Informe 2011: la llengua es troba en un nou cicle amb alleujament demogràfic i constrenyiments polítics « Xarxes socials i llengües

Informe 2011: la llengua es troba en un nou cicle amb alleujament demogràfic i constrenyiments polítics « Xarxes socials i llengües.