Suport de Clarió al sistema de conjunció lingüística

COMUNICAT DE SUPORT DE CLARIÓ (Associació de pares del Matarranya per l’escola en català)

CLARIÓ, Associació de pares del Matarranya en Defensa del Català, dóna ple suport i se solidaritza amb les entitats convocants de la manifestació de Somescola per la continuïtat del sistema educatiu d’immersió com el millor sistema per a una normalització lingüística.

Vall-de-roures a 14 de juny de 2014

5 Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Comments are closed