Wert: “tradicionalment s’ha anomenat llengua de la Franja o català”.

Wert acusa el “front català” de prejudicis amb la LOMCE.

Sobre el lapao, la llengua que ha reconegut Aragó, ha dit que no és “res”. Segons ell, amb la llengua “s’ha creat un fals problema” que “ha sortit de mare” i ha esgrimit voler ser respectuós amb la decisió perquè és una “qüestió de legislació autonòmica”. Wert ha volgut defugir la polèmica afegint: “”No em posin en embolics amb Aragó, que només em faltaria això”, i ha explicat que “tradicionalment s’ha anomenat llengua de la Franja o català”.

Segons Wert, el govern d’Aragó només ha volgut traçar un mapa de prevalença lingüística per especificar que la Franja “és un dels bressols del català”.