Calaceit: II Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana. Llengua catalana. Generalitat de Catalunya

II Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana. Llengua catalana. Generalitat de Catalunya.

II Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana

Calaceit, 21 de setembre de 2013

Organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Cultural del Matarranya i l’Ajuntament de Calaceit, la II Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana tindrà lloc a Calaceit en el marc de la XXIII Trobada Cultural del Matarranya el dissabte 21 de setembre de 2013.

Els objectius de la Jornada són fer balanç general de la situació de la llengua catalana al conjunt dels territoris de parla catalana, conèixer les principals tendències sociolingüístiques i preveure’n alguns escenaris de futur.

 

Programa

11 h Acreditacions i recollida de material.
11.15 h Benvinguda i inauguració institucional de la Jornada

Conferències de la II Jornada de Llengua i Societat
11.45 h Marc demogràfic i metodològic
Andreu Domingo
Montserrat Martínez
12.30 h Situació de la llengua als territoris
Coneixements i usos del català als territoris. Natxo Sorolla.
Està assegurada la transmissió lingüística? Joaquim Torres.
13.30 h Debat
14.30 h Dinar
17 h Conferència del conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell i Canalda.
17.30 h Diàleg sobre 30 anys de democràcia i llengües a l’Aragó.
18 h Cloenda i actuació artística

 

Inscripcions

Les inscripcions es gestionen través de la bústia de comunicació de la Direcció General de Política Lingüística http://www.gencat.cat/llengua/bustia. Cal que a l’assumpte indiqueu “Inscripció II Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana”. El termini d’inscripcions acaba el 13 de setembre.

 

#jornadaCalaceit2013

A través de l’etiqueta #jornadaCalaceit2013 podreu seguir la difusió de la Jornada a Twitter.