Skip to content

Archive

Category: Situació sociolingüística

Source: Tierra de barrenaus: Pegallos de l’augua, la senda amarilla y l’aragonés en la Chacetania. Tierra de barrenaus 4×04

Empecipiamos l’anyo con un programa que se mira bien t’o norte d’o país y con muitas novedatz. Entre atras, quasi totz los colaboradors que charran por primer vegada en lo programa.

Acabamos lo programa con Ánchel, d’o Seminario Aragonés de Sociolingüistica, que nos presienta las conclusions d’o treballo que fació, de conchunta con Natxo Sorolla, sobre l’aragonés en la comarca d’a Chacetania.

Source: Recer sociolingüístic: «De 15 amigas bi’n habría 10 que charrasen cheso, y agora no» | Viles i Gents

Publicat a Viles i gents, La Comarca, 5/1/2018

Natxo Sorolla

La llengua aragonesa va ser una de les llengües de la Cancelleria de la Corona d’Aragó. A Torrecilla, Casp o Valdealgorfa se conserven veus de l’aragonès com fiemo (fem) o ababols (roelles). I al nostre català del Matarranya tenim característiques que coincideixen en l’aragonès, com lo pronom i el substantiu de la frase *tos agarraré el *totxo. Però més enllà del nostre aragonès residual, l’aragonès és una llengua viva. Al Seminari Aragonès de Sociolingüística ham tingut lo plaer d’estudiar la situació sociolingüística a la comarca de la Jacetania.

La realitat és molt diferent segons l’àrea. A pesar que a Jaca hi ha un nombre important de parlants, queden diluïts per la ciutat, i els entrevistats declaraven que «falta, a lo mejor, l’ambiente de poder-lo practicar». A Ansó és viva i activa l’última generació que va aprendre la llengua de sos pares, però ja no l’ha transmès als seus fills. L’espai més favorable a la llengua es trobe a Echo. Una vila de 650 habitants, com molts dels pobles matarranyencs. Un espai on dones autòctones en tota naturalitat contestaven en aragonès cheso els meus comentaris en castellà. Quin goig fan los pobles a on la llengua té este recer, que estan orgullosos del seu patrimoni, i de la seua llengua!

En l’estudi d’Echo mos ham centrat en los xiquets en edat escolar. L’aragonès té una presència important en una quarta part de les relacions entre infants, però també és cert que la majoria de les relacions són en castellà. Si hi ha un grup que use una mica més l’aragonès, són les xiques. Això és una dada favorable. Però també es pot convertir en una debilitat, si les dinàmiques de despoblació rural continuen actuant de la mateixa manera.

Però el punt que més m’ha fet rumiar són la coincidència de les condicions adverses en les que perviuen les llengües minoritzades, i la fragilitat dels murs de contenció que hi alcem. I és que les llengües minoritzades han perviscut a Echo, a Fraga o a Vielha perquè tenen una massa prou forta de parlants que s’estimen la llengua i que lliguen los pobles en la seua història. Però quan esta massa comença a perdre la seua hegemonia, als parlants individuals se’ls fa cada vegada més difícil usar-la, i se’ls marque i deslegitime simplement per usar-la en normalitat. A esta protecció que les comunitats lingüístiques minoritzades fan sobre la pròpia llengua m’agrade dir-li «recer sociolingüístic». I una dona chesa mos va donar la clau: «Lo que pasa es que [antis] de 15 amigas bi’n habría 10 que charrasen y cinco que no, y agora ye alrevés». Un procés que a natres mos ha començat a posar contra les cordes de Mequinensa en amunt. Aprenguem los uns de l’experiència dels altres. Mantindre el recer de les nostres llengües és vital.

Referències sobre l’aragonès al Matarranya i el Baix Aragó:

  • Albiac, Roberto. (2017) Paral·lelismes lèxics entre l’aragonés i el parlar de Favara de Matarranya. TFG del Grau en Filologia Catalana de la Universitat de València, curs 2016-2017.
  • Quintana, A. (2004). El aragonés residual del bajo Valle del Mezquín: pa San Antón ni buaira ni dorondón (2a ed.). Torrecilla de Alcañiz: Ayuntamiento de Torrecilla de Alcañiz. Recuperat de (1a edició: http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/07/30/04quintana.pdf)
  • Collellmir Sentíes, J. (2007). Estudio lingüístico de la región de Caspe. Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón.
  • Asociación de Madres y Padres; maestras y alumnos de la escuela publica de Valdealgorfa. (2003). Vocabulario valdealgorfano (trabajo escolar). El Justicia de Aragón.

Source: 25. Mesurar els grups sociolingüístics. Catalunya i les Balears: les transformacions més rellevants | Càtedra Unesco de Diversitat Lingüística i Cultural

Source: Presentacions a Jaca i Echo de l’estudi sociolingüístic sobre l’aragonès | Xarxes socials i llengües

Lo dia 28 de desembre presentarem a Jaca i a Echo l’estudi sobre l’aragonès a la Jacetania (vídeo). A mi em fa especial il·lusió presentar resultats al territori, perquè sempre és més que una simple presentació. Los propis actors expliquen les seues pròpies vivències, lo seu punt de vista sobre els resultats, destaquen allò que consideren rellevant… En fi, si correu prop de la Jacetania, fins lo dijous 28/12/2017.

Source: Currubí Capdevila

Estudi de la substitució o del manteniment del català al Matarranya

Anna Currubí Capdevila

Resum

Aquest treball estudia la situació sociolingüística del català al Matarranya. Concretament s’investiga si es manté la continuïtat lingüística intergeneracional i intrageneracional del català entre els alumnes de segon d’ESO de l’Institut Matarranya de Vall-de-roures, com a indicadors d’un possible procés de substitució lingüística a la Franja. Les dades s’obtindran mitjançant qüestionaris, i el trencament o manteniment de la continuïtat del català de pares a fills i entre els companys de classe es relacionaran amb diverses variables (sexe, classe social, llengua amb germans, llengua d’identificació, etc.) per mirar d’entendre les causes de la substitució, en cas que aquesta es produeixi. A més, aquestes dades es completaran amb entrevistes als pares, als educadors i als alumnes: les entrevistes dirigides als pares aniran encaminades a entendre els motius del trencament intergeneracional de la llengua i les entrevistes dirigides als educadors i als alumnes aniran adreçades a entendre els motius del trencament intrageneracional de la llengua entre els alumnes de l’institut.
Paraules clau: Franja, substitució, transmissió, intrageneracional, intergeneracional. Text complet: PDF

Origen: Presentació de l’estudi sobre l’aragonès a la Jacetania a HuescaTV | Xarxes socials i llengües

Fa poc el col·lega Anchel Reyes presentava a HuescaTV l’estudi sobre l’aragonès a la Jacetania (conclusions preliminars), les llengües a Aragó al Cens de 2011, i altres estudis que realitzem des del Seminari Aragonès de Sociolingüística.

Source: actividades – Cátedra Johan Ferrández d’Heredia

SEMINARIO: Las lenguas de Aragón: Bases para llegar a acuerdos

Centro Pignatelli
13, 22 y 29 de Noviembre de 2017

El Centro Pignatelli organizó el Seminario Las lenguas de Aragón: bases para llegar a acuerdos, con la colaboración de la Cátedra Johan Ferrández d’Heredia, de lenguas propias de Aragón y patrimonio inmaterial de Aragón, de la Universidad de Zaragoza. El seminario ha tenido lugar los días 13, 22 y 29 de noviembre de 2017 en el Centro Pignatelli (Paseo Constitución, 6, Zaragoza).

Tríptico presentación (PDF)


RESUMEN DE LAS SESIONES:

Sesión 1

El acto del jueves 16 de noviembre estuvo presidido por José Domingo Dueñas, director de la Cátedra y Vicerrector del Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza, quien presentó las Jornadas y destacó la importancia de un acto de estas características, puesto que a través de las diversas ponencias y mesas redondas planteadas se intentaría exponer cuáles son las bases necesarias para desarrollar acuerdos que sirvan para unir y no para separar. Insistió Dueñas, además, que el objetivo debía centrarse en la vía del fomento, la difusión y la investigación de las lenguas minoritarias y, asimismo, del patrimonio inmaterial de Aragón.

A continuación, el Director General de Política Lingüística, José Ignacio López Susín, agradeció la buena disposición del Director del Centro Pignatelli a la hora de acoger un acto de estas características, puesto que este lugar siempre ha destacado como centro de encuentro y reflexión. López Susín señaló que se está trabajando dentro de un marco jurídico para que las lenguas propias y sus hablantes alcancen el grado de dignificación que les pertenece; es por ello que se ha comenzado ya a proceder con diversas acciones, como la modificación  de la Ley de Patrimonio, la colaboración  con la Universidad de Zaragoza a través de dicha Cátedra y la puesta en marcha de una serie de nuevas tecnologías que ayuden a fomentar el uso de las lenguas, como un diccionario online o una plataforma educativa para el aragonés.

Una visión desde Europa de la cuestión lingüística aragonesa
Fernando Ramallo Fernández(Universidad de Vigo. Representante del Comité de Expertos del Consejo de Europa)

El primer ponente de la sesión del jueves fue Fernando Ramallo, profesor de la Universidad de Vigo y miembro del Comité de Expertos del Consejo de Europa, quien destacó que Aragón es un territorio ejemplar puesto que pocos tienen el lujo de que en un mismo territorio convivan tres lenguas. Asimismo, destacó su complicada situación sociolingüística como lenguas minorizadas, en especial del aragonés, pero insistió en que, pese a la situación de precariedad, es todavía posible un desarrollo garantizado y que tanto hablantes, como neohablantes, una zonificación estudiada de la lengua –es decir, que no se circunscriba únicamente a los territorios propios-, las acciones llevadas a cabo en política lingüística, junto a un marco jurídico adecuado y su enseñanza como materia vehicular, pueden hacer posible su pervivencia.

Fernando_Ramallo en El Periódico de Aragón (PDF)

 

La realidad lingüística de Aragón. Una aproximación
Javier Giralt Latorre y Francho Nagore Laín (Filólogos. Universidad de Zaragoza)

Las siguientes exposiciones fueron a cargo de, por un lado, dos lingüistas de la Universidad de Zaragoza, Javier Giralt, quien trató la situación del catalán, y Francho Nagore, la del aragonés, abordaron sus exposiciones desde una perspectiva histórica y dialectológica, así como la descripción de su visión más sincrónica de ambas lenguas.

El catalán en Aragón. Una aproximación diatópica Javier Giralt (PDF)

 

 

Las lenguas de Aragón desde la sociolingüística
Natxo Sorolla Vidal (Sociólogo. Universitat Rovira i Virgili), Chabier Gimeno Monterde (Sociólogo. Universidad de Zaragoza), miembros del Seminario Aragonés de Sociolingüística

La parte más sociolingüística de este seminario se centró en la exposición de los diversos datos obtenidos sobre el censo de las lenguas de Aragón del año 2011 y, además, se presentó una sinopsis comparativa entre los estudios de tipo sociológico confeccionados desde 1994. Ambos investigadores insistieron en el hecho que debe ponerse solución al impedimento que supone la ruptura de la transmisión generacional, puesto que esta es una de las razones por las que ambas lenguas no evolucionen como deberían hacerlo. Hicieron hincapié en que la educación en la escuela, las políticas públicas y, por supuesto, la legislación en materia lingüística, son los pilares fundamentales para la conservación de nuestro patrimonio inmaterial.

Las lenguas de Aragón desde la sociolingüística“ (ponencia) | Seminario Aragonés de Sociolingüística


Sesión 2

Un estudio de caso: testimonios vividos Lola Gracia Sendra, José María Satué, José Solana Dueso,José Ramón Bada Panillo, Carme Alcover i Pinós, Magda Godia Ibarz

 

 

Dar a conocer a la sociedad aragonesa nuestra realidad lingüística.Un reto pendiente
Representantes de El periódico de Aragón, Diario del AltoAragón, y del programa de ATV “Bien dicho”

 

 

 


Sesión 3

Las leyes de lenguas: ¿Solución o desencuentro? Ángel Garcés sanagustín, (Jurista. Universidad de Zaragoza)

Bases de un acuerdo Chaime Marcuello Servós y Antón Eito Mateo  (Sociólogos. Universidad de Zaragoza)

Conclusiones Carmen Magallón Portolés (Seminario de Investigación para la Paz)
Conclusiones

 

Source: · PRESENTAZIÓN D’O ESTUDIO SOZIOLINGÜÍSTICO D’A CHAZETANIA – Lenguas de Aragón

Source: Conclusions preliminars sobre l’estudi de l’aragonès a la Jacetania | Xarxes socials i llengües

Ahir presentàvem les conclusions preliminars de l’estudi sobre l’aragonès a la Jacetania (pdf). Per a mi ha estat un plaer treballar-hi, juntament amb Anchel Reyes, sociòleg de Jaca i company del Seminari Aragonès de Sociolingüística. I sobretot centrar-me en l’estudi de les interaccions entre els alumnes d’Echo, la població en què la llengua té més vitalitat, fins i tot entre els xiquets. Los primers resultats llancen respostes, però encara més preguntes i reptes. Perquè en part la situació dels xiquets d’Echo és similar als resultats a l’estudi que vaig fer a les comarques centrals de la Franja (tesi doctoral), amb un ús de l’aragonès (o bilingüe) d’aproximadament una quarta part de les interaccions. Una tendència que observem a Echo i a la Franja és que l’ús de la llengua minoritzada només emergeix quan té un bon recer, és a dir, quan hi ha prou densitat de parlants de la llengua minoritzada. Perquè quan aquests estan més dispersos se sol imposar la llengua majoritària. De fet, detectem un trencament de les normes endogrupals, on al voltant d’un de cada cinc alumnes que té l’aragonès com a llengua familiar no l’usa amb altres aragonesòfons familiars, que és una ruptura similar a la que detectem al Baix Cinca i Llitera (i no al Matarranya, amb l’estudi de Currubí).

També trobem tendències diferents, com el major ús de l’aragonès també entre els bilingües familiars que no pas el que observem en les poblacions catalanoparlants, o que els xiquets més menuts usen menys aragonès, sobretot perquè n’hi ha menys als que els pares els haiguen parlat la llengua. Però sobretot crec que és rellevant una informació: als grups de discussió ens comentaven que el fet cabdal per a l’ús era si la mare transmetia la llengua als fills, “indiferentment” de la llengua del pare. I observem que entre els infants, hi ha un major ús entre les xiques. Això contravé la situació general de l’aragonès, que està masculinitzat (estudi del Cens sociolingüístic de 2011), i en general les dinàmiques d’interrupció de les llengües minoritzades occidentals, perquè si hi ha diferències de gènere, les dones solen adoptar-les abans. Esta situació és una oportunitat per a l’aragonès a Echo. Però també és una amenaça, perquè les dinàmiques demogràfiques actuals promouen més la despoblació femenina. I aquí resideix l’essència de les polítiques lingüístiques necessàries: treballar per l’aragonès és treballar contra la despoblació femenina. S’han d’empoderar les xiques, empoderar els jóvens, fer-los propietaris del seu futur.

Si prenem un prisma general del treball, mostra com els microestudis ens estan servint per a tenir una imatge general de la situació sociolingüística a Aragó: Echo té una situació sociolingüística assimilable a la del Baix Cinca i Llitera, amb un procés obert de trencament de les normes sociolingüístiques que els situa en l’avantsala de la substitució lingüística. El Matarranya manté encara una posició sociolingüística millor. Amb estudis del mateix estil a la Ribagorça catalanoparlant i aragonesòfona, la Val de Chistau, o el Baix Matarranya i Mequinensa, tindríem una imatge prou fidedigna de quina és la situació real del català i l’aragonès entre les noves generacions.

Algunes referències:

 

El Centro Pignatelli organizó el Seminario Las lenguas de Aragón: bases para llegar a acuerdos, con la colaboración de la Cátedra Johan Ferrández d’Heredia, de lenguas propias de Aragón y patrimonio inmaterial de Aragón, de la Universidad de Zaragoza. El seminario ha tenido lugar los días 13, 22 y 29 de noviembre de 2017 en el Centro Pignatelli (Paseo Constitución, 6, Zaragoza).

Tríptico presentación (PDF)

La presentación del Seminario está disponible aquí

Source: “Las lenguas de Aragón desde la sociolingüística“ (ponencia) | Seminario Aragonés de Sociolingüística

Origen: Per què no vehiculem la recerca demolingüística? | Xarxes socials i llengües

Origen: · SEMINARIO “LAS LENGUAS DE ARAGÓN: BASES PARA LLEGAR A ACUERDOS” – Lenguas de Aragón

Organizado por el Centro Pignatelli, con la colaboración de la Cátedra Johan Ferrández d’Heredia de la Universidad de Zaragoza.

Finaliza plazo de inscripción gratuita el viernes 10 de noviembre. Reconocido con créditos ETCS.

NSCRIPCIÓN GRATUÍTA.
De 10 a 13 y de 17 a 20 h en la Secretaría del Centro Pignatelli hasta el 10 de noviembre. Para inscripción por Internet, consultar: www.centro-pignatelli.org/agenda. Actividad con inscripción nº 860.

Más información: SEMINARIO LENGUAS 2017 (PDF)

El repte d’investigar sobre la Franja d’Aragó


P.V.P. 0,00 €

Autores
Giralt Latorre, Javier (ed.)
Moret Oliver, María Teresa (ed.)

Editorial
Prensas de la Universidad de Zaragoza

Reseña
Jornada de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes a Saragossa (28 d’octubre de 2016) / ÍNDEX. Presentació de la Primera Jornada de l’AILLC a Saragossa, Lídia Pons i Giera. El repte d’investigar sobre la Franja d’Aragó, Javier Giralt Latorre i María Teresa Moret Oliver. PONÈNCIES No sempre es diu la veritat: el treball de camp en dialectologia per contraposició a la història oral i la sociolingüística, Ramon Sistac i Vicén. Els estudis sobre la variació de la llengua catalana al sud de la Franja de l’Aragó catalanòfon, Pere Navarro Gómez. Cap a on va el català de la Franja? Alguns exemples de canvi lingüístic en curs, Esteve Valls i Alecha. La documentació notarial dels arxius matarranyencs. Algunes consideracions lingüístiques, María Teresa Moret Oliver i Javier Giralt Latorre. El català a l’Aragó des de la premsa i la política aragoneses: un enigma oriental, Josep Espluga Trenc. Panorama de la literatura contemporània catalana a l’Aragó, Artur Quintana i Font A propòsit de la literatura popular catalana a l’Aragó, Hèctor Moret Coso. PÒSTERS Presencia de catalanismos en documentación notarial bajoaragonesa: comparación entre dos momentos históricos, Elena Albesa Pedrola. Actitudes hacia el catalán de los maestros de Educación Primaria en formación en la Universidad de Zaragoza, Iris Orosia Campos Bandrés. L’ensenyament del català a l’Aragó, Pietro Cucalón Miñana. Estremida memòria, de Jesús Moncada: un homenatge a la dona mequinensana, Laura Farré Badia. Analisi d’o Censo de 2011 en Aragón: luengas parladas, Miguel Montañés Grado i Chabier Gimeno Monterde. Tipologia semàntica i llengües minoritàries. Els esdeveniments de moviment en les llengües d’Aragó, María Teresa Moret Oliver, Iraide Ibarretxe-Antuñano i Alberto Hijazo-Gascón. Aproximació a alguns trets fònics i morfològics del parlar de la conca mitjana de la Noguera Ribagorçana, Laia Rosàs Redondo.

Colección
Fuera de colección

Temática
Lenguas de España

ISBN
978-84-16935-66-6

2017, 215 pp., 15 x 22, Rústica
Castellano, catalán

Origen: Prensas Universitarias de Zaragoza

El Seminari de Sociolingüística Aragonesa va comparèixer l’últim 31 d’octubre dimarts per informar a les Corts d’Aragó sobre la situació de perill en què es troba l’aragonès i el català a Aragó.

Tal com Natxo Sorolla i Chabier Gimeno van explicar, s’ha demostrat que “les polítiques educatives que en aquestes legislatures s’han aplicat a l’escola aragonesa”, recordem amb l’única ensinyanza del castellà com a llengua oficial, “han estat totalment negatives, i en el cas de l’aragonès espantoses”. A l’escola aragonesa es continua negant l’alfabetització dels parlants materns de l’aragonès i català, i els percentatges d’analfabetisme de les enquestes així ho demostren.

Aquestes dades, que el Seminari ens va ensenyar en la sessió de compareixença ciutadana, només reflecteixen la pèrdua de parlants que les dues llengües pròpies d’Aragó han patit en l’última dècada. Un senyal del perill de desaparició, sobretot de l’aragonès, però també del descens en l’ús del català en l’última dècada.

No entenem com el PP continua negant unes polítiques decidides, per a la conservació d’aquest patrimoni lingüístic, i pugui carregar contra la imposició d’unes llengües minoritzades pel simple fet de ser ensenyades a l’escola. Fernando Galve falta a la veritat quan diu que “la gent parla el que vol al carrer”, mentre té al darrere un sistema educatiu que nega l’existència de esa llengua i li nega la seva alfabetització en ella.

Origen: Siete lenguas minoritarias agonizan en España por falta de protección | Diario Público

El aragonés, el catalán de la Franja, el asturleonés o ‘bable’, la fala extremeña, el tamazigh, el árabe de Ceuta y el caló subsisten como idiomas cotidianos de más de un cuarto de millón de ciudadanos

Los sociólogos Chabier Gimeno y Natxo Sorolla y el lingüista Javier Giral explicaron la situación de las lenguas minoritarias ante la Comisión de Comparecencias de las Cortes de Aragón

 Los sociólogos Chabier Gimeno y Natxo Sorolla y el lingüista Javier Giral explicaron la situación de las lenguas minoritarias ante la Comisión de Comparecencias de las Cortes de Aragón

“Hay una amenaza seria para la supervivencia de las lenguas minoritarias en todo el Estado español”, sostiene el sociólogo Chabier Gimeno, miembro del Seminario Aragonés de Sociolingüística, que recuerda que “no hay en Europa constancia de que ninguna lengua minoritaria haya sobrevivido”. Todas han desaparecido, o están en vías de hacerlo, explica, “por falta de protección oficial”.

Siete idiomas con más de 250.000 hablantes se encuentran en esa situación en el territorio español, según las conclusiones del Foro de Debate sobre la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias celebrado este verano en Santiago de Compostela con el apoyo del Consejo de Europa.

Se trata del aragonés que siguen utilizando algo más de 8.000 personas en el Pirineo oscense y del catalán que hablan de manera cotidiana otras 24.000 en las comarcas orientales de Aragón; del asturleonés o ‘bable’ que conserva algo más de 150.000 usuarios en Asturias, León y Zamora; de la fala extremeña que subsiste con más de 5.000 hablantes en un enclave occidental de esa comunidad y que distintas teorías emparentan filológicamente con la lengua anterior, con el portugués o con el bable; el tamazigh, de origen bereber, que utilizan más de 40.000 melillenses, el árabe que emplean un número similar de ceutíes y, por último, el caló, la variante del romaní que conservan varios miles de gitanos.

La ‘prueba del nueve’ del aranés

La normalización y el apoyo oficial han favorecido el prestigio y el uso de lenguas como el catalán en Catalunya, el Pais Valencià o Baleares; el euskera en Euskadi y Navarra, o el gallego en Galicia”, añade el sociólogo Natxo Sorolla, profesor en la universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

Una de las pruebas de la importancia del apoyo oficial está en el valle de Arán, el único territorio extrapeninsular por el norte del Estado español, un tercio largo de cuyos casi 10.000 habitantes utiliza en sus contactos cotidianos el aranés, una variante del occitano que tiene carácter oficial en esa comarca catalana.
“Europa ha aumentado la diversidad y está desarrollando políticas para favorecer el contacto y la interculturalidad”, recuerda Gimeno, que apunta que esos procesos “deben llevar a un reconocimiento explícito de la diversidad” y recuerda que las instituciones tienen la obligación de “garantizar el derecho a la alfabetización de los ciudadanos en su lengua materna”.

Lenguas de uso y políticas públicas

Gimeno, Sorolla y el lingüista de la universidad de Zaragoza Javier Giral comparecieron esta semana en las Cortes de Aragón, donde presentaron el estudio sobre “El aragonés y el catalán en la actualidad” que ha elaborado el Seminario, y en el que los expertos constatan una reducción de la transmisión familiar y un descenso del número de hablantes de ambas lenguas, para cuya conservación reclamaron “un consenso que evite esta pérdida de diversidad”.

El castellano está penetrando como lengua de uso entre los catalanohablantes adolescentes de Aragón”, donde su uso como primer idioma alcanza al 70%, explica Sorolla, cuando apenas supera el 20% entre los adultos. En el caso del aragonés, el 38% de sus usuarios ha dejado de transmitírselo a sus hijos, lo que sitúa este idioma como “una lengua amenazada”, añade.

Más de un millar de alumnos cursan la asignatura de aragonés y casi 5.000 la de catalán en los centros de enseñanza de Aragón

“Las políticas públicas han llevado a esta situación de involución en la transmisión de la lengua y de fragilización extrema”, apunta Gimeno, quien, no obstante, destacó la importancia que ha tenido para conservarlas su introducción en las escuelas aragonesas, a las que llegaron en los años 80 y en las que hoy pueden ser vehiculares. Algo más de un millar de alumnos cursan la asignatura de aragonés y casi 5.000 la de catalán en los centros de enseñanza de la comunidad este año.

“Nadie se plantea proteger modalidades”

Aunque todos los grupos agradecieron las aportaciones de los expertos y se mostraron formalmente partidarios del consenso para proteger esas lenguas y garantizar el derecho de sus hablantes a estudiarlas, su intervención en la Comisión de Comparecencias de las Cortes aragonesas resucitó el debate, cronificado en la política ´de la comunidad, sobre cómo llamarlas.

“Por su nombre, aragonés y catalán”, sostuvo Gregorio Briz (Cha). “Aragonés oriental y aragonés del norte”, replicó Lucía Guillén (Par), alegando el supuesto rechazo que otras denominaciones generan en sus zonas de uso. “Mientras discutimos qué son las estamos perdiendo”, apuntó Jesús Samsó (C’s).

Sólo el PP señaló en otra dirección. “La gente habla lo que quiere, y da la impresión de que se quiere imponer algo en zonas en las que la lengua materna es el español”, dijo su portavoz, Fernando Gálve, para quien las “modalidades lingüísticas” de la comunidad suponen “un patrimonio cultural que no se puede perder”. Sin embargo, añadió, “lo contrario puede llevar a un sentimiento nacionalista y ya estamos viendo qué resultado puede tener”.

Giral zanjó el debate sobre las denominaciones con un expeditivo argumento científico: “En Aragón tenemos el catalán con sus variedades y el aragonés con sus variedades, como ocurre con el castellano en toda España. Y nadie se plantea que haya que mantener esas modalidades”.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: