La diversidad lingüística aragonesa, presente en Expolangues, Exposición de las lenguas y las culturas de París / A dibersidá lingüistica aragonesa, presén en Expolangues, Esposizión d’as luengas e as culturas de París / La diversitat lingüística aragonesa, present a Expolangues, Exposició de les llengües i les cultures de París « Fundación Gaspar Torrente.

La llengua aragonesa ha estat, per primera vegada, present a la major Fira internacional dedicada a la diversitat lingüística, Expolangues, Exposició de les llengües i les cultures, que ha celebrat el seu 31 Edició a París entre el 6 i el 9 de febrer, sota patrocini del Parlament Europeu.

Expolangues és una plataforma per promoure el multilingüisme a través de trobades, intercanvis i iniciatives. El professor i escriptor Chusé Antón Santamaría, membre de Rolde de Estudios Aragoneses i Consello d’a Fabla Aragonesa, va intervenir amb la ponència “Quaranta anys d’edició en aragonès i en català d’Aragó”, dins de la taula rodona “L’empremta cultural i les polítiques de promoció de llengües minoritàries “, centrada en les eines per protegir i promoure la diversitat cultural i lingüística a Europa, amb especial atenció a llengües com l’aragonès, basc, bretó, català, cors, gaèlic, gallec, macedoni, occità i sard.

Chusé Antón Santamaría con Manuel Bragado, presidén de l´Asoziazión d´editors en gallego

Chusé Antón Santamaría con Manuel Bragado, presidén de l´Asoziazión d´editors en gallego

La taula (moderada per Günther Dauwen i composta per Manuel Bragado, president de l’Associació d’Editors en gallec, Carles Torner, director del Programa sobre Literatura i Cultura catalana, i Chusé Antón Santamaría per REA) va estar organitzada pel Centre Maurits Coppieters, que en el seu estand va disposar publicacions en aragonès i català de les editorials Aladrada, Rolde de Estudios Aragoneses, Xordica, Gara d’Edizions, Prames, Consello d’a Fabla Aragonesa, Sociedat de Lingüística Aragonesa i Govern d’Aragó.

Més informació:         Chusé Antón Santamaría:  685 408 568

REA:  976 372 250, coordinacion@roldedeestudiosaragoneses.org