Viles i gents.

El Museu del Pastor

Els bestiars de les nostres viles, com és el cas de la Vall del Tormo, van desapareixent a poc a poc. Els jóvens ja no volen apostar pel tradicional pastoreig perquè és un ofici massa solitari, sacrificat i amb una escassa rendibilitat econòmica –mos diu Amado Timoneda que ha dedicat més de 40 anys a la professió. La seua vocació a l’ofici, ara ja jubilat, l’ha permès guardar per a més tard exposar tots els materials i ferraments que ha utilitzat per a realitzar la seua faena de pastor. Així ha reconvertit l’antiga tenda situada a la planta baixa de la vivenda familiar, ara tancada, en el Museu del Pastor. En este espai únicament s’hi troben exposades les peces que ha fet servir amb el seu bestiar.

Però és que ell sempre ha sigut curiós i ordenat i ha volgut reciclar materials antics i els fets amb les pròpies mans. Alguns collars que portaven les seues cabres i ovelles estan confeccionats de velles corrioles de molí en desús, ha recuperat esquelles antigues que tenen un millor so que les actuals i les clavilles dels collars han sigut decorades pel propi pastor. El museu està obert a tothom que passe per la Vall del Tormo i que es vullga interessar pel món del bestiar. Dins de l’espai expositiu tenim diferents objectes: fotografies, trofeus de fires, garrots, morrals, barrets, collars, esquelles, esquellots, boços per a borregos, ferramentes per a esquilar el bestiar, marcar les orelles, tallar cogues, posar xapes… Menció especial per a les creatives i artístiques clavilles que aguantaven les esquelles, fetes de fusta de ginebre, que el pastor gravava ajudat per l’estraleta i la navalla quan la rabera estava pasturant tranquil·lament. En té centenars en el museu i totes diferents. L’Amado ha volgut fer un espai d’homenatge a la seua professió i mostrar a les generacions futures la dura i sacrificada vida dels pastors.