Antonio Arrufat: “El pastor és ciutadà de primera. Està en el territori, fixa població i crea llocs de treball” | Comarques Nord

Antonio Arrufat: “El pastor és ciutadà de primera. Està en el territori, fixa població i crea llocs de treball” | Comarques Nord.