MOVIMENT FRANJOLÍ PER LA LLENGUA CONTRA LA NOVA LLEI DE LLENGÜES

Moviment Franjolí per la Llengua: MOVIMENT FRANJOLÍ PER LA LLENGUA CONTRA LA NOVA LLEI DE LLENGÜES.

MOVIMENT FRANJOLÍ PER LA LLENGUA CONTRA LA NOVA LLEI DE LLENGÜES

 

MOVIMENT FRANJOLÍ PER LA LLENGUA CONTRA LA NOVA LLEI DE LLENGÜES
Davant l’aprovació per part de les Corts aragoneses de la “nova Llei de llengües” esdevinguda el passat dia 26-04-2013, fet que deroga definitivament l’antic projecte heretat de l’antic govern que concedia una timida consideració a la realitat plurilíngüe de l’Aragó, declarem el següent:
 
-L’absurditat de la negació d’una realitat cultural diversa a l’actual Comunitat Autònoma d’Aragó, on hi conviuen en major o menor grau tres llengües diferents.
 
-Que el criteri segons es divideixen les zones lingüístiques de la comunitat obeeix a una estratègia política ben orquestada per les institucions en mans del PP per tal de no reconèixer la pluralitat de llengües existents, així com segueix la tònica d’intent d’anorreament  contra la llengua a tots els països de llengua catalana, amb l’aquiescència del PSOE.
 
-Que aquest criteri circumscriu tota possible realitat cultural d’Aragó a les fronteres de l’actual autonomia aragonesa, obviant el fet que tres dècades de divisió administrativa d’un estat no poden passar per sobre de la història de la regió catalanòfona de la Franja, on està documentat que la llengua catalana hi arribà el segle XII amb el consegüent agermanament cultural amb les terres contígües.
 
-Que el fet de preservar les variants locals dels parlars franjolins no equival a negar la filiació de dits parlars com a varietat pròpia de la llengua catalana, no pas de la llengua aragonesa com defensa l’actual govern aragonès.
 
-Que l’atac i despersonalització que està rebent la societat franjolina respecte a la seva identitat cultural i lingüística és insostenible i totalment intolerable en el marc europeu de protecció de les llengües minoritàries, com així ha defensat alguna opció política al Parlament europeu.
 
-Voler negar, fins i tot, el nom de la llengua que n’és pròpia d’una franja  que s’estén des dels pirineus fins el Matarranya atempta contra la dignitat i la consciència lingüística i cultural dels habitants de les comarques de la Ribagorça, la Llitera, el Baix Cinca i el Matarranya.
 
-Que aquesta imposició s’ha fet en nom d’unes majories parlamentàries actuals que, tanmateix, poden ésser canviants en un futur, sense el degut consens amb les entitats culturals reconegudes de la zona  catalanoparlant (ICF), el món acadèmic, la comunitat educativa o amb d’altres opcions polítiques de l’Aragó.
 
Per tot això demanem:
 
 Respecte per la realitat multicultural de l’Aragó, la derogació inmediata de la nova “llei de llengües” que nega el dret a l’ensenyament i a la normalització  en i de la llengua pròpia dels habitants de la Franja,  que és la llengua catalana, parlada de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó i l’Alguer.
 
-Creiem fermament que ara més que mai és l’hora de seguir col·laborant en moviments i iniciatives conjuntes dins del marc de la comunitat lingüística catalana contra els atacs que rep la llengua compartida arreu dels territoris on es parla, com és el cas de la campanya d’Enllaçats per la Llengua.
 
-Així mateix desitgem el més prometedor dels futurs i tota la nostra solidaritat i germanor per a la comunitat de llengua aragonesa, amb la que compartim neguits i esforços en pro de la defensa de cadascuna de les llengües pròpies davant els atacs rebuts contra ambdós realitats. 
 
-L’escolarització en català i el coneixement de la llengua pròpia dels xiquets franjolins hauria de ser un dret inherent de l’especifitat del territori i no causa del menyspreu de les seves institucions.
     27 de Abril de 2013 / Moviment Franjolí per la Llengua

1 Comment

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Comments are closed