El programa “Luzia Dueso”, un pas decisiu cap al genocidi lingüístic del català a l’Aragó. | Mas de Bringuè

El programa “Luzia Dueso”, un pas decisiu cap al genocidi lingüístic del català a l’Aragó. | Mas de Bringuè.

La consellera d'Educació Cultura i Esports, Dolors Serrat

La consellera d’Educació Cultura i Esports, Dolors Serrat

El passat 27 de juliol va sortir publicat al BOA les noves bases del Programa “Luzia Dueso” ‘para la difusión del aragonés y sus modalidades lingüísticas en los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón durante el curso 2013-2014’.

Vista la seua programació, continguts, objectius, etc., està clar que el Programa Luzia Dueso és la continuació (ampliat en horitzons, que no en pressupost) del Proyeuto d’Animazion Cultural Luzia Dueso que va nàixer el 2006. Consisteix en un seguit d’activitats complementàries per a enriquir i recolzar les classes d’aragonès, especialment als centres de les comarques aragonès parlants, entesa aquesta denominació com científicament s’ha entès tota la vida, lo que segons la Llei de Llengües recentment aprovada i de la que emana la normativa d’aquest Projecte seria el LAPAPIP (Llengua aragonesa pròpia de les àrees pirenaica i pre-pirenaica).

La proba és que totes, absolutament totes les més de 50 activitats que s’ofereixen a les escoles estan relacionades exclusivament amb l’aragonès, des de la primera: “Las delerias del doctor escrabachinau”, impartida per Javier Vispe Mur fins a la 47, “Un dia en el acuario conviviendo en aragonés”.
Una altra evidència és que per a aconseguir aquestes activitats és prioritari que e les seues escoles s’impartixque aragonès. Com les classes de català a les escoles de la Franja es continuen dient així, català, aquests centres no tindrien dret a aquestes ni a cap altra activitat complementària de reforç de la llengua. Posant-nos en l’absurd, aquests centres haurien de “disfressar” les classes de català com si fossen d’aragonès, i reconvertir als mestres de català de les més de 50 escoles i instituts de la Franja, tots ells amb la titulació en català exigida per a donar eixes classes, adquirida a Escoles de Magisteri i Universitats homologades, en professors d’aragonès amb un “curs exprés “ de reciclatge en aragonès.
L’altra alternativa, la restauració del “Projecte Moncada” d’animació cultural a les escoles de la Franja, coexistint amb el Luzia Dueso, no tindria possible cabuda en un territori on per la llei de llengües actualment en vigor el català no és una llengua parlada en aquest territori.
En conclusió, que tot i que l’esmentada Llei de Llengües parla de dues grans zones de la “llengua aragonesa”: la septentrional i la oriental, les activitats de foment, recuperació i difusió, etc., s’adrecen clara, única i exclusivament a la llengua “autènticament aragonesa”, la de l’àrea septentrional (LAPAPIP). Amb el llançament del Programa Luzia Dueso, el català no sol deixa d’anomenar-se així, com passa ja a la nova llei de llengües, sinó que desapareix com a llengua real del mapa lingüístic i educatiu d’Aragó i deixa de ser objecte de protecció i promoció.
Una altra conseqüència d’aquesta jugada mestra que ha perpetrat la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports del Govern aragonès per a anar fent desaparèixer el català d’aquestes terres és que la convocatòria de participació al Programa L. Dueso ha tingut una rapidíssima i entusiasta participació de pràcticament totes les associacions i entitats que treballen per l’aragonès, tan a títol individual com a col•lectiu, lo que li garanteix la seua aplicació i un llarg futur, tot i que la quantitat anual a repartir per a totes les activitats i associacions implicades és de 6.000 euros.
Ironies de la Història

Un dels tríptics del Projecte Jesús Moncada

Un dels tríptics del Projecte Jesús Moncada

El Projeuto d’Animazion Cultural “Luzia Dueso” , va nàixer el curs 2006-2007 a iniciativa de la doctora, filòloga i professora d’Institut, Pilar Benítez. La seua proposta era posar en marxa un projecte d’animació a les escoles on s’impartia aragonès a diferents comarques pirinenques, inspirat en el Projecte Moncada que, des de l’any 2000 posava a l’abast de les escoles i mestres de català de la Franja activitats culturals en aquesta llengua. De fet, com a coordinador d’aquest Projecte li vaig passar a Pilar Benítez, a petició seua, la memòria del P.M., amb els continguts, objectius, activitats, ponents, etc., que els va fer servir, adaptant-lo a les peculiars circumstàncies de l’aragonès, per a presentar al Govern aragonès el projecte Luzia Dueso.
Resulta amargament paradoxal que l’actual govern regional PP-PAR, haja triat el Programa Luzia Dueso, “fill” d’alguna manera del Jesús Moncada, com arma propícia per a assassinar definitivament al projecte “pare” i atacar greument la llengua catalana que aquesta iniciativa promocionava.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

La Franja