap

As it pertains to training records, in general it may be pretty tricky to meet all due dates and remain with higher up tutorial benchmarks. A one particular hour or so essay time frame is usually a sincere dilemma, when you finally are normally not potent a great amount of at putting together and showing your advice regarding the subject material you can be not likely captured with. Also, you’ll realize traditionally also several of these other jobs to do.assignment

Our lower priced essay composing enterprise health experts are cooked to support students along with their faculty and college written documents and to have their expertise and have with their company 24/7. Regardless of how tricky your due dates are, we’ll make it easier to. By performing in much of much better spheres, our authorities are prepared to finish papers of the best quality in various hrs, and in many cases a man or woman hour, if desirable. It is usually away from a dilemma for them give some thought to a formidable thesis assertion, to conclude your newspaper including a considered-provoking view, or shape your essay making use of the recently released targets.

Mla Essay

We furnished a rating operation for our writers to form the putting in a bid equipment significantly less stressful for our own people and opposition the best value a great deal more truthful for your authors. Individuals who is actually a novice to the strategy, you actually will cherish the opportunity to look at writers’ standing, to you can easlily request for illustrations of their have the desired effect, or have to have a completely free review on the newspaper to ascertain the style of delivering your papers will certainly be finalized in. /p>

If you might need a custom made drafted essay, time frame cardstock, elementary analysis pieces of paper across a standard material, or perhaps customary highschool, college or university or college step project, you can expect to lay an order adequately absent without the need for past inquiry.

Non-plagiarized Master’s Essay

One can add your even much more services, or earlier published pieces of paper substances, and so the authors can make the most of them in their give great outcomes. All for any, you shouldn’t stress and anxiety about just about every thing – our professionals will offer personalised cooked academic reports associated with any problems point and self-willpower. You can successfully demonstrate to you the best way to together with your specialized projects simultaneously, to ensure that you can assess information you’re extraordinarily guided toward and desire during your permanent job opportunity.

Origen: Malestar en el Matarraña por la movilización de forestales de Monroyo a Calanda | La Comarca

Origen: Periodisme activista: la Franja com a arma de destrucció massiva » Temps de Franja

Origen: A la Franja enraonem català » Temps de Franja

// Editorial

Com pot ser que a l’era dels mitjans de comunicació, la digitalització i la immediatesa de la informació hi pugui haver tantes mentides i errades voluntàries a alguns dels diaris, que teòrìcament haurien de ser objectius en els seus articles?

Aquesta qüestió ve arran dels continguts i titulars d’alguns diaris com són El Mundo, “Aragón promueve el secesionismo en los colegios”, el 3 de juliol de 2017, acusant la nostra revista, donant informació esbiaixada i extraient frases d’articles fora de context, El Diario del Alto Aragón, “«No hablamos catalán» denuncia la financiación de una revista independentista desde la DGA”, el 3 de juliol de 2017, continua en la mateixa línia i desinforma en la veu de persones relatives a la revista, amb tergiversacions d’articles i errades, diaris als quals ja va respondre el Consell de Redacció de la revista Temps de Franja manifestant el seu desacord amb el contingut i caire de les notícies d’ambdós mitjans de comunicació. El Español, a l’agost de 2017, qualifica de “projecte polític” i “imposició del català” el fet que el director de l’Institut Matarranya, juntament amb el Claustre de professors, la comissió de Coordinació Pedagògica, el Consell Escolar, l’AMPA, aprovin, informant els Serveis Educatius de Terol i la DGA, l’ensenyament del català al centre, dret de qualsevol ciutadà a poder aprendre la llengua materna, segons la UNESCO, segons els Principis de la Carta de la Terra, que defensa, entres altres aspectes, els drets dels pobles indígenes i de les minories. Tot el nostre recolzament al director, equip docent i alumnat de l’Institut Matarranya!

Així mateix reivindiquem una vegada més que als pobles de la Franja enraonem, parlem català, en les seves varietats corresponents! Amb la mateixa dignitat que altres llengües pròpies d’Aragó: aragonès, castellà i també català, tot i que alguns ciutadans no ho vulguen sentir dir, sí, l’enraonem i l’enraonarem entre les nostres generacions i les futures. La realitat ho demostra històricament i la comunitat lingüística també ho avala. Malgrat algunes persones no vulguin acceptar la nostra, hi tenim tant dret com altres parlants d’altres llengües tenen els seus. No s’ha de confondre el gentilici d’una comunitat autònoma amb el nom d’una llengua.

Qui no recorda aquell esperit del 1984, quan els alcaldes del Baix Cinca, del Matarranya i de la Ribagorça van signar la Declaració de Mequinensa! Amb poques paraules es va aconseguir un dret que dignificava la llengua materna, que ens uneix, i els alumnes dels pobles d’aquestes comarques poguessin assistir per primera vegada a algunes classes en llengua catalana. Van ser anys profitosos culturalment amb el naixement de la revista Desperta Ferro! Aportacions de persones com Josep Manuel Pons i Brualla, J. A. Chauvell, F. Blanc, J. Mesallles, Josep Mauri, Rafel Ventura, Mario Sasot, Francho Nagore, Artur Quintana, Josep Galan, Hèctor Moret, Juli Pallarol amb la redacció El règim jurídic de la Llengua catalana a Aragó i tants d’altres van enriquir de forma escrita aquesta etapa. Els polítics entenien la situació d’aquestes comarques com el Conseller de Cultura de la DGA Josep Ramon Bada, per citar-ne algun, el Justícia d’Aragó va incloure el tema del català a les Corts d’Aragó. A la Ribagorça els alcaldes dels pobles aragonesos i catalans van crear una Mancomunitat que va funcionar molt bé. Amb la implicació en activitats culturals en el Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana l’any 1986, amb la creació de concursos que esperonaven els joves alumnes a escriure en llengua materna, a escoltar poesia de Desideri Lombarte recitada per Bengoechea i cançons d’Anton Abad… semblava que vivíem en la normalitat. ¿Què dirien persones amb l’empenta de Francisco Beltran, alcalde democràtic de Fraga, Navidad Cereza, igualment, alcalde de Montanui, el mateix Josep Galan, un lluitador de l’ensenyament i del coneixement de la llengua i literatura catalanes a les nostres terres? No s’avindrien a les desinformacions que apareixen als diaris esmentats anteriorment. Després de 33 anys de lluita per un dret, no el tenim assolit. Al 2013 vam haver de tornar a dir ben fort a Mequinensa que aquests pobles de la Franja encara enraonem i parlem en català, que les isoglosses, aquestes línies imaginàries en els mapes lingüístics demostren, que tot i les diferències pròpies dels parlants dels distints pobles, seguim parlant la mateixa llengua, per això ens entenem, des del Pirineu fins al sud.

Rebutgem un cop més la difamació i la desinformació dels diaris que ens acusen del que no som ni fem! Som persones que dediquem, voluntàriament, part de les nostres vides a elaborar una revista que tracta sobre els fets i la gent de les nostres comarques, sobre les opinions personals i lliures de cadascú, a les quals ens uneix la llengua catalana.

Alcaldes i representants dels ajuntaments que l'1 de juny de 2013 can signar el II Manifest de Mequinensa contra la "llei del Lapao"  (Foto: Hugo Soroll

Origen: Lo Cinca es vestí de colors i piragües en el seu vintè Descens Internacional » Temps de Franja

Origen: Concert d’orgue a Mont-roig » Temps de Franja

Origen: Curs sobre llengües minoritàries i estandardització a Jaca » Temps de Franja

Origen: Comunicado de la Comarca del Matarraña/Matarranya

   A pesar de estar llegando al final de la época estival y debido a las condiciones climáticas registradas en los últimos meses con una escasa o nula precipitación, la mayor parte del territorio aragonés continua en máxima alerta por la alta posibilidad de incendio forestal. Una situación preocupante agravada por las decisiones tomadas desde el Gobierno de Aragón. A día de hoy, en la comarca del Matarraña están operativas dos cuadrillas forestales, la que tiene la sede en Valderrobres y la de Monroyo. Pero a pesar de estar en alerta máxima y que las dos cuadrillas están operativas, una de ellas, la de Monroyo, desde hace 10 días está trabajando fuera del territorio del Matarraña, concretamente, están llevando a cabo labores silvícolas en el término municipal de Calanda.  Una decisión que desde la administración comarcal del Matarraña ni se entiende ni se comparte ya que no se ha dado ningún tipo de emergencia en el término municipal de Calanda que justifique que una cuadrilla del Matarraña se le ordene desplazarse para efectuar labores de simple mantenimiento.

Nada tenemos que objetar a que se efectúen trabajos de mantenimiento en el término municipal de Calanda, pero consideramos una absoluta irresponsabilidad por parte de técnicos y cargos políticos que han autorizado que la cuadrilla con sede  en el Matarraña se desplazara, sobre todo teniendo en cuenta que el área de acción de la cuadrilla 19 con sede en Monroyo “cubre” una superficie aproximada de 20.000 hectáreas (entre las Comarcas del Matarraña y del Bajo Aragón) de denso pinar, área con notables urgencias en materia de limpieza y mantenimiento de cortafuegos y fajas auxiliares.
No es comprensible que nadie haya reparado en el riesgo que supone, en caso de un eventual incendio y en situación aún de máxima alerta, que el tiempo de respuesta sería obviamente mucho menor si está en Calanda que si está en su zona de actuación; Una respuesta tardía podría tener consecuencias desastrosas e irreparables.
Igualmente, nos consta que en la masa forestal del pantano de Calanda ya está actuando en labores de limpieza la cuadrilla forestal del Bajo Aragón con sede en Valdealgorfa, cuestión que hace aún más inexplicable la decisión de desplazar la cuadrilla de Monroyo,  del Matarraña, a Calanda.
Desde el ente comarcal se considera que el territorio del Matarraña cuenta con un mayor número de hectáreas de superficie forestal respecto a otras zonas y, por tanto, es una comarca mucho más sensible que otras a los incendios, por su propia orografía y territorio, tal y como demuestra que a lo largo del presente periodo se han registrado ya un número cercano a los 20 incendios forestales, algunos con notorios daños.
El entorno natural del Matarraña es el futuro de sus gentes, y se considera que hay muchas zonas dentro del territorio comarcal en las que debería ser prioritaria la intervención en materia de prevención. Por ello, desde la administración comarcal del Matarraña no sólo se le exige al Gobierno de Aragón que no traslade las cuadrillas forestales ubicadas en el territorio a otras zonas cuando no haya una situación justificada de emergencia, sino que también se le traslada la necesidad de que se amplíen los efectivos en esta materia y su continuidad durante todo el año. Si las Cortes de Aragón consideran que parte de nuestros montes deben ser declarados Parque Natural, se supone que será por su valor medio ambiental y por consiguiente se tendrán que conservar.
Cabe recordar que, al contrario que otras administraciones locales y supramunicipales, la Comarca del Matarraña cede todos los años los vehículos de extinción al Gobierno de Aragón que los incluye en el operativo anti incendios, que el ente comarcal ha apostado por la creación de cortafuegos y áreas de protección con recursos propios o que anualmente contrata a personal para llevar a término labores de prevención, entre otros. Inversiones financiadas con recursos propios que se hubiesen podido gastar para otros fines pero que desde la Comarca del Matarraña se ha apostado por destinarlos para proteger nuestro medio natural, el de todos, porque al final todos nos beneficiamos de este.

Origen: Aragó i Catalunya treballaran junts per potenciar la Via Verda i el cicloturisme – Ràdio Matarranya

Origen: El Matarraña, un refugio de renombre para personalidades públicas | La Comarca

matarranya

Actores, políticos, deportistas e intelectuales pasan largas temporadas en la zona

La historia del Matarraña es la de una tierra próspera, donde los rasgos distintivos y autenticidad la hacen un destino de calidad. Por ello, recorrer la comarca, tanto a nivel paisajístico como monumental, es todo un regalo para los sentidos. Así, innumerables personajes de la vida pública visitan los pueblos que conforman la comarca del Matarraña y deciden instalarse definitivamente allí. Para su segunda residencia, el Matarraña es una de las opciones principales, ya sea porque descienden de allí o porque el característico entorno rural que albergan sus localidades les ha cautivado.

La institución comarcal lleva potenciando el turismo desde 2003. Con ello, y gracias a la puesta en marcha de la Marca de Calidad Territorial en 2012 para defender y poner en valor los aspectos que identifican al territorio, el número de turistas que la comarca del Matarraña recibe cada año no para de superar sus propios records. Muchos de estos turistas repiten su visita y finalmente acaban por adquirir una vivienda allí. Desde actores a deportistas, sin olvidarse de intelectuales como la presidenta de la Biblioteca Nacional de España, pasan largas temporadas en el Matarraña. Todos ellos coinciden en que la comarca es un lugar idílico para desconectar, disfrutar de la naturaleza y lograr un retiro espiritual.

Cautivar a este público ha sido posible gracias a la existencia de hoteles de alta calidad como Mas la Costa o la Torre del Visco. Según este último, «hay gente que llega hasta el Matarraña y a nuestro hotel porque somos un Relais Chateaux, buscamos el lujo del detalle». Es por ello que para este típo de clientes, la combinación de un buen servicio con la tranquilidad es «fundamental». Tanto es así que Monroyo será la primera localidad de la provincia en albergar un hotel de cinco estrellas.
No solo Monroyo es la cuna del turismo. También Calaceite como segunda capital de la comarca, se lleva la palma. El municipio es el constante escenario donde Luis Hostalot y Gerard Martí disfrutan de varios días de fiesta en la segunda residencia de sus padres. Los jóvenes actores, que a su edad ya acumulan una amplia trayectoria en la pequeña pantalla, han sido caras visibles en las conocidas series de televisión ‘Amar en tiempos revueltos’ y ‘Perdóname Señor’, respectivamente.

Otros actores como Nathalie Ronse Seseña, actriz española conocida por interpretar el papel de ‘Berta Escobar’ en la serie de ‘La Que Se Avecina’ optó por visitar Calaceite durante las navidades aprovechando una vivienda familiar. Para pasar un fin de año tranquilo, ella se decantó por una modesta casa de piedra en pleno casco antiguo en contraposición a la bulliciosa Puerta del Sol de Madrid, ciudad donde ella reside.

Entre Ráfales y Fuentespalda se levanta una amplia vivienda propiedad del político ya retirado, José Ángel Biel, que decidió volver a la provincia donde nació para pasar largas temporadas junto con su hija y esposa. No solo Biel visita el Matarraña, otros personajes de la vida política también lo hacen. Este es el caso de Juan Alberto Belloch Julbe. El que fuera alcalde de Zaragoza es un «enamorado» de los rincones que esconde el Matarraña. Turolense de nacimiento, adquirió una vivienda en la capital de la comarca en el año 2003. Así, suele ser habitual ver cómo disfruta de sus vacaciones en Valderrobres junto a su esposa Mari Cruz Soriano. Tanto para él como para la famosa pianista y presentadora de televisión, parte del periodo estival y la Semana Santa son visitas obligadas.

Son muchos y muy variados los perfiles que eligen la comarca del Matarraña. Ellos nunca se cansan de visitar la zona y rodearse del ambiente apacible que la caracteriza. Ellos no cambian por nada la tranquilidad que les ofrece el territorio. Por ello, las antiguas casas siguen mostrando la vitalidad que tenían años atrás cuando se construyeron, y tras el verano, siguen a expensas de que vuelva el periodo estival para que sus propietarios las habiten de nuevo.

MontoyaMartín Montoya. Futbolista del Valencia C.F. «Me gusta mucho el pueblo, de ahí que haya comprado una casa en Calaceite»

Martín Montoya Torralbo es una cara visible nacional. No por ser actor, sino futbolista que juega como lateral derecho en el Valencia C.F. de la Liga Santander de España. El futbolista recientemente ha comprado una casa en Calaceite. Su vínculo con la localidad deriva de su infancia. “Yo de pequeño iba a Calaceite con mis padres y mis tíos durante el verano y algún fin de semana que se podía”, explica el futbolista. Posteriormente, a los 17 años conoció a su actual mujer y a partir de ese momento la pareja visita la localidad con frecuencia, ya que los suegros del jugador cuentan con una antigua vivienda familiar para pasar sus veranos allí. “A mi mujer y a mí nos gusta mucho el pueblo, de ahí que hayamos comprado una casa”, añade. Sin duda, para la pareja, el municipio cuenta con la tranquilidad que buscaban.”Tenemos amigos que son muy buena gente, y Calaceite para desconectar es lo que mejor”.

Albert MirallesJugador de baloncesto en ACB Joventut Badalona «Cretas es una zona en la que puedo desconectar del mundo del deporte»

No solo las capitales de la comarca cuentan con la visita de personajes ilustres. También la localidad de Cretas alberga la segunda residencia familiar de Albert Miralles Berge, jugador de baloncesto en ACB Joventut Badalona, desde 2013. El jugador presenta una larga trayectoria en la comarca. “Mi familia vive en Cretas y tenemos la Hípica de los Puertos. Mi madre es de Calaceite y mi abuelo paterno compró una casa hace muchos años, por ello, desde que nací vengo a pasar los máximos días posibles”, cuenta Miralles. Para él, haber conocido la comarca ha sido una experiencia muy “grata”, de hecho, visita la zona muy a menudo: “Es una zona en la cual puedo descansar muchísimo y desconectar del mundo del deporte que es frenético. Paso mucho tiempo aquí con mis hijos y mi mujer. Aquí yo me encuentro muy bien y puedo dedicarme a mis hobbies”, explica con entusiasmo. Este es el motivo por el que Albert Miralles está “enamorado” del entorno que conforma la comarca del Matarraña. Tiene plena libertad y así lo transmite: “La verdad es que conozco toda la comarca. Para mí es mágica, algo espectacular. Hay una gran labor por delante para dar a conocer esta zona que para mí es única en el mundo, y hablo con conocimiento de causa”. Por este motivo, Miralles asegura que viene siempre que el calendario de competición lo permite. Además, tiene muchos proyectos en la zona, empezados y otros que están por venir, ya que si algo tiene claro es que aquí la gente se siente “libre” y se reencuentra con aspectos que en su día a día no tiene, por ello afirma con rotundidad: “En un futuro veo mi jubilación en la comarca, sin duda”.

ana santosAna santos Directora Biblioteca Nacional «Es una comarca privilegiada en muchos aspectos»

El conjunto paisajístico de Beceite cautivó a Ana Santos Aramburo, directora de la Biblioteca Nacional de España. Zaragozana de nacimiento, Santos ha resultado ser una importante figura del país, ya que desde 2013 sustenta el más alto cargo de la institución. Para pasar sus vacaciones, nada mejor que Beceite, donde su marido dispone de una casa familiar. Además, parte de sus raíces provienen de la localidad, dado que la abuela de Ana Santos era de allí. Ella procura ir periódicamente porque considera que “Beceite es un paraíso, un lugar donde estoy tranquila y relajada. Puedo disfrutar de la naturaleza y estar con las personas que quiero. Además, me satisface pensar que es la tierra de mi abuela”. En este sentido, la directora pone en valor todo el conjunto comarcal: “Es una comarca privilegiada en muchos aspectos. En primer lugar por el territorio, y en segundo lugar, por sus gentes que se sienten enraizadas en su tierra y luchan por mejorar sus condiciones de vida. Creo que es una comarca que debe potenciarse”.
En definitiva, para ella, Beceite significa el lugar donde pasar largas temporadas cuando llegue su edad de jubilación. Además, para entonces, “me gustaría mucho colaborar con algún proyecto de mejora cultural; es decir, contribuir con lo que pueda a la comarca de Matarraña”.

Gerard MartíGerard Martí Actor de series y teatro «Soy medio aragonés, tengo mis raíces familiares en Calaceite»

El caso de Gerard Martí resulta curioso, dado que a pesar de que actualmente vive en Madrid, él se siente de la zona. “Soy medio aragonés porque mi madre es de Calaceite. Tengo mis raíces de familia allí.”. Además, Martí añade con entusiasmo: “Desde que nací venía con mis padres siempre de vacaciones durante el verano y Semana Santa, de hecho, incluso tocaba el tambor con mis compañeros”.
Respecto a su opinión sobre el municipio, el joven actor de 29 años afirma rotundamente que es un pueblo “precioso”. “Invito siempre a mis amigos para que vengan a las fiestas. Además la gente es hospitalaria y divertida”.
Por el momento, al actor le resulta complicado estar más de una semana en Calaceite debido a sus obligaciones profesionales, pero no niega pasar largas temporadas allí más adelante: “Me veo muy enfocado en mi trabajo. En un futuro más lejano no me importaría retirarme espiritualmente aquí. No me parece mala opción porque la vida rural y de montaña me encanta”.

Origen: El director de Política Lingüística reconoce la falta de consenso con la grafía unificada del aragonés y sus variedades – Aragón Digital

El director general de Política Lingüística, José Ignacio López Susín, protagoniza hoy en las Cortes una doble comparecencia, solicitada por de PP y Ciudadanos, en la que explicará la política del Gobierno de Aragón en relación con las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón.

En su petición, el PP pide que López Susín informe sobre las actuaciones y trámites seguidos por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte en cumplimiento de la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón”, informan fuentes parlamentarias.

Por su parte, desde Ciudadanos reclaman conocer más cuestiones de “la resolución por la que se da publicidad a algunos aspectos básicos de la representación gráfica de la lengua aragonesa”.

Tras la comparecencia, Podemos buscará el apoyo del resto de fuerzas para un texto de impulso que aborda la escolarización en la modalidad aula externa.

Con la iniciativa se pretende “incluir en la normativa la regulación sobre las funciones educativas del profesorado que atiende al alumnado escolarizado en la modalidad de escolarización de carácter externo en Educación Secundaria Obligatoria, donde se explicite la coordinación que debe haber con el centro de secundaria e inspección educativa respecto al seguimiento, evaluación, programación curricular y objetivos de la adaptación curricular”.

MAGAZIN 23 de setembre de 2017.
LA VEU DEL BAIX MATARRANYA. 107.6 FM.FAVARA (Saragossa)
Pots escoltar-nos per internet anant a (google/la veu del baix matarranya).
Tel. 976 635 263
11- 11:40.- Efemèrides / Santoral/ Aemet (agència estatal de meteorologia) el temps / El cabals dels rius Matarranya i Algars/ Aigua als embassaments/ Les frases del dia/ Notícies de la setmana.
11:40- 11:55.- Paraules per a la música. Mari Conchi Balaguer
11:55- 12:30.- Àgora :“Afectes i polítiques ” Eduardo Satué, Joaquín Meseguer, Ramón Arbona, Luis Valén i Elías Satué.
12:30-12:40.- Apuntes de salud. Eduardo Satué.
12:40- 12:55.- Corresponsal a Maella. Yolanda Abad
12:55- 13:10.- Els esports. José Manuel Pelegrín i Juan Carlos Valén.
13:10- 13:25.- Actualitat agrícola. Alberto Balaguer.
13:25- 13: 40.- Corresponsal a Nonasp. Josep Mª “Lo Gravat”
13:40- 14.- Entrevista a Jesús Guallar Rodrigo. L’artista del ferro. Està treballant per obrir, pròximament, al carrer Major de Favara un “Espai artístic”.
Participants: Mari Conchi Balaguer, Eduardo Satué, Luis Valén, Joaquín Meseguer, Ramón Arbona, José Manuel Pelegrín, Juan Carlos Valén, Alberto Balaguer, Yolanda Abad, Josep Mª Ráfales i Elías Satué.

Las actividades de esta celebración promovida por el Consejo de Europa se desarrollarán en Aragón hasta el 29 de septiembre. Por otro lado, el 29 de septiembre a las 18.00 se entregará en el Pabellón Municipal de Alcampell (Uesca) el Premio Desidei Lombarte 2017.

Origen: Una película en aragonés ansotano para celebrar el Día Europeo de las Lenguas – AraInfo | Diario Libre d’Aragón

Origen: Jornada CINGA FÒRUM 2017 | Lo Finestró


 

La jornada  CINGA FÒRUM 2017 tindrà lloc el dia 23 de setembre al Palau Montcada i que enguany porta per títol “MEMÒRIA GRÀFICA 1647-1939: UNA ULLADA A LA HISTÒRIA”, on es tractarà la importància documental que representen, per a la història de Fraga i el Baix Cinca, les imatges on van reflectir la seua visió del moment nombrosos visitants i viatgers.

PROGRAM DE CINGA FORUM 17

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: