Noticies – Diputació de Lleida

19/06/09

Al·legacions sobre la peça de Pere Garcia de Benavarri

• La Diputació de Lleida presenta al·legacions oposant-se al dret de retracte del Govern d’Aragó sobre la peça de Pere Garcia de Benavarri adquirida per aquesta Corporació

La Diputació de Lleida ha presentat al·legacions a la Direcció General de Patrimoni Cultural del Govern d’Aragó per oposar-se a la petició de la DGA del dret de retracte sobre la peça d’art procedent de l’església de Benavarri adquirida per la Diputació de Lleida a la casa de subhastes Balcli’s de Barcelona el 25 de març de 2009.

En l’escrit d’al·legacions, la Diputació de Lleida documenta que la peça objecte de petició de retracte és un fragment d’un retaule amb l’escena de la Resurrecció atribuït a Pere Garcia de Benavarri datat a meitat del segle XV i que estava ubicat fins el 1936 a l’església parroquial de Santa Maria de Valdeflores de Benavarri. Aquesta peça juntament amb d’altres taules gòtiques aprofitades formaven part del retaule major d’aquesta església des dels anys 40 del segle XIX, com ho demostra la historiografia antiga i com es detalla en l’informe aportat pel Conservador del Museu de Lleida.

En aquest sentit, la Diputació de Lleida entén que no es poden donar com a certes ni precises les referències de l’ordre de 19 de maig de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports del Govern d’Aragó en les quals s’afirma que la peça pertanyia al Castell de Benavarri basant-se en unes suposades noticies a la premsa sense aportar ni documents ni historiografia. En el mateix escrit, la Direcció General de Patrimoni Cultural de la DGA confirma que la peça formava part del retaule de l’església de Benavarri abans de 1936.

Sembla clar l’intent del Govern d’Aragó d’acollir-se a un Decret del 22 d’abril de 1949 que establia que els castells espanyols tenen la condició de bens protegits, una protecció que inclou també tots els bens mobles.

La Diputació de Lleida entén en les seves al·legacions que no és vàlid en aquest supòsit perquè la peça no figura enlloc com a bé del Castell ni té cap protecció patrimonial i sí queda demostrat que formava part de la Parròquia de Benavarri. Cal recordar que el Govern d’Aragó inicia el procediment per incloure la peça a l’Inventari del Patrimoni Cultural Aragonés en data posterior a la compra de la Diputació de Lleida.

La taula de Pere Garcia de Benavarri, en la data de la subhasta no estava protegida en cap de les categories que estableix la llei del Patrimoni Cultural Aragonès ni per la Llei del Patrimoni Històric Espanyol. Quan es va celebrar la subhasta la peça no era bé inventariat, ni catalogat, ni d’interès cultural i només quan es donen aquestes condicions hi ha dret a retracte.

A més, la casa de subhastes Balcli’s va enviar correus electrònics que s’adjunten a la documentació de les al·legacions, al director del Museu de Saragossa i al conservador i arqueòleg de l’Ajuntament de Benavarri pel seu coneixement informant-los de la subhasta.

La Diputació de Lleida va adquirir la peça de bona fe, de forma legal i ajustada a dret amb l’objectiu de preservar-la del comerç privat i incloure-la a la col·lecció del Museu de Lleida.

En les al·legacions es defineix Pere Garcia com un dels artistes més rellevants del gòtic de les comarques de Lleida i de la Franja amb representació en la col·lecció del Museu de Lleida i es recorda que moltes de les parròquies de la Franja amb peces d’aquest autor formaven part fins l’any 1995 del Bisbat de Lleida amb una història comuna.

Lleida, 17 de juny de 2009

mitjançantNoticies – Diputació de Lleida.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

La Franja