Congrés internacional d’ICREA

CIÈNCIA I SOCIETAT A LA CORONA D’ARAGÓ

La vernacularització del saber i la configuració de les identitats lingüístiques europees
a l’època de Llull i Eiximenis

Barcelona, 20-22 d’octubre de 2009

————

ICREA International Conference

SCIENCE AND SOCIETY IN THE CROWN OF ARAGON

The Vernacularization of Knowledge and the Shaping of European Linguistic Identities
in the Age of Llull and Eiximenis

Barcelona, 20th-22th October 2009

Tria la llengua |    Select language

Català |    English

ICREA 2009 – Ciència i societat a la Corona d’Aragó.