Els ‘Tres Territoris, una mateixa terra: Matarranya, Morella i Terra Alta’ presenten una imatge pròpia i projectes de futur | Comarques Nord.