Les Corts aragoneses aproven prendre en consideració la Llei de Llengües

Les Corts aragoneses aproven prendre en consideració la Llei de Llengües

Seguiment en directe de les intervencions dels diputats · S’aprova continuar la tramitació del text

El ple de les Corts d’Aragó ha debatut aquest matí la presa en consideració la proposta de Llei de Llengües d’Aragó que va presentar fa algunes setmanes el PSOE. La proposta reconeix la pluralitat lingüística d’Aragó, assegurant que el català i l’aragonès són “llengües pròpies i històriques” d’Aragó, però en canvi només defineix una única llengua oficial, el castellà. El text garanteix l’ensenyament i el dret dels parlants del català i l’aragonès a estudiar i a usar-lo “si volen”. La proposta posa especial èmfasi en el tema de la “voluntarietat” del seu ús per que fa als àmbits públics, l’ensenyament i l’administració. S’ha pogut seguir en directe des de Purnas.com, un blog aragonès molt actiu. Les principals “perles” les ha deixat el portaveu del PP, que ha dit que a la Franja no s’hi parla català sinó “modalitats aragoneses” (que no ha definit), que la llei “no interessa” i que tem que el català “s’extengui com una taca d’oli” a l’Aragó. Finalment s’ha aprovat prendre en consideració el text amb 35 vots a favor (PSOE + CHA + IU), en contra 23 (PP) i 9 abstencions (PAR). Reproduim a continuació les principals declaracions del ple.

Principals declaracions:

PSOE

Jesús Franco: la proposta es basa en la “Territorialitat, voluntarietat i reconeixement de modalitats”. “Existeix un us extès de l’aragonès i del català en algunes zones d’Aragó”. “Les llengües són un patrimoni i un llegat en situació de fragilitat, proposem garantir el dret d’una àmplia minoria d’aragonesos a usar les nostres llengües pròpies”. “El debat no s’ha centrat en l’aragonès, sinó en el català, i no per raons lingüístiques sinó per altres raons”.

PP

Miguel Navarro: “El PP vol complir l’Estatut, que protegeix les modalitats lingüístiques”, “ens preocupa que l’articulat de la llei parli d’aragonès i de català, deixant de banda la resta (?) de modalitats lingüístiques”, “no és el moment oportú per aquesta llei, no preocupa als aragonesos”, “la llei tindrà un important cost econòmic que no coneixem” (si no es coneix, com se sap que és “important”?), “quants professionals calen per garantir l’ensenyament en català, quants traductors?” (recordem que la proposta no garanteix l’ensenyament en català pels catalanoparlants de la Franja, sinó que ho limita a un tema “voluntari”), “aquesta llei planteja nombroses trampes”, “planteja una forma oculta de cooficialitat” (la llei només garanteix l’oficialitat del castellà) “cosa que pot portar que a poc a poc s’extengui com una taca d’oli l’ús del català a l’Aragó”, “des del PP pensem que coexisteixen amb el castellà una sèrie de llengües, amb un nombre tal de particularitats a nivell morfológic, sintàtic, lèxic, que les diferencia del català normalitzat”, “no així el català ni l’aragonès que s’han ‘creat’ recentment”, “si s’aprova la llei es perdrà el nostre patrimoni lingüístic real, les modalitats”, “els nostres joves substituiran un sistema lingüístic per un altre, en abandonar el seu vocabulari pel normalitzat”, “l’aragonès o fabla aragonesa és un invent artificial, àmpliament discutit per especialistes, que no ha estat la llengua materna de cap aragonès”, “si es declara el català com a llengua pròpia d’Aragó s’incomplirà l’Estatut, que diu que s’han de protegir les diferents modalitats”, “la proposta planteja normalitzar català i aragonès … com hem de normalitzar el català si ja ho està?”, “la proposta crea problemes on no n’hi ha”.

IU

Adolfo Barrena: “els ciutadans d’Aragó tenen dret a usar la seva llengua”, “estem interessats a donar suport a les minories, encara que les majories no ho entenguin”, “hem de resoldre aquesta problemàtica i garantir aquest dret dels aragonesos”, “cal que la llei sigui valenta per resoldre aquest retard de més de 20 anys, no pot ser una llei poruga”, “votarem a favor de la presa en consideració”, “hi ha 3 aspectes fonamentals, 1) la cooficialitat (per quines i per quins territoris d’Aragó), i també la política educativa … senyor Navarro, estem pagant més professors de religió dels que planteja la llei? 2) falta un òrgan independent que reguli científicament les modalitats del Pirineu 3) s’ha provat de regular la parla de l’aragonès de forma molt amater, reconeixem que hi ha diverses variants de la llengua”.

CHA

Chesús Bernal: “aquesta proposta mostra el fracàs del govern, perquè reconeix l’incompliment reiterat durant 10 anys de les promeses de Marcelino Iglesias”, “qui cerca la confrontació ho fa deliberadament [mira a Navarro]”, “vull parlar dels ‘clixés’, el primer és el català”. Aquí, cita lleis aprovades o proposades pel PP, com un avantprojecte de llei a Lanzuela, on reconeix l’aragonès i el català com a llengües pròpies. El president de la cambra li demana que exposi la postura del seu partit. “El reconeixement i protecció de modalitats lingüístiques és un altre ‘clixé’, així com el bilingüísme i l’ensenyament bilingüe o plurilingüe”.

PAR

María Herrero: “no estem a favor de la proposta, però sí a favor d’una llei de llengües i modalitats lingüístiques pròpies, perquè és una realitat palpable, i perquè al PAR som aragonesistes”, “la pluralitat lingüística és part del nostre patrimoni”, si fins ara no hi ha hagut una llei “és per alguna raó”. La postura oficial del PAR és que a la Franja no s’hi parla català sinó diverses modalitats lingüístiques que han de rebre el nom que cada municipi decideixi. “No volem que es digui català al que es parla a la zona oriental [Franja], no té perquè dir-se català”, “nosaltres representem la societat, i socialment no hi ha unanimitat perquè es digui català”, “no vull argumentar la meva postura, poden dir-li criteris filològics, sí, i també n’hi ha d’altres, científics, socials …, o de psicolingüística, com passa a la Comunitat Valenciana”, “volem que les nostres modalitats lingüístiques es preservin”, “tenim veïns pels quatre costats però els conflictes només els tenim amb els catalans”, “no vull entrar en què és o no una llengua o un dialecte”. “No volem que en cap cas es pugui deixar la porta oberta a que l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) reguli les nostres llengües” (però en canvi la Real Academia Española regula l’ús del castellà que es parla a l’Aragó…), “la cooficialitat [d’altres llengües diferents del castellà] no és possible perquè hauria d’aparèixer a l’Estatut”, “volem que la llei reflecteixi la realitat, sobretot pels aragonesos bilingües”.

Racó Català – Les Corts aragoneses aproven prendre en consideració la Llei de Llengües.

tras acordarlo PSOE, CHA e IU

Las Cortes de Aragón regularán por ley las lenguas minoritarias

foto
Foto: ep

ZARAGOZA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) –

El Pleno de las Cortes de Aragón aprobó este jueves la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista relativa a la protección de las lenguas minoritarias de la Comunidad Autónoma, el aragonés y el catalán. PSOE, Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida votaron favorablemente la toma en consideración, mientras que el PP lo hizo en contra y el Partido Aragonés (PAR), socio del PSOE en el Gobierno autónomo, se abstuvo.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Miguel Franco, dijo que la proposición de ley del PSOE es, en realidad, “un punto de partida” que se fundamenta en los principios de “voluntariedad y territorialidad” para proteger a “una amplia minoría” de aragoneses que hablan dos lenguas de Aragón “desde hace siglos” y siempre “sintiéndose aragoneses”.

El representantes del PSOE subrayó que el conflicto suscitado ante esta proposición de ley alude al catalán y aludió a la no vinculación real entre las fronteras político-administrativas y la identidad lingüística de cada territorio al poner como ejemplo cómo en la mayoría de los países latinoamericanos, como México y Argentina, la mayor parte de la población habla “castellano” sin ser españoles.

Jesús Miguel Franco defendió la oportunidad de presentar ahora esta proposición de ley al considerar que “nunca es el mejor momento”, en el sentido de que no se puede esquivar el debate social que ya ha comenzado. Franco se dirigió a los hablantes de las lenguas minoritarias para decirles que esta iniciativa es “respetuosa con la Constitución, coherente con el Estatuto de Autonomía” y que recoge la denominación histórica y filológica de la lengua que se habla en la Franja oriental, “el catalán”, y afirmó que es “una suerte” hablar otras lenguas aparte del castellano.

El dirigente socialista expresó que el catalán “es algo que está allí y se ha respaldado siempre”, tras lo que recordó que la Ley de Patrimonio de Aragón, aprobada durante el último Gobierno autónomo presidido por el PP, ya reconoce la existencia del aragonés y el catalán. También indicó que los beneficiarios de esta proposición de ley “son aragoneses” y remarcó que la futura normativa “no hace mal a nadie” puesto que no reconoce, expresamente, la cooficialidad de las lenguas minoritarias y limita los efectos de protección y promoción de ambas lenguas a los territorios en los que, históricamente, se ha hablado.

El portavoz de Chunta Aragonesista (CHA), Chesús Bernal, subrayó que el hecho de presentarse la iniciativa como proposición de ley, es decir, a través de un Grupo Parlamentario, “refleja un fracaso del Gobierno de Aragón”, en el sentido de que el desacuerdo del PSOE y el PAR ha impedido que se presentara desde el Consejo de Gobierno, o sea, como proyecto de ley. A esto añadió que Iglesias incumplió durante 10 años su promesa inicial de regular pronto las lenguas minoritarias, formulada en 1999.

Bernal avisó de que “quien busca confrontación lo hace porque, libérrimamente, lo quiere introducir en el argumentario político-parlamentario”, no por haber sido incitado por ningún otro Grupo. El diputado de Chunta trajo a colación la Ley de Directrices Generales de Ordenación del Territorio, aprobada durante el último mandato del PP (1995-1999), que recoge que el reconocimiento legal del aragonés y el catalán deber ser “el punto de partida” de la regulación autonómica de las lenguas minoritarias.

Respecto a la hipotética co-oficialidad del aragonés y el catalán, no contemplada en esta proposición de ley, Chesús Bernal indicó que la Ley de Directrices Generales de Ordenación del Territorio dice que “deben ser objeto de cooficialidad” de ambas, tras lo que insistió en que esta norma fue aprobada por el Pleno parlamentario, también por el PP. Irónicamente, Bernal restó valor a la defensa que otros grupos realizan de las hablas locales del aragonés y el catalán, tras lo que animó a los Grupos interesados a presentar iniciativas para defender variedades locales del castellano, como “el litaguino, el guadalaviarense o el taustano”.

El diputado de IU, Adolfo Barrena, reconoció el “derecho ciudadano” de “las minorías” a utilizar, conservar y difundir las lenguas minoritarias y recordó que las Cortes son el Parlamento “de todo el pueblo aragonés”, tras lo que aclaró que “no tenemos nada en absoluto que nos aproxime a buscar señas identitarias nacionalistas como puede ser la bandera, la frontera o la lengua” y proclamó que IU es “internacionalista, federalista y solidaria”.

Barrena prosiguió afirmando que debe resolverse “una obligación” del Estatuto de Autonomía y “una aspiración” de los ciudadanos beneficiarios, tras lo que indicó que está pendiente desde hace más de 20 años. Adolfo Barrena dijo que la futura ley debe ser “valiente” y rechazó la regulación que se hizo en Castilla y León respecto a los hablantes del gallego que residen en el Bierzo o la que se hizo en Extremadura para reconocer a los extremeños que hablan portugués.

La regionalista María Herrero recordó que las lenguas minoritarias se hablan desde hace 1.000 años y proclamó que “no estamos a favor de esta proposición de ley”, aunque sí apostó por regular las “lenguas y modalidades lingüísticas propias”, que constituyen “una realidad”. Además, en el PAR “somos aragoneses y aragonesistas” y opinó que “la pluralidad lingüística es un rasgo de identidad aragonés”.

María Herrero recordó que “no queremos que se llame catalán” la lengua que se habla en la Franja y afirmó que, además de los criterios filológicos, “hay otros”, como la Historia o la Sociología, que equiparó a los primeros en este campo. Herrero remarcó que “no queremos en ningún caso que se abra la puerta nunca a que pueda ser el Institut d’Estudis Catalans-Instituto de Estudios Catalanes el que pueda regular ninguna de nuestras lenguas”.

En el turno en contra, el popular Miguel Navarro defendió la vigencia de las “modalidades lingüísticas” de Aragón y dijo estar “en desacuerdo” con “el espíritu” de la proposición de ley por defender el aragonés común y el catalán como lenguas propias y por dejar “de lado” las hablas locales de ambos idiomas.

Miguel Navarro negó que haya conflicto lingüístico alguno y expresó que el Gobierno autónomo debería ser “exquisito en el control del gasto público” en un momento de crisis y vaticinó que la puesta en marcha de la ley acarreará gastos importantes a la Administración aragonesa. El diputado del PP demandó la elaboración de una memoria económica para valorar el coste de la aplicación de la ley, por la previsible contratación de traductores y profesores, así como la traducción de los boletines oficiales.

El diputado del PP acusó al jefe del Ejecutivo autónomo, Marcelino Iglesias, de ser “catalanista”, tras lo que afirmó que esta proposición de ley es “uno de los mayores despropósitos” de toda la etapa de gobierno PSOE-PAR y rechazó las “innumerables trampas” que, a su juicio, incluye la proposición de ley.

Miguel Navarro opinó que el aragonés común es “un invento” y negó que las hablas del aragonés que se han empleado históricamente en numerosos valles del Pirineo hayan constituido nunca una lengua común.

El Grupo Socialista de las Cortes de Aragón presentó, antes del pasado verano, su propia proposición de ley, después de que el PAR, cuyos concejales y alcaldes de la Franja rechazan, en gran parte, el reconocimiento del catalán de Aragón, rechazara presentar un proyecto de ley desde el Consejo de Gobierno.

La proposición de ley del PSOE excluye la posibilidad de que el aragonés y el catalán sean co-oficiales, tampoco en los territorios donde se habla, y recoge derechos como el de dirigirse a las Administraciones en las lenguas propias o la impartición de clases de aragonés y catalán a los estudiantes no universitarios en los territorios donde se habla habitualmente o se ha perdido en un tiempo relativamente reciente.

http://www.europapress.es/aragon/noticia-cortes-aragon-regularan-ley-lenguas-minoritarias-20091008131135.html


Les Corts aragoneses aproven debatre l’esperada Llei de Llengües

El PAR, soci de govern del PSOE, se n’absté · La Chunta i IU voten favorablement la proposició de llei socialista
comentari !imprimir !enviar !

Molt dolent Fluix Interessant Molt bo Excepcional ( no hi ha cap vot )
Carregant ... Processant …


08.10.2009 ! 13.21h


marcelino iglesias, aragó, psoe, franja

El ple de les Corts d’Aragó ha aprovat avui que prendrà en consideració la Proposició de llei d’ús, protecció i promoció de les llengües pròpies de l’Aragó del grup socialista relativa a la ‘protecció’ -no pas la cooficialitat- del català a la Franja i l’aragonès, la coneguda com a Llei de Llengües. El PSOE, la Chunta Aragonesista i Izquierda Unida hi han votat favorablement, el PP contràriament i el Partido Aragonés Regionalista (PAR), soci de govern del PSOE, s’ha abstingut. El portaveu socialista, Jesús Miguel Franco, ha dit que la proposició que han presentat és ‘un punt de partida’ per a protegir ‘una àmplia minoria’ d’aragonesos que parlen dues llengües d’Aragó, ‘sempre sentint-se aragonesos’.

La Llei de Llengües és una de les principals promeses incomplertes pel PSOE del franjolí Marcelino Iglesias, que s’arrossegava des de 1999. Després d’anys de negociar-la infructuosament amb el PAR, el PSOE s’ha decidit a impulsar-la amb la Chunta i IU. El PAR s’oposa frontalment a què el català obtingui un cert estatus d’oficialitat, com recomanen els informes d’experts encarregats pel propi govern.

Els analistes consideren que, sigui quin sigui el redactat final de la llei, el PAR no hi donarà suport. El dubte rau en si s’abstindrà o hi votarà a la contra, com ja ha dit que farà el PP. Per tant, el PSOE l’aprovarà amb els vots d’Izquierda Unida, mentre que el vot afirmatiu de la Chunta dependrà de si pot millorar el redactat del la proposició de llei durant els tràmits parlamentaris, perquè considera que ara per ara en sortirà una llei poc ambiciosa.

La proposició de llei malda per deixar clar que els franjolins perfectament poden parlar català i sentir-se aragonesos, de la mateixa manera que a Sud Amèrica es parla castellà sense que es considerin espanyols, apunta el PSOE aragonès. Franco ha defensat que és una sort parlar dues llengües i ha constatat que el català ‘és una cosa que es troba allí’.

No-oficialitat del català

Tot amb tot, en cap moment no es contempla la possibilitat que l’aragonès i el català siguin cooficials, ni als territoris on es parla -seguint el model navarrès, per exemple. Recull alguns drets com el de dirigir-se a l’administració en la llengua pròpia o la implantació de classes d’aragonès i català als estudiants no-universitaris a la Franja i als territoris on es parlen l’aragonès.

http://www.directe.cat/article/les-corts-aragoneses-aproven-debatre-lesperada-llei-de-llengues-16950

Aragó aprova una proposició de llei per protegir el català que li nega la cooficialitat a la Franja

Actualitzat a les 18:31 h 08/10/2009

Lleida (ACN).- Les Corts d’Aragó han aprovat aquest dijous prendre en consideració la proposició de llei presentada pel PSOE en què emplaça a protegir les llengües minoritàries que es parlen en aquesta comunitat, el català i l’aragonès. La proposta de llei vol que es reconeguin els drets lingüístics dels ciutadans de les zones d’Aragó on es parlen o es parlaven recentment aquestes dues llengües. Tot i això, la proposició exclou la possibilitat que cap d’aquestes dues llengües puguin ser considerades cooficials als llocs on es parlen, com ara a la Franja de Ponent, on s’hi parla habitualment el català.

http://www.3cat24.cat/noticia/409074/segria/Arago-aprova-una-proposicio-de-llei-per-protegir-el-catala-pero-que-li-nega-la-cooficialitat-als-llocs-on-es-parla

Las Cortes tramitarán la Ley de Lenguas, confrontadas por el catalán

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, y el vicepresidente de Aragón, José Ángel Biel .

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, y el vicepresidente de Aragón, José Ángel Biel . | ARAGÓN PRESS
Compra esta foto en alta resolucion

.n-adjunto1 { background-image: url(‘/imagenes/descarga_adjunto_cabecera.jpg’); background-repeat:repeat-x; font-weight:bold; height: 21px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: white; font-size: 100%; letter-spacing: 0px; padding-top: 5px; padding-left: 40px; text-transform: uppercase; } .n-adjuntoelmt, a.n-adjuntoelmt { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; font-weight:bold; color:gray !important; line-height:1px; } .n-adjuntoelmt:before{ content: url(‘/imagenes/flecha_documento.jpg’); }

La diputada del PAR María Herrero.
Franco dice que el catalán es utilizado políticame
El diputado popular Miguel Navarro.
La propuesta ha sido presentada en en solitario por el PSOE y apoyada por CHA e IU

El Pleno de las Cortes de Aragón ha dado hoy el visto bueno a la tramitación de la Ley de Lenguas, propuesta en solitario por el PSOE y apoyada por CHA e IU, que tendrá en el catalán el principal escollo ante el rechazo que genera en los grupos del PAR y el PP.

http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=594185

8/10/2009
El catalán centra el debate en el primer paso hacia una Ley de Lenguas en Aragón
Últimas noticias AragonDigital.es
Las Cortes de Aragón han admitido la toma en consideración de la Proposición de Ley de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón, que ha sido presentada por el PSOE. Éste, junto a IU y CHA, ha votado a favor, mientras que PP lo ha hecho en contra y el PAR se ha abstenido “por culpa del catalán”.
CHA e IU sí se han atrevido a votar a favor de la toma en consideración
CHA e IU sí se han atrevido a votar a favor de la toma en consideración

Zaragoza.- El PSOE ha salvado este miércoles su primer escollo hacia la solución final para su Ley de Lenguas. Las Cortes de Aragón han admitido la toma en consideración de la Proposición de Ley de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón, a pesar de las reticencias de todos los grupos a la mayor parte del texto presentado por los socialistas.

El debate se ha centrado en reconocer el catalán como lengua propia de la Comunidad. Algo que el portavoz socialista, Jesús Miguel Franco, ha advertido en el principio de su intervención, en la que ha asegurado que “la problemática contra el catalán no se debe a razones lingüísticas”; también ha defendido que la proposición es un texto “moderado y que pretende llegar a acuerdos”. Desde el resto de partidos se ha visto de manera diferente. En primer lugar, el diputado popular Miguel Navarro ha calificado la proposición de “despropósito” y ha añadido que “el presidente Iglesias pretende dejar improntas catalanistas”. Ésta ha sido una de las posiciones más duras contra el texto, ya que los populares se han mostrado en contra del “espíritu y del objetivo; además del momento económico sin saber el coste que conllevará” y lo han definido como una “cooficialidad encubierta del catalán”. Por otro lado, ha recriminado que el Partido Socialista no haya sido capaz de “convencer” a su socio y presentarlo desde el Gobierno con el PAR. Finalmente, Navarro ha concluido que el PP estará en contra siempre que se contemple que el catalán es una lengua propia de Aragón.

El PP ha calificado la proposición de “despropósito”

Razones muy diferentes han llevado al PAR a abstenerse en la votación. Su diputada María Herrero ha reivindicado que las lenguas de la franja oriental aragonesa no se denominen catalán, que existen muchas más de las contempladas y que ninguna autoridad desde Cataluña se pueda inmiscuir y hacer interpretaciones de la ley. Herrero ha querido dejar claro que el PAR enmendará el texto en los próximos trámites.

De otro lado, CHA e IU sí se han atrevido a votar a favor de la toma en consideración. Desde el primer grupo, Chunta Aragonesista, su portavoz Chesus Bernal, se ha limitado a enumerar las veces que se ha reconocido el catalán como lengua aragonesa en varias leyes y ha criticado que otros partidos lo rechacen cuando antes lo han aprobado, “queremos la ponencia, pero que cada grupo se tiente las ropas antes”.

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, ha abogado por fortalecer la proposición para que no sea una ley “timorata, sino efectiva y valiente”, por lo que propondrá enmiendas.

Por lo tanto, la Proposición de Ley de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón ha sido tomada en consideración por la Cámara en el primer día de pleno de las Cortes con 35 votos a favor (PSOE, CHA e IU); 23 en contra (PP); y nueve abstenciones (PAR).

EFE

08/10/2009 / 12:20


Vota
Vota 1 de 5 Vota 2 de 5 Vota 3 de 5 Vota 4 de 5 Vota 5 de 5
| Resultado
1 de 52 de 53 de 54 de 55 de 5 2 votos

ZARAGOZA.- Los grupos han evidenciado en el Pleno sus divergencias en la denominación de las lenguas que se hablan en Aragón y en la cooficialidad, aunque todos mostraron su disposición a tramitar la proposición de Ley del PSOE, salvo el PP, cuyo portavoz, Miguel Navarro, ha acusado al presidente del Gobierno, Marcelino Iglesias, de querer dejar “su impronta catalanista” antes de abandonar el cargo.

Pero el PSOE tampoco cuenta con el apoyo al texto planteado de su socio de Gobierno, el PAR, que no acepta que se denomine catalán la lengua que se habla en la zona oriental.

El portavoz del PSOE, Jesús Miguel Franco, ha defendido la toma en consideración de la proposición de Ley, un texto “moderado” que pretende ser el “punto de partida” para llegar a acuerdos para el uso, protección y promoción de las lenguas propias aragonesas, que se enseñan en los colegios desde hace 25 años sin generar el más mínimo conflicto social y desde el apoyo de todos los gobiernos de la Comunidad, con independencia de su signo político.

Para Franco, no tiene por qué ser difícil llegar a acuerdos porque los principios de territorialidad y voluntariedad son las “piedras angulares” de la iniciativa, con máximo respeto a la Constitución y en coherencia con lo que establece el Estatuto de Autonomía y la polémica en torno al catalán, ha dicho, no surge por razones lingüísticas, ya que es una asignatura que se ha reconocido siempre.

Ha destacado la “sensibilidad” que produce este asunto y la utilización que se hace de ello y ha apuntado que lo fácil habría sido obviar la presentación de la propuesta, pero el PSOE, que quiere una ley de toda la cámara, ha decido presentarla porque es necesario dar fuerza de Ley a una realidad de Aragón, ya que son los aragoneses los que usan estas lenguas y aportan a la Comunidad un mayor legado, riqueza y patrimonio.

En el turno en contra ha intervenido Miguel Navarro (PP), quien ha rechazado el espíritu de la ley del PSOE porque pivota en torno al aragonés y el catalán y deja “de lado” al resto de lenguas propias, además de que se presenta en un momento inadecuado, ante la crisis económica, porque se desconoce cuánto va a costar su aplicación cuando lo que preocupa a los aragoneses es el desempleo, la economía y la vivienda y el Ejecutivo debería ser “exquisito” con el gasto.

Además, ha opinado que a Iglesias, que no se presentará a la reelección, le “corre prisa” dejar cerrada su visión de la Ley e Lenguas “antes de despedirse” y dejar su “impronta catalanista” en lo que parece “un empeño personal”, porque no ha sido capaz de convencer a su socio de Gobierno.

En su opinión, se trata de uno de los mayores “despropósitos” por su contenido presentado en los diez años de gobierno PSOE-PAR y tendrá importantes consecuencias, a no ser que haya un cambio “espectacular” a través de enmiendas, ya que de forma encubierta plantea la cooficialidad y que se extienda “como una mancha de aceite” el uso del catalán.

María Herrero, del PAR, ha insistido en que su grupo no apoya la propuesta del PSOE, pero sí que haya una Ley de Lenguas y de las modalidades lingüísticas propias, que es lo que dice el Estatuto porque es un rasgo de identidad del pueblo aragonés y merecen reconocimiento y dignificación y necesitan proyección para que perduren, especialmente las lenguas del norte de Aragón.

“No es un texto en el que el PAR se sienta reflejado”, pero su grupo, ha dicho, quiere facilitar la tramitación de una ley que una y que refleje la realidad lingüística, sentimental, cultural y social.

Aunque el apoyo a la tramitación no supone anticipar el voto final y, en ese sentido, ha anunciado que el PAR presentará una batería de enmiendas centradas en el rechazo a llamar catalán a la lengua que se habla en la zona oriental y a que sea el Instituto de Estudios Catalanes el que pueda regular las lenguas de Aragón, porque tiene que ser organismo aragonés, además de para preservar las modalidades lingüísticas.

El portavoz de CHA, Chesús Bernal, ha opinado que la presentación de esta iniciativa -en solitario por el PSOE- refleja el reconocimiento de un fracaso del Gobierno de Aragón y del incumplimiento “reiterado” a lo largo de diez años.

Además, ha criticado a quienes buscan la confrontación “libérrimamente” para incluirlo en el guión, porque todos los gobiernos y grupos han apoyado el catalán, entre ellos el PP, en un anteproyecto de Ley de Lenguas consensuado por el entonces presidente Santiago Lanzuela con asociaciones culturales, o el PAR, en las directrices generales de ordenación del territorio, que se aprobaron por unanimidad.

“Queremos esa ponencia, pero es bueno que cada grupo se tente las ropas antes de emitir determinados juicios”, ha dicho Bernal, quien además ha criticado que en la defensa y protección de las modalidades lingüísticas locales algunos sólo se fijan en el aragonés y el catalán y no se preocupen del atecano o el taustano.

Adolfo Barrena (IU) ha hecho hincapié en que la protección de las lenguas minoritarias de Aragón es una obligación marcada por el Estatuto y una aspiración demandada por esa parte de la sociedad que hay que resolver con una ley, que debe ser “valiente” y no “timorata” y, en ese sentido, ha destacado que la cooficialidad y las modalidades lingüísticas centrarán el debate y haría falta, ha dicho, un órgano científico independiente capaz de resolver ese problema.

http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=66636

//–>
VilaWeb.cat
VilaWeb.tv
Nosaltres.cat

MÉSVilaWeb Correu Clau

Vilaweb
DIVENDRES, 09/10/2009 – 06:00h

L’Aragó aprova una proposició de llei que nega la cooficialitat del català

La llei sobre llengües minoritàries estableix que l’única llengua oficial és l’espanyol

Les Corts de l’Aragó van aprovar ahir la proposició de llei, presentada pels socialistes, sobre la protecció de les llengües minoritàries al territori, és a dir, l’aragonès i el català. Tanmateix, la llei defineix que l’espanyol és l’única llengua oficial de l’Aragó. Si¡obre el català i l’aragonès, per comptes d’establir-ne la cooficialitat, estipula que són una opció voluntària dels municipis on es parlen de manera ‘històricament predominant’.

La proposició de llei ha tingut els vots favorables del PSOE, la Chunta Aragonesista i Esquerra Unida; el PP hi ha votat contra i el Partit Aragonès, soci del PSOE al govern, s’ha abstingut.

A partir de l’entrada en vigor de la llei, doncs, el català només serà d’ús voluntari als municipis de la Franja. Això vol dir que els habitants de la Franja podran adreçar-se a l’administració en català, però la tramitació i la resposta es faran en espanyol. Les publicacions d’aquests territoris també seran bilingües, i la toponímia i la nomenclatura dels carrers variaran segons els usos tradicionals del territori.

http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=3641362

Las Cortes acuerdan tramitar la Ley de Lenguas, con polémica por el catalán

Marcelino Iglesias conversa con José Ángel Biel, en presencia del consejero de Presidencia, Javier Velasco.

Marcelino Iglesias conversa con José Ángel Biel, en presencia del consejero de Presidencia, Javier Velasco. | EFE
Compra esta foto en alta resolucion
1 2

.n-adjunto1 { background-image: url(‘/imagenes/descarga_adjunto_cabecera.jpg’); background-repeat:repeat-x; font-weight:bold; height: 21px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: white; font-size: 100%; letter-spacing: 0px; padding-top: 5px; padding-left: 40px; text-transform: uppercase; } .n-adjuntoelmt, a.n-adjuntoelmt { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; font-weight:bold; color:gray !important; line-height:1px; } .n-adjuntoelmt:before{ content: url(‘/imagenes/flecha_documento.jpg’); }

J. Miguel Franco defiende el catalán en política
J. Miguel Franco habla sobre el texto
PAR y PP plantean objeciones por el trato de la lengua que se habla en la Franja

El Pleno de las Cortes de Aragón dio ayer el visto bueno a la tramitación de la Ley de Lenguas, propuesta en solitario por el PSOE y apoyada por CHA e IU, que tendrá en el catalán el principal escollo ante el rechazo que genera en los grupos del PAR y el PP. Los grupos evidenciaron en el Pleno sus divergencias en la denominación de las lenguas que se hablan en Aragón y en la cooficialidad, aunque todos mostraron su disposición a tramitar la proposición de Ley del PSOE, salvo el PP, cuyo portavoz, Miguel Navarro, acusó al presidente del Gobierno, Marcelino Iglesias, de querer dejar “su impronta catalanista” antes de abandonar el cargo.

EFE

09/10/2009


Vota
Vota 1 de 5 Vota 2 de 5 Vota 3 de 5 Vota 4 de 5 Vota 5 de 5
| Resultado
1 de 52 de 53 de 54 de 55 de 5 29 votos

ZARAGOZA.- Pero el PSOE tampoco cuenta con el apoyo al texto planteado de su socio de Gobierno, el PAR, que no acepta que se denomine catalán la lengua que se habla en la zona oriental.

El portavoz del PSOE, Jesús Miguel Franco, defendió la toma en consideración de la proposición de Ley, un texto “moderado” que pretende ser el “punto de partida” para llegar a acuerdos para el uso, protección y promoción de las lenguas propias aragonesas, que se enseñan en los colegios desde hace 25 años sin generar el más mínimo conflicto social y desde el apoyo de todos los gobiernos de la Comunidad, con independencia de su signo político.

Para Franco, no tiene por qué ser difícil llegar a acuerdos porque los principios de territorialidad y voluntariedad son las “piedras angulares” de la iniciativa, con máximo respeto a la Constitución y en coherencia con lo que establece el Estatuto de Autonomía y la polémica en torno al catalán, dijo, no surge por razones lingüísticas, ya que es una asignatura que se ha reconocido siempre.

Destacó la “sensibilidad” que produce este asunto y la utilización que se hace de ello y apuntó que lo fácil habría sido obviar la presentación de la propuesta, pero el PSOE, que quiere una ley de toda la cámara, decidió presentarla porque es necesario dar fuerza de Ley a una realidad de Aragón, ya que son los aragoneses los que usan estas lenguas y aportan a la Comunidad un mayor legado, riqueza y patrimonio.

En el turno en contra intervino Miguel Navarro (PP), quien rechazó el espíritu de la ley del PSOE porque pivota en torno al aragonés y el catalán y deja “de lado” al resto de lenguas propias, además de que se presenta en un momento inadecuado, ante la crisis económica, porque se desconoce cuánto va a costar su aplicación cuando lo que preocupa a los aragoneses es el desempleo, la economía y la vivienda y el Ejecutivo debería ser “exquisito” con el gasto.

Además, opinó que a Iglesias, que no se presentará a la reelección, le “corre prisa” dejar cerrada su visión de la Ley e Lenguas “antes de despedirse” y dejar su “impronta catalanista” en lo que parece “un empeño personal”, porque no ha sido capaz de convencer a su socio de Gobierno.

En su opinión, se trata de uno de los mayores “despropósitos” por su contenido presentado en los diez años de gobierno PSOE-PAR y tendrá importantes consecuencias, a no ser que haya un cambio “espectacular” a través de enmiendas, ya que de forma encubierta plantea la cooficialidad y que se extienda “como una mancha de aceite” el uso del catalán.

EL PAR ANUNCIA ENMIENDAS

María Herrero, del PAR, insistió en que su grupo no apoya la propuesta del PSOE, pero sí que haya una Ley de Lenguas y de las modalidades lingüísticas propias, que es lo que dice el Estatuto porque es un rasgo de identidad del pueblo aragonés y merecen reconocimiento y dignificación y necesitan proyección para que perduren, especialmente las lenguas del norte de Aragón.

“No es un texto en el que el PAR se sienta reflejado”, pero su grupo, dijo, quiere facilitar la tramitación de una ley que una y que refleje la realidad lingüística, sentimental, cultural y social.

Aunque el apoyo a la tramitación no supone anticipar el voto final y, en ese sentido, anunció que el PAR presentará una batería de enmiendas centradas en el rechazo a llamar catalán a la lengua que se habla en la zona oriental y a que sea el Instituto de Estudios Catalanes el que pueda regular las lenguas de Aragón, porque tiene que ser organismo aragonés, además de para preservar las modalidades lingüísticas.

El portavoz de CHA, Chesús Bernal, opinó que la presentación de esta iniciativa -en solitario por el PSOE- refleja el reconocimiento de un fracaso del Gobierno de Aragón y del incumplimiento “reiterado” a lo largo de diez años.

Además, criticó a quienes buscan la confrontación “libérrimamente” para incluirlo en el guión, porque todos los gobiernos y grupos han apoyado el catalán, entre ellos el PP, en un anteproyecto de Ley de Lenguas consensuado por el entonces presidente Santiago Lanzuela con asociaciones culturales, o el PAR, en las directrices generales de ordenación del territorio, que se aprobaron por unanimidad.

“Queremos esa ponencia, pero es bueno que cada grupo se tente las ropas antes de emitir determinados juicios”, dijo Bernal, quien además criticó que en la defensa y protección de las modalidades lingüísticas locales algunos sólo se fijan en el aragonés y el catalán y no se preocupen del atecano o el taustano.

Adolfo Barrena (IU) hizo hincapié en que la protección de las lenguas minoritarias de Aragón es una obligación marcada por el Estatuto y una aspiración demandada por esa parte de la sociedad que hay que resolver con una ley, que debe ser “valiente” y no “timorata” y, en ese sentido, destacó que la cooficialidad y las modalidades lingüísticas centrarán el debate y haría falta, dijo, un órgano científico independiente capaz de resolver ese problema.

http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=594353

Actividad política.

PP y PAR rechazan el catalán tras 25 años de normalidad

No aceptan una ley que dé esa denominación a la lengua de la Franja.El texto del PSOE se tramita con el sí de CHA e IU y la abstención parista.

09/10/2009 R. LOZANO

José Miguel Franco conversa con Eloy Suárez durante el pleno.
Foto:NURIA SOLER

Edición impresa en PDF

Página 11 edición papelEsta noticia pertenece a la edición en papel.

Ver archivo (pdf)

Aragón lleva 25 años llamando catalán a la lengua que se habla en la Franja Oriental. Así lo han aceptado gobiernos de todos los signos políticos en múltiples documentos y en diversas leyes autonómicas. Pero esa normalización no sirve cuando se trata de aprobar una Ley de Lenguas, pues en ese caso la denominación tiene que ser otra. Es lo que dejaron ver ayer en las Cortes de Aragón el PP y el PAR, cuando se debatió la toma en consideración de la proposición del PSOE para regular la materia. CHA e IU dijeron sí a su tramitación parlamentaria, los aragonesistas se abstuvieron y los conservadores votaron no.

Después de una década de atasco en el Gobierno aragonés para impulsar la prometida Ley de Lenguas, la discrepancia entre los socios ha llevado al PSOE a presentar una proposición legislativa en solitario en la que trata de proteger e impulsar el uso de las lenguas propias de Aragón (aragonés y catalán) con carácter “territorial, voluntario y de reconocimiento de las modalidades existentes”, como subrayó el portavoz socialista, Jesús Miguel Franco. Una iniciativa “moderada” que busca llegar a acuerdos amplios, por lo que evita plantear la cooficialidad. Ese texto se tomó ayer en consideración, lo que supone que recibió el visto bueno para su tramitación.

Pero quedó claro que ni el PP, que votó en contra, ni el PAR, que se abstuvo porque quiere una Ley de Lenguas, pero no la del PSOE, aceptan plasmar en un texto legislativo una realidad que la comunidad asume desde hace 25 años: que la lengua que se habla en la franja oriental de la comunidad sea el catalán.

Como recordó Chesús Bernal, portavoz de CHA, ya hace más de dos décadas que en documentos oficiales se enseña “catalán” en los colegios de diversas partes del territorio y hay vigentes varias leyes (además de la de Patrimonio Cultural, que las considera “lenguas minoritarias” y obliga a hacerlas cooficiales) en las que aparece esa denominación. Pero según Miguel Navarro, conservador, y María Herrero, aragonesista, esa denominación no puede tener rango de ley, por muy normalizada que esté y por mucho que incluso en un anteproyecto legislativo elaborado por el Ejecutivo PP-PAR sí se plasmara la polémica denominación.

SIGUE ADELANTE Lo cierto es que la proposición socialista seguirá su andadura en la Cámara, con la constitución de una ponencia que debatirá las enmiendas, cuya elaboración ya anunciaron los grupos. Y lo que no contenta a PP y PAR por exceso tampoco agrada a CHA e IU por defecto. Para Chesús Bernal, el texto se queda corto. A juicio de Adolfo Barrena (IU), la futura ley no puede ser “timorata”. En el fondo, se trata de un problema político más que lingüístico, algo que también se vio en el pleno de ayer. “No queremos que se llame catalán”, dijo María Herrero. Y vino a decir que, precisamente, Cataluña es la única comunidad autónoma con la que Aragón tiene roces, pese a tener vecinos “por los cuatro costados”. Ahí Bernal le recordó que fue el presidente del PAR, José Ángel Biel, el que pidió hace años “que no se politice un debate lingüístico”.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=530095

CRÓNICA POLÍTICA.

Bronca por un retraso de lustros

El aragonés y el catalán deberían ser cooficiales desde hace más de diez años, si se hubieran seguido los mandatos de las Cortes de Aragón Actualmente, la denominación enquista la Ley de Lenguas.

11/10/2009 R. LOZANO

Edición impresa en PDF

Página 12 edición papelEsta noticia pertenece a la edición en papel.

Ver archivo (pdf)

El 6 de noviembre de 1997, el pleno de las Cortes de Aragón aprobó el dictamen de la comisión de Política Lingüística creada en ese mismo Parlamento que, entre otras cosas, obligaba al Gobierno autónomo (entonces del PP-PAR) a elaborar un proyecto de Ley de Lenguas en el que aragonés y catalán fueran cooficiales. No solo eso, el texto legislativo debía estar listo antes de que acabara el año. Cierto es que el PP se abstuvo en la votación, y que también hizo un voto particular –que no prosperó– para rechazar esa cooficialidad. Pero tanto o más cierto es que si el Ejecutivo de Santiago Lanzuela hubiera cumplido el mandato de la Cámara, doce años después no se hablaría de esto y la polémica política no habría enturbiado una discusión lingüística que ya estaba sustanciada.

Las hemerotecas son un valioso instrumento para comprobar qué efectos tienen sobre el momento actual los comportamientos del pasado. El jueves, el pleno de las Cortes, como tantas otras veces, fue escenario de un debate sobre las lenguas aragonesas. Se tomaba en consideración una proposición de ley del PSOE para dar cobertura legal a una situación que hace 25 años que está consolidada (el catalán se imparte en muchos colegios de la comunidad con ese nombre y con el visto bueno de Gobiernos de todos los partidos). El texto inició su tramitación parlamentaria con el apoyo explícito de CHA e IU, la abstención del PAR y el rechazo del PP.

Parece que ahora, doce años después, se va a repetir un debate que ya se produjo, comisión especial incluida, y en el que los argumentos serán similares, a la vista de las intervenciones de los partidos en el último pleno. Sin embargo, en 1997 el PAR tenía asumido que el catalán y el aragonés eran lenguas propias que merecían ser cooficiales. Ahora, la formación dice lo contrario. No acepta la denominación (y menos la del catalán) y argumenta que hacerlo sería un problema político. El PP sigue en la línea de entonces, pero sus dirigentes obvian que hay leyes, algunas aprobadas por Gobiernos conservadores, donde el catalán se llama así y que obligan a hacerlo cooficial.

Saltándose el hecho de que se ha incumplido también la ley de Patrimonio Cultural, tanto los conservadores como los aragonesistas dejan ver que el problema es político. Se ha enrarecido mucho la relación con Cataluña en esta década, sobre todo, por el hecho de que el obispado de Lérida insista en retener un patrimonio sacro que el Vaticano ha dicho por activa y por pasiva que debe devolverse a Aragón. Y esas tensiones se han llevado al extremo de considerar pancatalanista cualquier intento de legislar sobre esta lengua en la comunidad.

El aragonés tiene otros problemas, el principal de los cuales es que no hay una lengua unificada territorial, sino modalidades diversas, como se encargaron de recordar en las Cortes María Herrero, del PAR, y Miguel Navarro, del PP. Así que, ¿sobre cuál se legislaría? Una vez más, el debate envejece doce años. Iguales argumentos, más de dos lustros perdidos.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=530548

Vist pel Casal Jaume I de Fraga

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

La Franja