X edició del Projecte d’Educació a les Escoles de la Franja “Jesús Moncada”

L’alcalde de Benavarri i la Directora General de Política Educativa del

Govern d’Aragó,

Li conviden a la presentació de la X edició del Projecte d’Educació a les

Escoles de la Franja “Jesús Moncada” que tindrà lloc el pròxim dia 23

d’octubre, a les 19.00 hores al Saló d’Actes de la Casa de la Cultura de

Benavarri, segons el programa d’actes que li adjuntem.

En aquest curs 2009-10 es compleixen 10 anys de l’inici d’un un conjunt d’activitats extraescolars que han portat als centres educatius aragonesos on s’imparteix català i a les seues respectives comunitats la cultura, la història, la literatura, la música y els costums i tradicions de les comarques de l’Aragó oriental on es parla aquesta llengua..

El fet de que el Projecte “Jesús Moncada” continue amb tota la seua vigència, amb més activitats i energies renovades, deu anys després del seu naixement, ha set possible gràcies a l’interès demostrat pels mestres i professors de català i per tots los sectors de la comunitat educativa y ciutadana que han col·laborat amb ell.

. Des de la coordinació de les activitats, passant pels docents de català, els seus centres educatius, i els seus municipis i comarques, s’ha aconseguit que l’ alumnat i de vegades tota la Comunitat Educativa gaudeixen d’una manera atractiva i coneguen millor la seua llengua.

Aquestes activitats han arribat a ser un valuós complement a las classes optatives de Català que es venin impartint en els nostres centres d’ensenyament des del curs 84-85, al posar en contacte a alumnes, professors i la resta de la Comunitat Educativa amb la cultura tradicional i actual d’aquestes comarques, i ha aidat a incentivar en els estudiants els usos més cultes i creatius de la llengua pròpia.

Des del Departament d’ Educació, Cultura y Esports i els Ajuntaments i Comarques de la Franja oriental d’Aragó som conscients de la importància d’aquest tipus d’activitats en la pràctica educativa diària, i d’aquí que hem ajuntat esforços per a que el Projecte es mantingue de manera renovada any rere any.

Per tot això ens complauria molt sincerament comptar amb la seua presència en aquest acte..

Una cordial salutació.

LA DIRECTORA GENERAL DE EL ALCALDE DE BENABARRE

POLÍTICA EDUCATIVA

Carmen Martínez Urtasun Alfredo Sancho Guardia

Zaragoza, 15 de octubre de 2008

PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PR0YECTO DE ANIMACIÓN EN LAS

ESCUELAS DE LA FRANJA “JESÚS MONCADA”

Lugar: Benabarre (Ribagorza Oriental. Huesca). Sala de Actos de la Casa de la Cultura. Calle Escuelas Pías, s/n.

Fecha: viernes, 23 de octubre, a las 7 de la tarde

Instituciones organizadoras convocantes: Consejería de Educación, Cultura y Deportes (Dirección General de Política Educativa) y Ayuntamiento de Benabarre.

Presiden el acto desde la mesa: Directora General de Política Educativa, Carmen Martínez Urtasun; Alcalde de Benabarre, Alfredo Sancho Guardia, y presidente de la comarca de la Ribagorza, José Franch Aventín.

Desarrollo del acto

Salutación del alcalde de Benabarre, Alfredo Sancho,

Intervención de la Consejera o la Directora General

Presentación de las actividades y contenidos del Proyecto Moncada a cargo de su coordinador, Mario Sasot

Intervención del Presidente de la Comarca de la Ribagorza.

Lectura dramatizada de unos cuentos de Jesús Moncada a cargo de los actores Eduard Muntada y Belén Alonso, bajo la dirección escénica de Xicu Masó.

Vino de honor ofrecido por el Ayuntamiento.

Para cualquier información a la prensa, contactar con el coordinador del Proyecto

Moncada, Mario Sasot. (967259800, 606996217) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________

PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PR0JECTE D’ANIMACIÓ A LES

ESCOLES DE LA FRANJA “JESÚS MONCADA”

LLOC: Benavarri (Ribagorça Oriental. Osca). Sala d’actes de las Casa de la Cultura

Data: divendres, 23 d’octubre, a les 7 de la tarda

Institucions organitzadores convocants: Conselleria d’ Educació, Cultura i Esports (Direcció General de Política Educativa) i Ajuntament de Benavarri.

Presideixen l’acte des de la taula: Directora General de Política Educativa, Carmen Martínez Urtasun; Alcalde de Benavarri, Alfredo Sancho Guardia, y President de la Comarca de la Ribagorça, José Franch Aventín

Desenvolupament de l’acte

Salutació de l’alcalde de Benavarri, Alfredo Sancho,

Intervenció de la Directora General, Carmen Martínez.

Presentació de les activitats i continguts del Projecte Moncada a càrrec del seu coordinador, Mario Sasot

Intervenció del President de la Comarca de la Ribagorça, José Blanch.

Lectura dramatitzada d’uns contes de Jesús Moncada a càrrec dels actors Eduard Muntada i Belén Alonso, sota la direcció escènica de Xicu Masó.

Vi d’honor ofert por l’Ajuntament de Benavarri..

Per a qualsevol informació a la premsa, contactar amb el coordinador del Projecte

Moncada, Mario Sasot. (967259800, 606996217)

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

La Franja