Sobre les pintures de la Sala Capitular de Sixena (i II) | Lo finestró del Gràcia

Sobre les pintures de la Sala Capitular de Sixena (i II) | Lo finestró del Gràcia.

 

Sixena 2Despreniment de les pintures (setembre de 1936). Foto de J. Gudiol

 

Els rotlles o plafons de les pintures murals arrancades per Josep Gudiol, ajudat per Robert i Llompart i la pròpia gent de la vila de Vilanova de Sixena es van traslladar amb molta cura al taller de restauració que Josep Gudiol havia improvisat a la Casa Amatller de Barcelona. Joan Ainaud de Lasarte diu al “Testimonio” de La pintura romànica en Aragón (1978) que va veure les pintures de la Sala Capitular a mig restaurar a la Casa Amatller, i que, en absència de Josep Gudiol, restarien sota la custòdia privada del seu germà, el col·laborador i restaurador Ramon Gudiol. I també diu Ainaud de Lasarte que Ramon Gudiol no va aconseguir suport de la Dirección de Bellas Artes per acabar els treballs, però amb la seua intervenció (no fa referència a la data), com a director dels Museus Municipals de Barcelona, l’Ajuntament de la Ciutat va pagar tots els treballs, tant els realitzats com els pendents, abans d’entrar les pintures al Museu d’Art de Catalunya.

 

El mateix any 1936, a part de les pintures que es van portar a la Casa Amatller, es van transportar en camió cap al Museu —en aquelles dates— del Poble de Lleida, altres objectes i peces que es van poder recuperar d’entre la runa i les cendres.