Skip to content

Origen: El Ball del Poll a Torredarques | Lo Finestró

14715699_1273040099427254_7880593752212366002_o

El dissabte 29 d’octubre es celebra a Torredarques el Ball del Poll, una tradició que s’hi va recuperar l’any 1997 i que s’ha aconseguit mantenir fins avui, alguns anys amb millor fortuna que d’altres. Des del 2014, i gràcies a La Rondalla dels Ports, se li va donar un nou impuls. Enguany ho tornaran a provar.

La petita vila de Torredarques, la més meridional de la Franja, rebrà de molt bon gust a tots el visitants.

Imatges històriques: https://www.facebook.com/Festival.Torredarques/posts/1273052692759328

Origen: La Iglesuela del Cid reclama la mejora de la carretera de Portell

Origen: El català de la Franja, entre dues paradoxes – Esteve Valls – RLD blog

800px-localitzacio_franja_ponent_paisos_catalans-svgNo és cap casualitat que al llarg d’aquests darrers mesos una munió de veus s’hagin alçat per reclamar al govern de l’Aragó una intervenció pública urgent que contribueixi a dignificar unes varietats de la llengua catalana, les de la Franja, que han perdut bona part de la seva vitalitat etnolingüística del tombant de segle ençà. Veus com les de Mercè Ibarz o Natxo Sorolla han alertat recentment del risc de substitució lingüística que corre el català a l’Aragó, especialment arran de la constatació que perilla la transmissió intergeneracional de la llengua en les parelles autòctones amb fills i que la llengua de relació entre els joves catalanoparlants comença a ser el castellà en una proporció molt elevada. Per tot plegat, entitats com l’Institut d’Estudis del Baix Cinca han arribat a fer una crida per salvar el català de la Franja, amb la intenció de somoure consciències i pressionar unes administracions autonòmiques que, en paraules de Joaquim Gibert, han promogut un “lingüicidi legal”.

Davant del repte de capgirar una situació sociolingüística tan adversa, fruit de dècades de contraplanificació lingüística, hom podria pensar que la qüestió de la qualitat de la llengua que parlen els franjolins és secundària, subalterna. No ho comparteixo en absolut. En un context de progressiva minorització demolingüística dels catalanoparlants, cal que els franjolins percebin la llengua catalana com una eina útil, necessària, pròpia i prestigiosa. Cal, doncs, no només enterrar el terme chapurriau (com sembla que estan fent sense complexos les noves generacions), sinó també eliminar de l’imaginari col·lectiu tots els prejudicis que aquesta denominació duu associats, a saber: que el que es parla als pobles de la Franja és una barreja de català i de castellà; i que els parlars són locals i, per tant, inútils per comunicar-se amb persones alienes a l’entorn més immediat.

Per això em semblen tan preocupants, d’una banda, els indicis que assenyalen una progressiva degradació dels trets propis de les varietats franjolines en favor de solucions adoptades del castellà; i, de l’altra, la tendència de les varietats nord-occidentals de banda i banda de la frontera administrativa a divergir cada vegada més.

En relació amb el primer d’aquests punts, en estudis recents he pogut constatar que en diversos indrets de la Franja s’estan produint canvis lingüístics que afecten la fonologia de les varietats autòctones (i, per tant, la sonoritat d’aquestes varietats, que no deixa de ser un dels elements que més influeix en la percepció dels parlants i, de retruc, en el prestigi associat a aquestes varietats). Alguns d’aquests canvis són, a tall d’exemple: la tendència a la desfonologització de les vocals obertes /ɛ́/ i /ɔ́/ per anivellament a /é/ i /ó/ en alguns parlants ribagorçans, la qual cosa dóna com a resultat un inventari vocàlic idèntic al de la llengua castellana; la tendència a l’apitxament, que sembla estar avançant de nord a sud des de la Ribagorça (on és un fenomen característic dels parlars locals) cap a la Llitera (on el canvi s’ha acomplert al llarg del segle XX) i el Baix Cinca (on ja és perceptible entre alguns parlants joves); la tendència a la desfonologització de /ʎ/ en favor de /j/, que ja és absolutament hegemònica entre els usuaris joves de la llengua; o la tendència a la despalatalització de /ʃ/, prou freqüent entre els parlants més joves de Fraga. Paral·lelament a l’extensió d’aquests canvis, que com s’observa són unidireccionals i tendeixen a escurçar la distància lingüística entre les varietats franjolines i el castellà, s’està produint una penetració imparable de termes provinents d’aquesta llengua en el lèxic nuclear del català de la Franja. Mots com sacar, enero, cebolla, pimiento, buey, erizo, lobo o jaula, que no formen part del grup de manlleus històrics del castellà en aquestes varietats, són d’ús habitual entre els parlants més joves d’algunes comarques en detriment de les formes autòctones. En alguns casos, fins i tot, aquests mots estan tan consolidats que els parlants els han adaptat a la morfologia catalana: ell pedís (del verb pedir ‘demanar’).

Paradoxalment, doncs, sembla que en el moment en què més parlants tenen clar que el que parlen no és cap barreja de llengües, la pressió de la llengua castellana en un entorn hostil a la normalització del català està contribuint a fer de les varietats franjolines una barreja. O, si es vol dir d’una manera més crua: les varietats de la Franja es podrien acabar convertint de facto en el chapurriau que no han estat mai. No cal dir que aquesta és una amenaça que plana sobre moltes altres varietats de la llengua; que això es produeixi en el català de la Franja, tanmateix, on és tan important treballar per augmentar el prestigi de la llengua en aquests moments incerts, és especialment preocupant.

I vet aquí una segona paradoxa, relacionada amb el segon prejudici que esmentava més amunt: que, en un moment en què la consciència d’unitat lingüística entre els franjolins augmenta, el contínuum dialectal nord-occidental s’afebleix. En efecte, sembla clar que al llarg del segle XX s’ha produït un augment de la distància lingüística entre les varietats situades a banda i banda de la frontera catalanoaragonesa, especialment a causa del procés d’acostament de les varietats nord-occidentals de Catalunya a les varietats catalanes de prestigi: l’oriental central, secularment, i l’estàndard, més recentment. Dit d’una altra manera: les discontinuïtats ideològiques que tradicionalment han afavorit un estat d’opinió contrari a la unitat de la llengua a la Franja s’estan neutralitzant en un moment en què precisament s’incrementen les discontinuïtats lingüístiques transfrontereres. Només dues varietats principatines semblen estar resistint parcialment la tendència a convergir amb l’estàndard: el ribagorçà, al nord, i el tortosí, al sud, avui dia els dos principals garants de la unitat de la llengua amb les varietats aragoneses.

Per tot plegat sembla evident que cal repensar amb coratge les polítiques lingüístiques de Catalunya i l’Aragó. A la Franja, caldrà treballar de valent per dotar la llengua de la projecció pública i el prestigi necessaris per fer augmentar la lleialtat lingüística dels parlants i revertir la pèrdua de transmissió intergeneracional entre els autòctons, com a primer pas perquè els nouvinguts sentin la necessitat de conèixer la llengua d’acollida. I a Catalunya, caldrà creure’s d’una vegada per totes que fer una política lingüística que treballi pel manteniment de la dialectalitat dels diferents parlars no afavoreix la fragmentació de la llengua, sinó que precisament contribueix a enfortir-ne la unitat des de la diversitat. És la vella idea de la dialectalitat al servei de la genuïnitat, avui més necessària que mai.

De tot això en parlarem a bastament el proper 28 d’octubre a la jornada El repte d’investigar sobre la Franja d’Aragó, organitzada per l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes i la Universitat de Saragossa. Si hi voleu venir, sereu benvinguts!

Esteve Valls
Universitat de Barcelona

Podemos defiende en aragonés una moción sobre Jánovas y el PP se niega a votar

El pleno de las Cortes ha aprobado hoy por unanimidad instar al Gobierno a que ejecute la partida de 100.000 euros del presupuesto para la restitución de Jánovas, un punto de una moción que el PP no ha querido votar porque el diputado de Podemos Nacho Escartín la ha defendido en aragonés.

El diputado ha expuesto los argumentos de su grupo tanto en castellano como en aragonés y eso ha provocado la intervención del portavoz del PP, Roberto Bermúdez de Castro, quien ha asegurado que los miembros de su grupo no entendían la segunda parte de la intervención de Escartín y si había sido una traducción literal de la primera.

Ante esta apreciación, la portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha incidido en que de momento en el parlamento se debe utilizar el castellano porque es la lengua oficial de Aragón, y el del PSOE, Javier Sada, ha incidido en que hay que diferenciar entre lenguas propias y oficiales.

La moción constaba de cuatro puntos, tres se han aprobado y uno no ha salido adelante en una votación en la que el PP no ha participado porque, según ha indicado el diputado Ramón Celma, aunque tenían intención de votarla, se trata de un asunto importante para tratarlo sin “extravagancias” y por tanto los populares presentarán una proposición no de ley similar.

Además, ha sugerido a la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, de Podemos, que ejerza su cargo como representante de todos los grupos parlamentarios y no solo de uno, y que haga una interpretación rigurosa del reglamento de la Cámara y del Estatuto de Autonomía.

Barba le ha replicado que lo viene demostrando día a día y ha señalado, respecto al uso o no de las lenguas de Aragón, que es un asunto que puede tratarse en la Junta de Portavoces.

En el turno de explicación de voto, Escartín, tras agradecer el apoyo a tres de los cuatro puntos de la moción, ha recordado que no es la primera vez que se expresa en aragonés y ha indicado que igual lo utiliza más veces mientras el PP no vote.

El aragonés en Cataluña

Lluís-Xavier Flores Abat

18/10/2016

La visita a Barcelona, hoy martes 18 de octubre, del primer director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, el señor José Ignacio López Susín, simboliza para todos los que desde la capital catalana trabajamos por la lengua y cultura aragonesas, un hito histórico que viene a reforzar y alentar un trabajo continuo de muchos aragoneses y/o aragonesistas en estos últimos veinte años.

El espíritu aragonesista, ya presente desde los inicios del Centro Aragonés de Barcelona en 1909, ligado a la admiración hacia Joaquín Costa, así como el incipiente aragonesismo político representado por Gaspar Torrente, la Unión Aragonesista y el diario El Ebro, radicados en la capital catalana, son referentes que posibilitaron con el tiempo la aparición en los años 70 de colectivos como el Grupo Secano en Barcelona. Aunque la defensa y cultivo de la lengua aragonesa no fue precisamente una demanda prioritaria del aragonesismo cultural y político, ni en Aragón ni en Barcelona, los aires de libertad en la dictadura y el proceso de reivindicación lingüística que se vivía en Cataluña (experimentado en menor escala en Aragón) germinaron en 1989 con la aparición del Rolde Aragonés de Barcelona.

A partir de esta entidad, se empezarán a vehicular diversas actividades relacionadas con nuestra lengua autóctona, siendo algunos ayuntamientos como el de Gavà y el de Sant Boi del Llobregat, en el cinturón metropolitano barcelonés, los que acogerían el primer curso de aragonés en 1997 y apoyarían la edición del cómic A brespa samboyana o la emisión del programa Charrando de Aragón, que se estrenó en Ràdio Sant Boi con una entrevista al primer Justicia, Emilio Gastón. Posteriormente se sucedieron los festivales de música Ararock y Desperta Folk. Música de l’antiga Corona de Aragó, la habitual paradeta de libros en la Diada de Catalunya y Sant Jordi en la Rambla, los cursos de aragonés con profesores como Manuel Marqués, el escritor Ánchel Conte, el músico Pepe Lera o el maestro Virgilio Valenzuela, las actuaciones del cantautor Kike Ubieto y de Chundarata.

El Centro de Aragonés de Barcelona no solo es el lugar de reunión de aragoneses de primera generación, básicamente un público de la tercera edad, nostálgico de sus raíces y, en muchos casos, catalanohablantes y catalanes por propio derecho. Entre sus socios, y desde la década de los 70, compañeros jóvenes, emprendedores y concienciados, han hecho posible la organización de más de 200 actos. Ahora también impulsados desde la Colla de charradors o Corrinche, nacida en 2012, como son los cursos de aragonés, con Alberto Lamora, Miguel Vidal y un servidor, la exposición L’aragonés, luenga viva, la jornada festiva de la Calçofabla, los seminarios de Lengua Aragonesa –con apoyo de la Universitat de Barcelona– o la creación del grupo Brin teatro, coordinada por Andrés Castro, un jienénse aragonesista en Barcelona. Que este compromiso de todos con Aragón y el aragonés dure muchos años en nuestra comunidad vecina. H

Fa arribar un avís al conseller de Cultura, Santi Vila, i al director del MNAC, Pepe Serra

Origen: Un jutge d’Osca amenaça la Generalitat amb accions penals si no tornen tots els béns de Sixena

Origen: El Matarraña saldrá de la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias

Origen: Confusión entre los conductores que circulan por la N-232 por el corte del Pont de la Bota

Origen: Los niños, la esperanza verde del Matarraña

Els presidents de les Diputacions de les dos províncies es troben per afrontar necessitats comunes associades a les carreteres, despoblació, infraestructures i extinció forestal Els presidents de la Diputació de Castelló i de la Diputació de Terol van tindre ahir una trobada per a coordinar una estratègia d’acció que permeto potenciar les oportunitats de desenvolupament […]

Origen: Aliança entre Castelló i Terol per a potenciar les zones de frontera

MAGAZIN 22 d’octubre de 2016.
LA VEU DEL BAIX MATARRANYA. 107.6 FM.FAVARA (Saragossa)
Pots escoltar-nos per internet anant a (google/la veu del baix matarranya).
Tel. 976 635 263
11- 11:40.- Efemèrides / Santoral/ Aemet (agència estatal de meteorologia) el temps / El cabals dels rius Matarranya i Algars/ Aigua als embassaments/ Les frases del dia/ Notícies de la setmana.
11:40- 11:55.- Paraules per a la música. Mari Conchi Balaguer
11:55- 12:30.- Àgora : “Privacitat a l’era digital”. Eduardo Satué, Arancha Bielsa, Joaquín Meseguer, Ramón Arbona, Raquel Llop i Elías Satué.
12:30-12:40.- Escriure i viure. Raquel Llop Labaila
12:40- 12:55.- Els masos. Natxo Sorolla
12:55- 13:10.- Els esports. José Manuel Pelegrín, Juan Carlos Valén i Ramón Oliver.
13:10- 13:25.- Corresponsal a Maella. Yolanda Abad.
13:25- 13: 40.- Espais naturals. Vicente Roc
13:40- 14.- Entrevista a la caspolina Laura Gandul, dietista –nutricionista.
Participants: Mari Conchi Balaguer, Eduardo Satué, Arancha Bielsa, Joaquín Meseguer, Ramón Arbona, Raquel Llop, Natxo Sorolla, José Manuel Pelegrín, Juan Carlos Valén, Ramón Oliver, Yolanda Abad, Vicente Roc, Marcos Calleja i Elías Satué.

Origen: Calaceite y Valderrobres serán imagen en el cupón de la ONCE

Origen: Los nous masovers | Viles i Gents

(Publicat al Diario de Teruel el disabte 15 d’octubre del 2016)

En los temps en que l’agricultura va ocupar més gent als nostres pobles, és a dir en los temps de més misèria, a Queretes hi havia ocupats permanentment 37 masos, sense comptar aquells que tot i dependre de agricultors queretans es troben en los termes veïns. Bé, dic en los temps de més misèria, perquè el camp dona lo que dona i no pot donar més. Per tant contra mes gent hi ha a repartir menys toca, tot i que estigués mal repartit lo fruit del treball i la propietat de la terra. Però aquest no és lo tema que vull tractar.

Del que avui vull parlar és dels comentaris que van sorgir en lo meu “foro” preferit, lo dels esmorzars de dissabte i diumenge al bar de Juanito. Resulta que estem assistint a l’arribada de nous masovers, desprès que este fenomen va desaparèixer totalment als anys 80 del segle passat. No té res a veure, me direu. Efectivament, los nous masovers s’instal·len per circumstàncies molt diferents dels treballadors agrícoles que ocupaven los masos i que normalment no n’eren los propietaris. Este canvi de tendència és vist de diferents maneres pels vilatans dels nostres pobles. De manera positiva o negativa i també de manera neutra, “ni fu ni fa”. Posicions molt barrejades. Hi ha conservacionistes, d’aquells que voldrien que los nostres termes foren una reserva, que hi estan en contra. De la mateixa manera que hi ha caçadors que també ho veuen com una amenaça per a la pràctica del seu esport favorit. Dels mateixos col·lectius hi ha que ho veuen com una situació positiva en tant comporta mantenir millor los camins, evitar lo creixement imparable del bosc i evitar així alguns incendis sentenciats. També en hi ha d’altres que ho miren d’un punt de vista més positiu: los nous masovers paguen impostos a les depauperades arques dels nostres Ajuntaments i a més revaloritzen zones i finques agrícolament improductives i abandonades.

Com ja he dit en altres ocasions a les nostres comarques rural no mos sobra res. Per tant benvinguts siguen los nous masovers. Ara bé, tindrem que posar algunes normes per a que este fenomen positiu no se mos escapo de les mans i no mos troba-se’m cada any en lo presseguer collit, en passos ancestrals barrats al pas o en caravanes abandonades.

Una mica d’ordre no mos farà mal.

Juan Luís Camps 

Origen: Tot esperant la pluja | L’ esmolet

posta-sol-alcanyis_5-web

Cada vespre, com un regal, el Sol declina enllà de les planes que hi ha per la banda de Calanda, per amagar-se finalment rere les serres terolenques. La finestra que tinc vora l’ordinador és encarada cap al sud-est, per tant no hi puc veure l’espectacle de la posta; però el moment me l’anuncia un raig de llum, una flamerada que travessa la casa per incendiar la paret de l’estudi. No puc estar-me de desviar els ulls per mirar aquell roig impossible. Invariablement abandono la cadira i, amb la Canon a les mans, segueixo el rastre lluminós fins al balcó que s’obre a ponent. Del carrer m’arriben veus, fressa, enrenou de motors diversos, però també la piuladissa frenètica dels pardals que cada matí i cada capvespre es reuneixen als arbres que hi ha a la vorera del davant. Piulen tots alhora, amb entusiasme, com si el cor estigués a punt d’eixir-los del pit. Però el Sol no s’espera, llisca cel avall, i haig d’apressar-me a fer-ne fotografies. Sé que és inútil, que aquella lluentor, aquella amplitud tibant que s’estén al meu davant mai no podrà ser capturada per mi. Malgrat tot, persisteixo a prémer el disparador.

Haig de confessar que espero la pluja, l’espero desesperadament. Que les fonts revisquin i els ametllers deixin de patir; i que torni l’olor de terra humida, el respir del bosc amerat. M’exaspera quan les dones i els homes del temps (quin nom tan estimulant) em diuen, sense dissimular el somriure d’urbanita pixapins, que el “bon temps” continuarà encara un dies, que no es veu cap “empitjorament” de la meteorologia en l’horitzó. Per a ells, “bon temps” significa que podran anar de cap de setmana al camp, quan el que passa en realitat és que la sequera es perllongarà més i més dies.

Tanmateix, aquests minuts en què el sol és una bola vermella i el cel una làmina roent, no puc evitar d’extasiar-me. El desig de pluja s’evapora uns instants.

(El cor i el cap sempre en contradicció. Carpe diem, que deia Horaci.)

La Comarca, columna «Viles i gents», 14 d’octubre de 2016

posta-sol-alcanyis_1-web

Al següent enllaç us remetem l’agenda cultural dels municipis de la Comarca del Matarraña/Matarranya corresponent a la segona quinzena del mes d’octubre. Ressaltem entre altres activitats la ‘Fira dels Bolets’ a Beceite/Beseit, de la qual adjuntem el programa, i la trobada de ‘Dolçainers, grallers i geganters’ a Mazaleón/Massalió.

http://www.comarcamatarranya.es/images/banners/cultural/2OCTUBRE16.pdf

http://www.matarranyatour.com/index.php/es/noticias/item/237-bolets-y-gastronomia-en-el-matarranya

També volem aprofitar el correu per convidar-vos a visitar les diferents exposicions que encara es podran veure en estos últims dies. Destaquem entre elles la que té lloc al Castell de Valderrobres/Vall de Roures, ‘Arte de todos para todos’, realitzada per alumnes dels Centres ATADI i el Col·legi Públic d’Educació Especial ‘Gloria Fuertes’. Entorn d’esta s’han programat diverses activitats en la qual estan participant associacions, col·lectius i voluntaris de la comarca.

COMARCA DEL MATARRANYA www.comarcamatarranya.com

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: